יום שישי, 26 באוקטובר 2012

פרשת השבוע - פרשת לך לך


במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת לך לך
כמה מילים על הפרשה מאתר מטעמי שבת
פרשת לך לך היא פרשת השבוע השלישית בספר בראשית פרק יב עד פרק יז.
בפרשה על-פי ציווי השם עזב אברם את ארץ מולדתו ועבר עם שרי אשתו, לוט אחיינו וכל רכושו לארץ כנען. בעקבות רעב כבד נאלץ אברם לנדוד מצרימה, שם נלקחה שרי לבית פרעה והושבה לבעלה לאחר שנענשו כל בית פרעה
.
אברם שב לארץ כנען עם רכוש רב ומריבת רועי לוט עם רועי אברם הפרידה בין השניים - לוט בחר לשבת באזור סדום, ואברם ישב באלוני ממרא אשר בחברון וקיבל את הבטחת הקדוש-ברוך-הוא לרשת את ארץ כנען ירושת עולם.
בהמשך הפרשה מסופר על מלחמת המלכים והתערבותו של אברם כדי להציל את לוט שנפל בשבי; כריתת “ברית בין הבתרים” בין הקדוש-ברוך-הוא לאברם; נשואי אברם להגר שפחתו; בריחתה מביתו; פגישתה עם מלאך ולידת ישמעאל. לאחר-מכן שינה הקדוש-ברוך-הוא את שמו של אברם לאברהם ושמה של שרי לשרה, מסר לאברהם את מצוות המילה ובישרו על הולדת יצחק. אברהם בן התשעים ותשע קיים את הציווי ומל את עצמו ואת בני ביתו

ולדבר התורה:
"ויאמר ה' אל אברם: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" (בראשית יב; א)
אומר רבי שמשון רפאל הירש: "לך לך" – לך לעצמך, בדרכך שלך. לך בדרך שתבודד אותך מארצך וממולדתך ומבית אביך, מכל הקשרים שהיו לך עד כה.
"לך לך" – בבדידות. אם שיטת הרוב איננה אמת – עבוד את ה' לבדך!
איך יכולנו להתקיים ואיך נוכל להתקיים, אלמלא ירשנו מאברהם אבינו את אומץ הלב להיות במיעוט...


"הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את" (בראשית יב; יא)
מפרש רש"י: "מנהג העולם שעל ידי טורח הדרך, אדם מתבזה, וזאת עמדה ביופיה". כלומר למרות המסע שלהם מארץ כנען למצרים שרי נשארה יפה.

אומר רבי אליהו הגאון מוילנה: שני מיני יופי יש באשה: יופי טבעי, ויופי ש'חוט של חן משוך עליה'" – היינו יופי שאינו טבעי. האשה בעלת יופי טבעי, יפה תמיד - בעת שמחה כבעת צרה ואסון,  בימים של שלווה ובשעות של צער. לא כן האשה שיופיה אינו טבעי ורק "חוט של חן משוך עליה". זו, בשעת צרה וסכנה, בימי אסון ורעה, כאשר היופי המלאכותי לא משוך עליה, נעלם יופיה ואיננו. זהו מה שאמר אברהם לשרה: הנה עתה, בשעת הסכנה והצרה "ידעתי כי אשה יפת מראה את", שיופיך טבעי הוא.


שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 16:19.  תל-אביב- 16:34.  באר-שבע- 16:37.   חיפה- 16:24

 זמני יציאת השבת:
ירושלים- 17:31.  תל-אביב- 17:33.  באר-שבע- 17:34.  חיפה- 17:31
רבנו תם- 18:10

קישור לדף פרשת לך לך
הכותל המערבי בלילה


בהמשך לנסיעה לקבר רחל הגענו גם לכותל.

המון פעמים יצא לי להגיע בלילה לכותל. זה מראה באמת מדהים ומרהיב

הנה תמונה קטנה שצלמתי. (מהפלאפון, לאותה נסיעה לא טרחתי לקחת מצלמה, כי העיקר היה התפילה...)ביקור בקבר רחל

ביום שבת חל י"א מרחשוון שהוא יום פטירת רחל אמנו, לכן נהוג בתקופה הזאת לעלות לקבר רחל הנמצא בפאתי בית לחם.

שנים רבות לא הגעתי לקבר רחל. לדעתי מאז האינתפיאדה הראשונה (אי שם בשלהי שנות ה-80...)
אמנם בשנים האחרונות ישנם דרכים רבות להגיע לקבר כמעט ללא בעיה ופחד, אבל לי אישית לא יצא.

השבוע נודע לי שמתארגנת נסיעה מיוחדת לקבר רחל וממש לא עברה דקה והחלטתי שהפעם אני אנסה להצטרף לנסיעה. הרי כמה פעמים תהיה לי את ההזדמנות הזאת להגיע בנסיעה מנתניה לקבר.

נכון שכפי שתארתי יש אפשרויות כיום להגיע לשם כמעט ללא בעיה (יש שאטלים מירושלים, אוטובוס שמגיע למתחם ועוד...) מה גם שיש גם שמירה מאד קפדנית במתחם ובדרכי ההגעה (ההגעה למתחם היא דרך כביש המנהרות המפורסם - עוקף בית לחם, אשר צה"ל הוסיף קורות בטון כדי שלא יזרקו אבנים על הנוסעים בכביש...) ואכן כשמגיעים לקבר כבר לא רואים את הכיפה המפורסמת של הקבר - בגלל שכל המתחם חסום בקורות הבטון.

אבל בסופו של דבר עם כל השמירה לא יצא לי לאגיע למתחם ולכן, כאמור שמחתי על ההזמנות לעלות לקבר רחל ולהתפלל שם.

בנסיעה לשם שהיתה בשעות אחה"צ המאוחרות תהיתי אם בכלל יהיו שם מתפללים. לא תארתי שיהיו שם המוני אנשים, כך שבקושי יכלתי להתקרב לקבר.

רחל שנפטרה בדמי ימיה עת ילדה את בנימין נתפסת במסורת היהודית כסמל של אמא מרכזית. בירמיהו נאמר -"..קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם על בניה כי איננו. כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועינך מדמעה כי יש שכר לפעולתך..ושבו מארץ אויב...ושבו בנים לגבולם" (ירמיהו לא; יד-טו)

כל הסיפור שרחל עברה, בנוסף לכך שהיתה לה תקופת עקרות לא קלה (כאשר אחותה יולדת ליעקב ילדים...) הפכו את מקום קבורתה למקום בו באים המונים כדי להתפלל.התפילה שם (ישנה תפילה מיוחדת הנאמרת בקבר רחל) פשוט מרגשת מאד.


ומי ייתן ומשאלות לבנו תתגשמנה !

קישור לאתר מוסדות קבר רחל
השיר קול ברמה נשמע מאת פרחי לונדון
השיר המרגש של אריק לביא "שוב לא נלך" (ראי, רחל ראי...)


יום שישי, 19 באוקטובר 2012

פרשת השבוע - פרשת נח


במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת נח
כמה מילים על הפרשה מאתר מטעמי שבת
פרשת נח היא פרשת השבוע השנייה בספר בראשית פרק ו עד פרק יא.
פרשת נח פותחת בתיאור תולדותיו של נח שהיה הצדיק בדור של רשעים ובסיפור המבול שנגזר על דורו בשל שחיתותו המוסרית חסרת התקנה.
נח הצטווה לבנות תיבה שתאכלס אותו, את משפחתו ונציגים מכל בעלי החיים בזמן המבול. גשמי המבול ירדו במשך ארבעים יום והמים המשיכו לגאות מאה חמישים יום נוספים. לאחר שמי המבול החלו להתנקז נחה התיבה על הרי אררט ואז שלח נח את העורב והיונה כדי לוודא שהארץ יבשה.
לאחר שיצאו מהתיבה הקריב נח קורבנות תודה לה’, וה’ הבטיח שלא יביא עוד מבול לעולם כשהאות לכך היא הקשת בענן.
בהמשך הפרשה מובאים ברכת השם לנח, איסור בשר ודם מן החי, סיפור השתכרותו של נח בתוך אוהלו וחטא דור הפלגה שבנו את מגדל בבל ועונשם.
הפרשה מסתיימת בסדר הדורות שבין נח לאברהם אבינו ובתיאור קורות משפחתו של אברם עד צאתם מאור כשדים והליכתם לחרן.

ולדבר התורה:
כי מלאה הארץ חמס מפניהם (בראשית ו'; יג'.)
לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל (רש"י)
הדור היה דור מאד רשע שחטא בהמון דברים ולא רק בגזל - אך לפי המפרשים הדור קיבל את עונשו בגלל הגזל.
מובא במדרש שאברהם שאל את שם, בנו של נח, כיצד נצלו מן המבול, השיב לו שם- כי בזכות שנמכרו רחמיהם על הבהמות, החיות והעופות זכו הם לרחמי שמיים.
נמצא אם כך, שאם אנשי דור המבול היו מרחמים איש על רעיהו, כי אז היו מעוררים עליהם רחמי שמים והיו ניצולים גם הם מהמבול.
אבל מכיוון שלא רחמו זה על זה והיו גוזלים וחומסים איש את רעהו – "מלאה הארץ חמס" ממילא לא היו עליהם רחמים בדין ונחתם גזר דינם על כל עוונותיהם ביחד. (ע"פ תפארת שלמה)
שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 16:26.  תל-אביב- 16:41.  באר-שבע- 16:45.   חיפה- 16:32
 זמני יציאת השבת:
ירושלים- 17:38.  תל-אביב- 17:40.  באר-שבע- 17:41.  חיפה- 17:38
רבנו תם- 18:25יום שישי, 12 באוקטובר 2012

פרשת השבוע - פרשת בראשית

במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בראשית

כמה מילים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בראשית היא פרשת השבוע הראשונה בספר בראשית ובתורה כולה. היא מתחילה בתחילת הספר ומסתיימת בפרק ו'.
את פרשת בראשית קוראים בדרך כלל בשבת הראשונה שאחרי חג הסוכות. את תחילת הפרשה קוראים גם ביום שמחת תורה, מיד לאחר שמשלימים את התורה בקריאת פרשת "וזאת הברכה" האחרונה שבתורה. העולה לקריאה ביום 'שמחת תורה' מכונה "חתן בראשית".
הפרשה ובעצם התורה מתחילה במילים: "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ..."
פרשת בראשית והפרשה שאחריה, פרשת נח, עוסקות בתולדות העולם והאנושות לפני תחילת האירועים שכוננו את עם ישראל.
בפרשת בראשית מתוארים בריאת העולם וקורות בני האדם עד המבול.
תיאור בריאת העולם - התיאור המוכר של בריאת העולם על ידי אלוהים בשישה ימים: האור והחושך, השמים, הים והיבשה, עולם הצומח, השמש, הירח והכוכבים, עולם החי והאדם. היום השביעי, שבו שבת אלוהים ממלאכתו, נקבע כיום שבת.
בהמשך יש תיאור המפרט את בריאת האדם, הבאתו לגן עדן ובריאת האישה. כהמשך ישיר לתיאור זה מסופר על חטא עץ הדעת - כיצד גרם הנחש לאדם וחוה לאכול מפרי עץ הדעת והעונש שקיבלו על כך.
בהמשך הפרשה מתואר מעשה קין והבל - קין עובד האדמה רוצח את אחיו הבל רועה הצאן ונענש בגלות. מסופר גם על השושלת שיצאה מקין, עד למך ובניו.
לקראת סוף הפרשה מפורטים תולדות עשרת הדורות מאדם עד נח.
הפרשה מסתיימת בתיאור השחיתות המוסרית שעלתה בעולם, ועל התקווה שהביאה הולדתו של נח, שכן נח "מצא חן בעיני ה'".

ולדבר התורה:
כמה פנינים לפרשה.

"בראשית ברא" (בראשית א; א)
כשם שהבית מודיע על הבנאי, והבגד מודיע על האורג, והדלת העל הנגר, כך העולם מודיע על הקב"ה שהוא בראו". (מדרש תמורה).


♥ "ויבדל בין המים אשר מעל לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע" (בראשית א; ז)
אמר רבי זאב וולף מסטריקוב לתלמידיו: שואלים אתם: איך אפשר לחיות ולהתקיים בעולם רע כל כך?
התשובה היא: אתם אינכם טובים כל כך כפי שאתם חושבים, והעולם אינו רע כל כך כפי שאתם מאמינים. אם תלמדו להכיר את עצמכם, תלמדו להכיר גם את העולם.


שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 16:34.  תל-אביב- 16:49.  באר-שבע- 16:52.   חיפה- 16:40
 זמני יציאת השבת:
ירושלים- 17:46.  תל-אביב- 17:48.  באר-שבע- 17:48.  חיפה- 17:46
רבנו תם- 18:25

קישור לדף פרשת בראשית

יום ראשון, 7 באוקטובר 2012

פרשת השבוע - פרשת וזאת הברכה

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת וזאת הברכה
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת וזאת הברכה היא פרשת השבוע האחת-עשרה והאחרונה בספר דברים והאחרונה בתורה כולה. היא מתחילה בפרק ל"ג פסוק א ומסתיימת בסוף הספר, פרק ל"ד.

בניגוד לכל שאר פרשות השבוע, שקוראים אותן בשבתות, את פרשת וזאת הברכה קוראים בחג שמחת תורה, שנקבע לציון סיום מחזור קריאת התורה על פי מנהג הקריאה הבבלי, בו מסיימים את התורה כולה בכל שנה. העולה האחרון לקריאת הפרשה נקרא "חתן תורה", ומיד אחריו קוראים לעולה נוסף, המתחיל לקרוא את פרשת בראשית, והוא נקרא "חתן בראשית".

עיקר פרשה 'וזאת הברכה' מתארת את הברכות שברך משה רבנו את שבטי ישראל לפני מותו.
לאחר מבוא כללי מברך משה את השבטים לפי הסדר הבא: ראובן, יהודה, לוי, בנימין, יוסף (עם התייחסות ספציפית למנשה ואפרים), זבולון, יששכר, גד, דן, נפתלי, לאחר מכן יש סיכום כללי.
הברכות לשבט לוי ולשבט יוסף ארוכות יותר מברכות שאר השבטים, לעומת זאת שבט שמעון כלל אינו זוכה לברכה. רוב הברכות עוסקות בתיאור אופי השבט או אופי נחלתו
.

לאחר סקירת הברכות מתואר כיצד עלה משה להר נבו, צפה על כל ארץ ישראל, מת ונקבר. בני ישראל מתאבלים על משה ומקבלים עליהם את הנהגת יהושע בן נון. התורה מסתיימת בתיאור גדולתו של משה וייחודו משאר הנביאים.


ולדבר התורה

"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו" (דברים ל"ג; א')

הפרשה הקודמת מסתיימת במילים: "ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל".

בעצם אי כניסת משה לישראל נגרם בגלל מעשי בני ישראל, אם כן הרי לא היו הם ראויים לכך שמשה יברך אותם.

לכן בא הכתוב מיד ומספר כי משה רבנו המנהיג הנאמן והמסור לא שם לבו לכך, אלא בירך את בני ישראל "וזאת הברכה אשר ברך משה..." (ע"פ צרור המור)


זמני כניסת החג:
ירושלים- 16:40.  תל-אביב- 16:55. באר-שבע- 16:58 חיפה- 16:46
 זמני יציאת החג:
ירושלים- 17:52. תל-אביב- 17:53. באר-שבע- 17:54. חיפה- 17:52 
רבנו תם- 18:31למעונינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה
יום שישי, 5 באוקטובר 2012

פרשת השבוע – שבת חול המועד סוכותבמסגרת הפינה - דבר תורה לשבת.

שבת חול המועד סוכות
השבת יש קריאה מיוחדת - קוראים את קריאת התורה לשבת חול המועד. זאת קריאת התורה הן בפסח והן בסוכות. הקריאה היא מספר שמות פרק ל"ג – סיפור חטא העגל. כאשר למפטיר יש קריאה נוספת המתייחסת לחג עצמו.
לפני קריאת התורה נהוג לקרוא את מגילת קהלת. לפי המסורת היא נכתבה ע"י שלמה המלך.
מגילת קהלת שייכת ל"ספרות החוכמה", כלומר לספרות שעוסקת בשאלות הגות אוניברסליות כגון:
שאלות מעמד האדם בעולם
.
שאלת ההשגחה והצדק האלוקי.

בין הסיבות לקריאת מגילת קהלת בסוכות היא בגלל הפסוק המופיע במגילה
"ולשמחה מה זה עושה..."
כמו כן שלמה חנך את בית המקדש בחודש תשרי - וחנוכת בית המקדש התרחשה גם במהלך חג הסוכות.

ודבר תורה

וורט קטן לחג הסוכות.
אחת הסיבות לחג הסוכות היא מה שכתוב בתורה: "בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען יידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני-ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלוקיכם".
הקב"ה מצווה עלינו לשבת שמונה  שבעה ימים בסוכה.
סוכה מלשון "סכך" - זכר לענני הכבוד שהיו סוככים ומגנים על עם ישראל – גם ביום וגם בלילה כשהיו במדבר. לזכר זה עלינו לשבת בסוכה.

שיהיה לכולם מועדים לשמחה ושבת שלום

 זמני כניסת השבת:
ירושלים- 16:43.  תל-אביב- 16:58. באר-שבע- 17:01 חיפה- 16:49
 זמני יציאת השבת:

ירושלים- 17:54. תל-אביב- 17:56. באר-שבע- 17:57. חיפה- 17:55 

יום שלישי, 2 באוקטובר 2012

פרשת השבוע - פרשת שמות


◄ פרשת שמות התשע"א  (י"ז טבת התשע"א - 24/12/2010)◄ פרשת שמות התשע"ב (י"ח טבת התשע"ב - 13/01/2012)◄ פרשת שמות התשע"ג (כ"ב טבת התשע"ג - 04/01/2013)◄ פרשת שמות התשע"ד  (ט"ו טבת התשע"ד - 18/12/2013)◄ פרשת שמות התשע"ה (י"ט טבת התשע"ה - 10/01/2015)