יום חמישי, 23 באוקטובר 2014

פרשת השבוע - פרשת נח

במסגרת הפינה - דברים לפרשת השבוע.

פרשת נח
כמה מילים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת נח היא פרשת השבוע השנייה בספר בראשית. פרקים ו'-י"א.

יום שישי, 17 באוקטובר 2014

פרשת השבוע - פרשת בראשית


במסגרת הפינה - דברים לפרשת השבוע.

פרשת בראשית
פרשת בראשית - מכונה 'שבת בראשית'
(לשבת הזאת יש לנו גם קשר מיוחד... זאת השבת חתן שלנו  )

הנה רק אתמול סיימנו את התורה והתחלנו שוב מההתחלה... את הפרשה כבר בעצם התחלנו ב'שמחת תורה' והשבת קוראים אותה במלואה.

יום רביעי, 15 באוקטובר 2014

פרשת השבוע - פרשת וזאת הברכה


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת וזאת הברכה
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת וזאת הברכה היא פרשת השבוע האחת-עשרה והאחרונה בספר דברים והאחרונה בתורה כולה. פרקים ל"ג-ל"ד.

יום רביעי, 24 בספטמבר 2014

פרשת השבוע - פרשת האזינו

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.
השבת היא שבת שבין ראש השנה ליום כיפור והיא נקראת שבת שובה.
השבת מכונה כך על שם המילה הראשונה בהפטרה המיוחדת שקוראים השבת ההפטרה מתחילה כך: "שובה ישראל עד ה' אלוהיך כי כשלת בעווניך" (הושע י"ד, ב(

יום שישי, 19 בספטמבר 2014

פרשת השבוע - פרשת ניצבים וילך

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת ניצבים-וילך
בשנים לא מעוברות יש מס' פרשות שנקראות יחד מחוברות, כמו "ויקהל-פקודי". לרוב פרשות מחוברות הן פרשות יחסית קצרות.

יום שישי, 12 בספטמבר 2014

פרשת השבוע - פרשת כי תבוא


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.
פרשת כי תבוא
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת כי תבוא היא פרשת השבוע השביעית בספר דברים. פרקים כ"ו-כ"ט.

יום שישי, 5 בספטמבר 2014

פרשת השבוע - פרשת כי תצא


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת כי תצא
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת כי תצא היא פרשת השבוע השישית בספר דברים. פרקים כ"א-כ"ה

יום שישי, 29 באוגוסט 2014

פרשת השבוע - פרשת שופטים


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת שופטים

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת שופטים היא פרשת השבוע החמישית בספר דברים. פרקים ט"ז-כ"א.

יום שבת, 23 באוגוסט 2014

פרשת השבוע - פרשת ראה


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת ראה
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פָּרָשַׁת רְאֵה היא פרשת השבוע הרביעית בספר דברים. פרקים י"א- ט"ז. לרוב קוראים את הפרשה לפני ראש חודש אלול.

יום שני, 11 באוגוסט 2014

פרשת השבוע - פרשת עקב

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת עקב
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת עֵקֶב היא פרשת השבוע השלישית בספר דברים. פרקים ז'-י"א.

יום שישי, 8 באוגוסט 2014

פרשת השבוע - פרשת ואתחנן

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.
פרשת ואתחנן
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת ואתחנן היא פרשת השבוע השניה בספר דברים. פרקים ג-ז.

יום שישי, 1 באוגוסט 2014

פרשת השבוע - פרשת דברים

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת דברים
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת דברים היא פרשת השבוע הראשונה בספר דברים. פרקי א-ג.

יום שבת, 26 ביולי 2014

פרשת השבוע - פרשת מסעי


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת מסעי
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת מסעי היא פרשת השבוע העשירית והאחרונה בספר במדבר. פרקים ל"ג-ל"ו (סוף הספר). בשבת פרשת מסעי מסיימים את קריאת התורה של ספר במדבר בקריאת "חזק חזק ונתחזק".

יום שבת, 19 ביולי 2014

פרשת השבוע - פרשת מטות

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת מטות

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת מטות היא פרשת השבוע התשיעית בספר במדבר. פרקים ל'-ל"ב.

יום שבת, 12 ביולי 2014

פרשת השבוע - פרשת פינחס


שבוע לא קל עבר עלינו...
מקווה מאד ומתפללת שהמצב ישתפר !!!

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.
פרשת פינחס
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת פינחס היא הפרשה השמינית בספר במדבר. פרקים כ"ה-ל'. פרשת פינחס היא השנייה באורכה מבין פרשות השבוע, יש בה 168 פסוקים. לרוב קוראים את הפרשה בסמוך לשבעה עשר בתמוז.

יום שבת, 5 ביולי 2014

פרשת השבוע - פרשת בלק

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בלק
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בלק היא פרשת השבוע השביעית בספר במדבר, פרקים כ"ב-כ"ה

יום שבת, 28 ביוני 2014

פרשת השבוע - פרשת חקת

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת חקת
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.

פרשת חקת (או חוקת) היא פרשת השבוע השישית בספר במדבר, פרקים י"ט-כ"ב. (בחוץ לארץ, בשנים שבהן יום טוב שני של שבועות חל בשבת קוראים את פרשת חוקת ביחד עם פרשת בלק.)

יום שישי, 20 ביוני 2014

פרשת השבוע - פרשת קרח


סיימתי עכשיו שבוע מאד עמוס – ככה זה בסוף שנת הלימודים....

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת קרח
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת קֹרַח (קורח) היא פרשת השבוע החמישית בספר במדבר. פרקים ט"ז-י"ח. את עיקר הפרשה תופס תיאור מחלוקת קֹורח ועדתו ותוצאותיה
.

יום שבת, 14 ביוני 2014

פרשת השבוע - פרשת שלח לך


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת שלח לך
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת שלח לך היא פרשת השבוע הרביעית בספר במדבר. פרקים י"ג-ט"ו.
החלק המרכזי של הפרשה הוא חטא המרגלים. לפי צו אלוקים שולח משה רבנו קבוצה של 12 מרגלים - נשיאי השבטים לתור את ארץ כנען.

יום שישי, 6 ביוני 2014

פרשת השבוע - פרשת בהעלותך


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.
פרשת בהעלותך
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.

פרשת בהעלותך היא פרשת השבוע השלישית בספר במדבר. פרקים ח'-י"ב.
בפרשת בהעלותך מסתיימות ההכנות של בני ישראל לקראת היציאה למסע במדבר סיני אל עבר ארץ ישראל. עם היציאה למסע מתגלים בעיות, קשיים וסכסוכים פנימיים בתוך המחנה, לרבות פגיעה במנהיגותו של משה רבנו.

יום שבת, 31 במאי 2014

פרשת השבוע - פרשת נשא


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת נשא
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת נשא היא פרשת השבוע השניה  בספר במדבר. פרקים ד'-ז'. פרשת נשוא היא הארוכה ביותר בתורה (למעט פרשיות מחוברות), ויש בה 176 פסוקים.
השבת שבה קוראים את פרשת נשא היא תמיד השבת הסמוכה לחג השבועות (לפניו או אחריו
(

יום שישי, 23 במאי 2014

פרשת השבוע - פרשת במדבר

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת במדבר

לפרשה הזאת יש לנו יחס מיוחד
זאת פרשת ה"בר מצווה" של אבא שלי והאחים שלי.

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת במדבר היא פרשת השבוע הראשונה בספר במדבר. פרקים א'-ד'.

יום שלישי, 20 במאי 2014

סרטים ישראליים [ניסן-אייר התשע"ד - אפריל-מאי 2014]

לאחרונה יצא לי ללכת עם בתי לשני סרטים ישראליים, בדרך כלל זה נדיר. אולי זה בגלל שלא היו הרבה סרטים ישראליים שהרגשתי נוח ללכת אליהם (לראשון אני אישית ממש רציתי ללכת לראות לאור הפרסומים הרבים עליו.), אולי גם בגלל שהילדה בגרה ואפשר ללכת איתה לסרטים טובים ולא רק למדובבים...

יום שבת, 17 במאי 2014

פרשת השבוע - פרשת בחוקותי


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בחוקותי
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בחוקתי היא הפרשה העשירית והאחרונה בספר ויקרא, פרקים כ"ו-כ"ז. בשנים שאינן מעוברות קוראים בדרך כלל את פרשת בחוקתי ביחד עם פרשת בהר.

יום שבת, 10 במאי 2014

פרשת השבוע - פרשת בהר


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בהר
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בהר (או בהר סיני) היא פרשת השבוע התשיעית בספר ויקרא. פרקים כ"ה-כ"ו.

יום שבת, 3 במאי 2014

פרשת השבוע - פרשת אמור

 במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת אמור

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.

פרשת אמר היא פרשת השבוע השמינית בספר ויקרא. פרקים כ"א-כ"ג..