יום חמישי, 28 ביולי 2011

פרשת השבוע - פרשת מסעי


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת מסעי
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת מסעי היא פרשת השבוע העשירית והאחרונה בספר במדבר. היא מתחילה בפרק ל"ג פסוק א ומסתיימת בסוף הספר, בפרק ל"ו פסוק יג.
בדרך כלל קוראים את פרשת מסעי ביחד עם הפרשה שלפניה, פרשת מטות, ורק לעתים נדירות הן נפרדות. בכל מקרה השבת שבה קוראים את פרשת מסעי היא השבת השנייה מתוך שבתות תלת דפורענותא החלות בימי בין המצרים.

נושאי הפרשה:
פרשת מסעי היא הפרשה האחרונה העוסקת בסיפור מסע בני ישראל במדבר סיני לפיכך היא מכילה סיכום של המסע והכנות אחרונות לקראת הכניסה לארץ ישראל.

* רשימה מפורטת של התחנות בהן חנו בני ישראל במהלך המסע. הרשימה בנויה לפי התבנית "וייסעו מ... ויחנו ב...", ויש קהילות שבהן קוראים אותה במנגינה מיוחדת.

* ציוויים לקראת הכניסה לארץ:
* ציווי על השמדת עבודת האלילים בארץ ישראל
* תיאור גבולות הארץ
* מינוי נשיאים לשבטים
* הכנת ערי מקלט וערים ללוויים, ודיני רוצח בשגגה

* השלמה לפרשת בנות צלופחד: בני שבט מנשה מתלוננים שהעברת נחלת צלופחד לבנותיו עשויה להביא לכך שהנחלה תעבור לשבט אחר. ה' מקבל את טענתם ומחייב את בנות צלפחד להינשא לגברים מבני שבטן בלבד.


ולדבר התורה


"אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים" (במדבר לג' א)
רש"י בפירושו מביא משל - למלך, שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו. כשהיו חוזרין, התחיל אביו מונה כל המסעות. אמר לו; כאן ישננו. כאן הוקרנו. כאן חששת את ראשך'
 מהו הנמשל ביחס לבני ישראל? וכי לא היה להם לישון, או להקר את עצמם? אלא,
'כאן ישננו'. היינו; שנרדמו בשעת מתן תורה, עד שהיה משה רבנו צריך להעירם (כפי שאומר המדרש; 'בא ומצאן שהיו ישנים').
'כאן הוקרנו', היינו; אותה 'קרירות' שהכניס בהם עמלק, לגבי עבודת הבורא, ככתוב: "אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ". (אומרים שעמלק בעצם זה שהוא נלחם בישראל הוכיח לכל העולם שאפשר להלחם בישראל...)
'כאן חששת את ראשך', היינו; חטא העגל, שהיו לך 'חששות' ביחס ל'ראש' ומנהיג שלך, ספקות בעיקרי האמונה. (אדמו"ר רא"מ מגור זצ"ל)

שתהיה לכולם שבת שלום.
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:03. תל-אביב- 19:18. באר-שבע- 19:19. חיפה- 19:11.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:18. תל-אביב- 20:20. באר-שבע:- 20:19. חיפה 20:21.


יום שישי, 22 ביולי 2011

פרשת השבוע - פרשת מטות

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת מטות
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת מטות היא פרשת השבוע התשיעית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק ל' פסוק ב ומסתיימת בפרק ל"ב פסוק מב.

יום שישי, 15 ביולי 2011

פרשת השבוע - פרשת פינחס

אחרי כמה ימים של מנוחה (והשתלמות) בים המלח חזרנו הביתה 

במלון לילדה היה כיף - אם כי אחרי כמה ימי בריכה היא חטפה חום (מעצבן...) אך סה"כ החופשה היתה נחמדה.
במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת פנחס

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת פינחס (פנחס) היא פרשת השבוע השמינית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק כ"ה פסוק י' ומסתיימת בפרק ל' פסוק א'. פרשת פנחס היא השנייה באורכה מבין פרשות השבוע, ויש בה 168 פסוקים.

יום שבת, 9 ביולי 2011

פרשת השבוע - פרשת בלקבמסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בלק

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בלק היא פרשת השבוע השביעית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק כ"ב פסוק ב ומסתיימת בפרק כ"ה פסוק ט.

יום שישי, 1 ביולי 2011

פרשת השבוע - פרשת חקת


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.
פרשת חקת
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת חוקת היא פרשת השבוע השישי בספר במדבר. היא מתחילה בפרק י"ט פסוק א ומסתיימת בפרק כ"ב פסוק א.