יום שישי, 4 באוקטובר 2013

פרשת השבוע - פרשת נח

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת נח
כמה מילים על הפרשה מאתר מטעמי שבת
פרשת נח היא פרשת השבוע השנייה בספר בראשית פרק ו עד פרק יא.
פרשת נח פותחת בתיאור תולדותיו של נח שהיה הצדיק בדור של רשעים ובסיפור המבול שנגזר על דורו בשל שחיתותו המוסרית חסרת התקנה.

יום חמישי, 3 באוקטובר 2013

פרשת השבוע - שבת ראש חודש ושבת ערב ראש חודש


במהלך השנה נופלים שבתות מסוימות בראש חודש.

(עדיין אין לי רשומה על ראש חודש עצמו אולי באמת הגיע הזמן שאתיחס גם לזה  )

בראש חודש שחל בשבת, קוראים את פרשת השבוע כרגיל  (השבת קראנו את פרשת נח( במפטיר, במקום חזרה על סוף הפרשה, קוראים את פרשת קרבן מוסף של ראש חודש (מפרשת פינחס - ספר במדבר כ"ח; ט'-ט"ו) לפיכך אנו מוציאים שני ספרי תורה, בראשון אנו קוראים בפרשת השבוע (נח) ובשני קוראים את המפטיר מספר במדבר.