יום שישי, 24 בדצמבר 2010

פרשת השבוע - פרשת שמותבמסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת שמות
אנחנו מתחילים השבת חומש חדש – שמות.
כמה מילים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת שמות היא פרשת השבוע הראשונה בספר שמות. פרקים א`-ו.
בפרשת שמות מסופר על תחילת שעבוד עם ישראל במצרים ועל שנות חייו הראשונות של משה ובחירתו להנהגה. בפרשה זו מוצגות כמה מן הדמויות שיופיעו במהלך הפרשות והספרים הבאים, בהן מרים ואהרן אחיו של משה וכן פרעה, מלך מצרים שמשעבד את עם ישראל.
תחילת הפרשה מקשרת לסיומו של ספר בראשית ומסכמת את שמות בני ישראל שירדו למצרים. עם ישראל, המכונה כך לראשונה על ידי פרעה, מזוהה בעיני המצרים כסיכון פוטנציאלי ועל כן מחליטים המצרים לדכא אותו במספר דרכים - שעבוד פיזי ובניית "ערי מסכנות" ובהמשך ציווי על המתת כל הזכרים הנולדים. המיילדות המופקדות על ביצוע המשימה אינן מצייתות לציווי זה, ומצילות את הילדים. בעקבות מעשי המיילדות, מסופר כי ה` גמל להן טובה "ויעש להן בתים".
פרעה מרחיב את הציווי ומורה אותו לכל המצרים: "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו". על רקע הציווי הנ"ל, מספרת הפרשה על זוג עבריים משבט לוי הנישאים ומביאים לעולם בן זכר. אם הילד חוששת להשאירו בביתה, בונה לו תיבה ומניחה אותו בתוך התיבה ביאור. בת פרעה מגלה את הילד, קוראת לו "משה", לוקחת אותו לביתה ומגדלת אותו בארמון פרעה. כשמשה גדל הוא יוצא לפגוש את בני עמו המשועבדים לפרעה. הוא מתערב בשני סכסוכים אלימים ומציל את הנרדפים, ועקב כך נאלץ לברוח לארץ מדין. על הבאר במדין הוא מסייע לבנותיו של יתרו, ובעקבות כך גר בביתו ונושא את אחת מבנותיו, צפורה. למשה נולדים שני בנים, גרשם ואליעזר.
באחת הפעמים שמשה רועה את צאן יתרו הוא מגיע להר סיני ורואה שם סנה בוער באש. אלוקים מדבר אל משה מתוך הסנה, מודיע לו שהחליט לגאול את עם ישראל ולהביאם לארץ ישראל, ה` מטיל על משה את הנהגת העם. משה מנהל משא ומתן ארוך עם אלוקים ומעלה בעיות רבות שעשויות להפריע לו במשימה זו. אלוקים מצייד את משה באותות ובמופתים שיעזרו לו לשכנע את העם ואת פרעה בדבריו.
משה לוקח את אשתו ואת בניו בדרך חזרה למצרים, שם הוא נפגש עם אהרן ושניהם באים לפני פרעה ותובעים בשם ה`: "שלח את עמי". פרעה מסרב ומקשה את תנאי השעבוד של בני ישראל. הם מצדם מתלוננים למשה שבואו רק הרע את המצב, והוא קובל לפני אלוקים. אלוקים עונה למשה: "עתה תראה... כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו".


ולדבר התורה:
רעיון מספר `מעיינה של תורה`

"ותשם בסוף על שפת היאור"(שמות ב`;ג`)
אותו יום היה שביעי בחודש סיוון, שכן משה רבנו נולד בז` באדר ושלושת החודשים בהם הצפינה אותו אמו הסתיימו בז` בסיוון.
ובאיזור ז` בסיוון קיבל אחר-כך משה את התורה על הר סיני. לכן עמדה לו עתה זכות זו שיהא ניצול (לפי גמרא מסכת סוטה.)
מכאן, אמר הגאון רבי מרדכי בנט ז"ל, נובע מנהג ישראל לרפד בחג השבועות את הבתים בעלים ירוקים הצומחים על המים, כדי להזכיר את עניין זה שמשה הושם בתיבה בתאריך זה.

שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 16:13.  תל-אביב- 16:27.  באר-שבע- 16:32.   חיפה- 16:17

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 17:29.  תל-אביב- 17:30.  באר-שבע- 17:32.  חיפה- 17:28
רבנו תם- 18:06


יום שישי, 17 בדצמבר 2010

פרשת השבוע - פרשת ויחי


במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.
                                                                                        

 פרשת ויחי

פרשה זו היא הפרשה האחרונה של ספר בראשית. פרשה זו עוסקת בימיו האחרונים של יעקב במצרים ובפטירתו. בסיום הפרשה מסופר על פטירתו של יוסף.

יום שישי, 10 בדצמבר 2010

פרשת השבוע - פרשת ויגש


במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.


פרשת ויגש

הפרשה ממשיכה לתאר את מסכת אירועי יוסף.

יום חמישי, 2 בדצמבר 2010

פרשת השבוע - פרשת מקץובמסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.


פרשת מקץ

פרשת מקץ ממשיכה את קובץ סיפורי יוסף והאחים - בני יעקב.

ספרים, רבותי ספרים...

עד היום לא יצא לתאר רכישות של ספרים שהיו לי בתקופה האחרונה.

האמת שבתור אחת שעובדת בספריה ונמצאת בתוך ספרים, ללכת לקנות ספרים סתם כך זה  דבר די נדיר...

במידה ואני רוצה לרכוש ספר מסויים אני מעדיפה להזמין אותו דרך המקום בו אנחנו רוכשות ספרים.