יום שישי, 26 ביוני 2015

פרשת השבוע - פרשת חקת


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.
פרשת חקת
כמה מלים על הפרשה
פרשת חקת (חוקת) היא פרשת השבוע השישית בספר במדבר. פרקים י"ט-כ"ב.

מה בפרשה
פרשת חקת פותחת במצוות היטהרות מטומאת מת על-ידי הזאת אפר פרה אדומה.
בהמשך הפרשה מסופר על פטירת מרים אחות משה.
בני ישראל חונים בקדש שם מתה ונקברת מרים, אחות אהרון ומשה.
כאשר בני ישראל צמאים למים הם שוב מתלוננים: "מדוע הוצאתם אותנו ממצרים והבאתם אותנו אל המקום הרע הזה?" בתגובה לתלונתם מצווה הקב"ה למשה ולאהרון להקהיל את העדה ולדבר אל הסלע כדי שיצא ממנו מים.
משה מקהיל את העם אך מכה בסלע פעמיים. המים יוצאים מן הסלע ומשקים את העדה, אך בשל העובדה שמשה ואהרון לא דיברו אל הסלע אלא היכו בו נגזר עליהם שלא להיכנס לארץ המובטחת.

בהמשך הפרשה מתואר הקפת ארץ אדום בשל סירוב מלך אדום לאפשר את מעבר בני ישראל בתחום ארצו; פטירת אהרן אחי משה והעברת הכהונה לבנו אלעזר; מלחמת הכנעני מלך ערד עם בני ישראל ותבוסתו; מכת נחשים שהכתה בבני ישראל כעונש על תלונתם ורפואתם על-ידי נחש הנחושת שעשה משה ושירת הבאר שנאמרה על-ידי העם כהודאה על נס הצלתם בנחל ארנון.

הפרשה מסתיימת במלחמות והניצחונות של בני ישראל על סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן.

ההפטרה היא בספר שופטים, פרק י"א "ויפתח הגלעדי"
בהפטרה מתואר סיפורו של יפתח הגלעדי ומלחמתו בבני עמון. לפני המלחמה נותן יפתח סקירה היסטורית, הכוללת גם את המלחמה נגד סיחון ועוג המתוארת בפרשה.

ולדבר התורה:
ראשית דבר תורה לשבת.
"ויבכו את אהרן.. כל בית ישראל" (במדבר כ; כ"ט)
מסתבר שבמשך כל אותה תקופה לא אירעה אצל בני ישראל אפילו רציחה בשוגג. שאם כן היה הרוצח יוצא מעיר המקלט, והמשפחה הייתה צוהלת ושמחה, לכן אמרה התורה: "ויבכו.. כל בית ישראל" כלומר כל משפחות בני ישראל התאבלו, ולא הייתה אף משפחה אשר הפיקה תועלת ממיתתו של אהרן, לפיכך אנו רואים כי לא קרה רצח בשוגג כל אותה תקופה. (משך חכמה)


אני ממשיכה במתכונת של - שיר לפרשה.
הסיפור של הוצאת המים מהסלע מזכיר כמובן את השיר "הפלא ופלא" המוכר לכולנו 'ומשה היכה בסלע...'

הפלא ופלא
מילים: יעקב דוד קמזון
לחן: ידידיה אדמון

ומשה היכה על צור
במטה הכה על סלע, סלע
במטה היכה על סלע
ויצאו ממנו מים, מים
במטה היכה על סלע
ויצאו ממנו מים, מים.

הפלא ופלא
הפלא ופלא, פלא
הפלא ופלא
אמן סלה
ומשה הביא גדי
וינקהו דבש מסלע, סלע
ויהי קולו כמעין
זך וצלול כמים, מים
ויהי קולו כמעין
זך וצלול כמים, מים.
הפלא ופלא...
וקרניים צמחו לגדי
קרני צור, קרני סלע, סלע
וזאבים שבעים נגח בן
ועבר באש במים, מים
וזאבים שבעים נגח בן
ועבר באש במים, מים.
הפלא ופלא...
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:13.  תל-אביב- 19:28.  באר-שבע- 19:29.   חיפה- 19:21

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:31  תל-אביב- 20:34.  באר-שבע- 20:32   חיפה- 20:35
רבינו תם- 21:07

קישור לדף פרשת חקת

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה