יום שלישי, 29 במאי 2012

פרשת השבוע - פרשת תולדותיצחק מברך את יעקב


* פרשת תולדות שנת תשע"ב (כ"ח מרחשוון התשע"ב - 25/11/2011)* פרשת תולדות שנת תשע"ג (ב' כסלו התשע"ג - 16/11/2012)* פרשת תולדות שנת תשע"ד (כ"ח מרחשוון התשע"ד - 01/11/2013)* פרשת תולדות שנת תשע"ה (כ"ח מרחשוון התשע"ה - 21/11/2014)* פרשת תולדות שנת תשע"ו (ב' כסלו התשע"ו - 14/11/2015)

פרשת השבוע - פרשת וירא
אברהם ושלושת המלאכים


* פרשת וירא שנת תשע"ב (י"ד מרחשוון התשע"ב - 11/11/2011)* פרשת וירא שנת תשע"ג (י"ז מרחשוון התשע"ג - 02/11/2012)* פרשת וירא שנת תשע"ד (י"ב מרחשוון התשע"ד - 16/10/2013)* פרשת וירא שנת תשע"ה (י"ד מרחשוון התשע"ה - 07/11/2014)פרשת וירא שנת תשע"ו (י"ז מרחשוון התשע"ו - 30/10/2012)


פרשת השבוע - פרשת לך לך
אברהם - תחריט עץ מאת אפריים משה ליליין.◄ פרשת לך לך התשע"ב (ז' מרחשוון התשע"ב - 04/11/2011)◄ פרשת לך לך התשע"ג (י' מרחשוון התשע"ג - 26/10/2012)◄ פרשת לך לך התשע"ד (ז' מרחשוון התשע"ד - 11/10/2013)◄ פרשת לך לך התשע"ה (ז'  מרחשוון התשע"ה - 31/10/2014)◄ פרשת לך לך התשע"ו (י' מרחשוון התשע"ו - 23/10/2015)


פרשת השבוע - פרשת נח

◄ פרשת נח התשע"ב (ל' תשרי התשע"ב - 28/10/2011)◄ פרשת נח התשע"ג (ג' מרחשוון התשע"ג - 19/10/2012)◄ פרשת נח התשע"ד (ל' תשרי התשע"ד - 04/10/2013)


◄ פרשת נח התשע"ה (כ"ט תשרי התשע"ה - 23/10/2014)


◄ פרשת נח התשע"ו (ג' מרחשוון התשע"ו - 16/10/2012)

יום שבת, 26 במאי 2012

יום טוב החל במוצאי שבת
שבועות השנה חל במוצאי שבת. כאשר יום טוב (חג) חל במוצאי שבת יש מס' כללים.


* קדושת השבת היא גדולה יותר מקדושת יום טוב. לכן אסור להכין שום דבר משבת ליום טוב, אלא צריך לחכות שהשבת תצא כדי להכין דברים לחג.

* הדלקת נרות ליום-טוב חייבת להיעשות ואך ורק לאחר צאת השבת, כיוון שאסור להבעיר אש חדשה ביו"ט, יש להדליק נר ל24 שעות+ ("נר נשמה") מערב שבת שיידלק עד לאחר צאת השבת וממנו להעביר את האש כדי להדליק נרות לחג. 

* מאחר ואסור לכבות אש בשבת את הנר או הגפרור המשמש להעברת צריך לשים במקום בטוח בו הוא יכבה לבד. (אני אישית באמת מעדיפה להעביר אש בגפרור מאשר בנר...)

* ביום-טוב החל במוצאי שבת לא עורכים הבדלה רגילה של מוצאי שבת וההבדלה נמצאת בתוך הקידוש של ליל היום-טוב. בברכת "מאורי אש" במקום ההבדלה "בין קודש לחול" מבדילים "בין קודש לקודש..."
קידוש ליל יום טוב החל במוצאי שבת מכונה בראשי תיבות יקנה"ז - לפי ברכות הקידוש:
יין (בורא פרי הגפן), קידוש (אשר בחר בנו וכו' מקדש ישראל והזמנים), נר (ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא מאורי האש - ומסתכלים על הנרות שהודלקו לחג), הבדלה (ברוך אתה ה'...המבדיל בין קודש לקודש), זמן (ברכת שהחיינו)


שיהיה לכולנו חג שמח !יום שישי, 25 במאי 2012

פרשת השבוע - פרשת במדבר


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת במדבר

פרשת במדבר היא הפרשה הראשונה בספר במדבר פרקים א-ד'.

ספר במדבר הוא הספר הרביעי מתוך חמשת חומשי התורה, שם הספר נקרא על שם הפרשה הראשונה, הנפתחת בפסוק: "וידבר ה' אל משה במדבר סיני..". חכמים קראו לספר במדבר "חומש הפקודים".

ספר במדבר הוא ספר המתאר את התמודדויות ישראל במדבר סיני עד הגיעם לארץ ישראל. לפיכך בטרם בני ישראל יוצאים לדרך הארוכה משה מונה אותם אחד אחד לפי השבטים שלהם, דיגלם והמחנות שלהם.ולדבר התורה

רעיון שמצאתי מאתר tora.us.fm

הקשר בין פרשת במדבר לחג השבועות:

חג השבועות הוא יום אחד בלבד, משום שחג השבועות הוא יום מרוכז בקדושת קבלת התורה. פרשת במדבר חלה תמיד לפני חג השבועות, וכן מובא בשו"ע (או"ח, סי' תכ"ח, ס"ד):
"ולעולם קורין פרשת במדבר סיני קודם עצרת".

ניתן להבחין בארבעה קשרים בין פרשת במדבר לחג השבועות, שהוא חג מתן תורה:

קשר ראשון: שם הספר ושם הפרשה "במדבר" נובע מן הדבר שהתורה מדגישה: "וידבר ה' אל משה במדבר סיני", למרות שפשוט הוא שבכל הדברות ה' דיבר עם משה במדבר. תוספת מילת "במדבר" באה לרמז על הקשר בין המדבר לתורה. (והרי בשבועות קבלנו את התורה).
כפי שדרשו חז"ל במכילתא: "בשלשה דברים ניתנה תורה: במדבר, באש ובמים. מה אלו חינם לכל באי העולם, אף אלו חינם לכל באי העולם" (מכילתא, פר' יתרו, פר' ה'). כלומר האדם המפקיר את עצמו על דברי תורה, ומשים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו, תלמודו מתקיים בידו. ואם לא אין תלמודו מתקיים בידו" (ערכין, נד.).

קשר שני: מניינם של כלל ישראל מפורט בפרשת במדבר הנקראת לפני מתן תורה.
משום שמניין ישראל הוא כנגד מנין אותיות התורה. כלומר, כל אדם מישראל מיצג אות אחת בספר תורה.
כפי שספר תורה שחסר בו אות אחת פסול, כך כלל ישראל שחסר מהם אדם אחד חסרה שלמות התורה.

קשר שלישי: בפרשת במדבר נמנה שבט לוי לראשונה בתולדותיו, הן במניין כל זכר (22,300) והן במניין יוצאי הצבא של שבט לוי (8,580). תפקידו המרכזי של שבט לוי הוא להורות את התורה לישראל.
כפי שכתב הרמב"ם (הלכות שמיטה ויובל, פי"ג, הל' י"ג): "מפני שהובדל לעבוד את ה', לשרתו, ולהורות דרכיו ישרים, ומשפטיו הצדיקים לרבים. שנאמר: יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל (דברים, ל"ג, י').

כמו כן כתב הרש"י: מבן חודש ומעלה - משיצא מכלל נפלים, הוא נקרא שומר משמרת הקדש (במדבר, ג', ט"ו).
מצאנו שלכל אחד משבטי ישראל נקבע דגל, שצבעו היה כצבע האבן אשר על שמו בחושן. לעומת זאת לשבט לוי לא ניתן דגל, משום ששבט לוי מיצג את התורה שהיא שייכת לכל השבטים.
מטעם זה חולק שבט לוי לארבע רוחות המשכן, כדי שיהיו קרובים להורות את התורה למחנות הסמוכים להם.

קשר רביעי: בחג השבועות ישראל היו מביאים את קרבן שתי הלחם, העשויות מחיטים. כאשר החיטים מבטאים את קבלת הדעת, שהיא כמובן התורה. וישראל נמשלו לחיטים לפיכך מנה אותם ה'.

שיהיה לכולנו שבת שלום וחג שמח.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:00. תל-אביב- 19:16. באר-שבע- 19:17. חיפה- 19:09.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:18. תל-אביב- 20:21. באר-שבע: 20:19. חיפה- 20:22.

זמני יציאת החג:
ירושלים- 20:19. תל-אביב- 20:21. באר-שבע- 20:20. חיפה- 20:23.
רבינו תם- 20:53.


למעונינים הנה הדברים שהעלתי שנה שעברה

יום שני, 21 במאי 2012

תפילת השל"ה הקדוש
התאריך העברי היום הוא כ"ט באייר - שזה ערב ראש חודש סיוון. ולמה חשוב לתזכר זאת - כי ביום הזה נהוג לומר תפילה נפלאה של הרב ישעיהו הורוביץ המכונה השל"ה הקדוש ע"ש ספרו "שני לוחות הברית."
בתפילה זו אנו מבקשים מבורא עולם שילדינו ילכו בדרך הישר, ויצליחו בכל מעשיהם.

יום שבת, 19 במאי 2012

פרשת השבוע - פרשת בחוקותי


(כבר חשבתי שלא  אצליח לפרסם את הפינה כי האינטרנט באיזור שלנו על הפנים...)
במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.
פרשת בחוקותי
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בחוקותי היא פרשת השבוע העשירית והאחרונה בחומש ויקרא. הפרשה מתחילה בפרק כ"ו  ומסתיימת בסוף החומש. (פרק כ"ז). בחלק מהשנים שאינן מעוברות קוראים בדרך כלל את פרשת בחוקותי ביחד עם פרשת בהר.
עיקר הפרשה עוסק בפרשת הברכות והקללות (הנקראת גם פרשת התוכחה), כלומר תיאור השכר והעונש שיהיו לבני ישראל אם ישמרו את מצוות התורה או אם לא ישמרו אותן. הברכות קצרות יחסית,
ואילו הקללות מפורטות מאוד ומתוארות באופן מדורג ההולך ומחמיר עד העונש החמור ביותר - הגלות, המיועדת לאפשר לארץ ישראל להשלים את שנות השמיטה שלא קוימו כראוי על ידי העם.
הקללות מסתיימות בנימה אופטימית - "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים... וזכרתי להם ברית ראשונים".

בהמשך הפרשה מובא קובץ הלכות בעניין הערכה כספית של נדבה שאדם נודב לבית המקדש, והלכות הנוגעות לפדיון או המרה של קודשים כמו מעשר, הקדש, בכור, מעשר בהמה ושדה שהוקדשה.


ולדבר התורה
כמה פנינים לפרשה
 "אם בחוקתי תלכו"

רש"י - "שתהיו עמלים בתורה.
אומר רבי אליהו דסלר: אדם העמל בדבר מסוים ונקשר אליו, ככל שהיגיעה מתגברת – הולכת גם האהבה וגוברת.
כאשר אדם עמל, נוטע עץ וטורח בגידולו, הוא נקשר אליו עד כדי אהבה. הסיבה לכך כי בעמלו השקיע בעץ חלק מעצמו – מה"אני" שלו, לכן הוא מרגיש קשור אליו.
כדי שהעץ ייראה נאה, הוא מרבה להתעסק בו לטפחו ולייפותו.
אם זה כך בדבר גשמי, בדבר רוחני על אחת כמה וכמה.

ככל שאדם עמל יותר לזכות במעלה רוחנית, הוא דבק במעלה זו, עד שהופכת היא להיות קניין בנפשו.
לכן: "אם בחוקותי תלכו" – שתהיו עמלים בתורה. הברכות מותנות בקניין התורה, והתורה נעשית קניין בנפש האדם, רק על ידי עמלה של תורה.
 "ונתתי גשמיכם בעתם"

אומר רבי מאיר שמחה הכהן: כל הברכות כאן הן חוקי טבע, על ידי שמירת התורה הטבע יתברך, זו בעצם ההתגלות ה' הגדולה ביותר.

שתהיה לכולם שבת שלום.
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:56.  תל-אביב- 19:11.  באר-שבע- 19:12.   חיפה- 19:04.
זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:13.  תל-אביב- 20:15.  באר-שבע- 20:14. חיפה- 20:17.
רבינו תם 20:48

למעונינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה.

יום שישי, 11 במאי 2012

פרשת השבוע - פרשת בהרבמסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בהר
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בהר (או בהר סיני) היא פרשת השבוע התשיעית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק כ"ה ומסתיימת בפרק כ"ו.
יש שנים בהם קוראים את הפרשה ביחד עם פרשת בחוקותי.

מנושאי הפרשה:
הפרשה מפרטת דינים והלכות כלכליים, ובהם:
* מצוות השמיטה, היובל ודינים נלווים
* גאולת קרקע
* איסור ריבית
* דיני עבד עברי
* גאולת עבד עברי הנמכר כעבד לגוי
* איסור פסל, מצבה ואבן משכית.

ולדבר התורה
כמה פנינים לפרשה

"שש שנים תזרע שדך"
מדובר כאן על שנת שמיטה אשר היא כל שנה שביעית.
כתב רבי מאיר שמחה מדוינסק בספרו 'משך חכמה': ענין השנים, הם כימי בראשית: יום לשנה. וכן אמרו חז"ל: כשם שנאמר: "שבת לה'" בשבת בראשית, כן נאמר "שבת לה'" בשנת שמיטה. והנה ביום השלישי וביום הששי לבריאה נאמר בהם: "כי טוב" פעמיים.
מוצאים רמז במניין שנות השמיטה - בשנה השלישית ובשנה הששית של שנות השמיטה, נותנים מעשר עני – דבר שמרבה את הטובה על ידי כך שנותן המעשר מטיב גם לזולתו.

☼ "את שבתותי תשמורו"
כתב רבנו יעקב 'בעל הטורים': - בפסוק מצויין ענין שמירת השבת לאחר שנכתבה השבת. ואילו במקום אחר כתוב: "שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת" ('דברים' ה). השמירה נכתבה בזה לפני השבת.
דברים אלו הם רמז האומר לנו שצריך שמירה גם לפני כניסת השבת וגם אחר יציאתה – זה בעצם התוספת מחול על הקודש, שמוסיפים בכניסת וביציאת השבת.

שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:51.  תל-אביב- 19:06.  באר-שבע- 19:08.   חיפה- 18:59.
זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:07.  תל-אביב- 20:10.  באר-שבע- 20:09. חיפה- 20:11.
רבינו תם 20:43

למעונינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה.


יום שבת, 5 במאי 2012

פרשת השבוע - פרשת אמור


היה לי שבוע די לחוץ ועכשיו הגיע סוף השבוע, כהרגלנו במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת אמור

כמה מילים על הפרשה מהויקיפדיה
פרשת אמור היא פרשת השבוע השמינית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק כא ומסתיימת בפרק כד.

הפרשה עוסקת במספר נושאים:
*   בית המקדש - קדושת הכהנים, כמו למשל שאסור להיטמא למתים ועוד. המומים אשר
    פוסלים כהן מלשרת בבית המקדש. האיסור על טמאים להביא קורבנות ולאכול בקודש, 
    כמו כן האיסור על מי שלא כהן לאכול מהקורבנות.
*   רשימת מומים הפוסלים את הקורבן, וכן תנאים נוספים לכשרות בהמה לקורבן.
*   פרשת המועדים: פירוט של כל חגי ישראל והמצוות המיוחדות לכל חג וחג.
*   ציווי על הדלקת נר התמיד במנורה ועל לחם הפנים.
*   פרשת המקלל - סיפור על ריב בין שני אנשים במחנה ישראל, ועונשו של אחד מהם 
     שקילל את השם.
*   דיני מכה אדם ומכה בהמה.


 ולדבר התורה:

מספר פנינים לפרשה  של פיני אייזק מאתר ארשת.

♣  אמור אל הכהנים… ואמרת (כ"א א')
אמור ואמרת. להזהיר גדולים על הקטנים. (יבמות פ"ה)
כלל ידוע הוא שכל ישראל ערבים זה לזה. כל אחד ואחד מישראל מהווה איבר מסוים בגוף האומה, וכולנו גוף אחד. כפי שאיברי הגוף מושפעים זה מפעולתו של זה – כך ישראל.
השפעה זו שרירה וקיימת אף כאשר מדובר במדרגות שונות: מדרגתם של גדולי האומה מושפעות ממעשי האנשים הפשוטים וכן הקטנים מושפעים ממעשיהם של הגדולים.
זוהי בעצם כוונת הכתוב: "אמור אל הכהנים..." – עליך להורות לכהנים את הדרך בה ילכו להתעלות מעלה מעלה.
המדרש אף מבאר - להזהיר גדולים על הקטנים – עליך להסביר לבני אהרן, כי לאורח חייהם ישנה השפעה על כולם, גם על מי שלא נמצא קרוב אחיכם. (באר מים חיים)

♣   כי אם לשארו הקרוב אליו (כ"א ב')
 הספרא מפרש  - אין שארו אלא אשתו.
לא בכדי מכונה דווקא האשה בשם שאר. מילה זו מורה על המשכיות. האשה היא זאת שבעצם מקימה את הדור הבא  ואין לך שארית גדולה מזו. (הכתב והקלה)

♣ והכהן הגדול מאחיו (כ"א י')
חז"ל מעידים כי חלק מהכהנים הגדולים שכיהנו בבית השני, נתמנו על ידי המלכות באמצעות שוחד (והיו מקרים שאותם כהנים כלל לא היו ממשפחת הכהונה...) וגינו זאת בכל תוקף.
רבי יהונתן אייבשיץ מוצא לכך רמז מהפסוק "והכהן הגדול מאחיו" - כלומר הכהן הגדול חייב להתמנות דווקא על ידי אחיו ולא על ידי השלטונות.


שתהיה לכולם שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:46. תל-אביב- 19:01. באר-שבע- 19:03. חיפה- 18:54.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:02. תל-אביב- 20:04. באר-שבע- 20:03. חיפה- 20:05.

רבנו תם: 20:39.

  
למעונינים הנה דבר התורה מהשנה שעברה.