יום שישי, 17 ביולי 2015

פרשת השבוע - פרשת מטות-מסעי


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת מטות-מסעי
במסגרת סבב קריאת התורה משמחת תורה עד שמחת תורה (במשך שנה) פרשת מטות ופרשת מסעי נקראות השנה יחד.
כמו יתר הפרשות המחוברות הפרשות קצרות  יחסית ועוסקות באותם נושאים.
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת מטות ופרשת מסעי  הן פרשות השבוע התשיעית והעשירית בספר במדבר. פרקים ל'-ל"ו.


מה בפרשה:
פרשת מטות
* פרשת נדרים - פרשה הלכתית קצרה העוסקת בדיני נדרים והפרתם.
* מלחמת מדין - בני ישראל יוצאים למלחמה מול מדין כדי לנקום את חטאי מדין כנגד ישראל. לאחר תיאור המלחמה מפורטת באריכות חלוקת השלל והקדשת חלק ממנו לה'. כאן בא גם הציווי על טבילת כלים והגעלתם, על מנת להכשיר אותם.
* פרשת בני גד ובני ראובן - בני שבט גד ובני שבט ראובן מבקשים ממשה לקבל נחלה בעבר הירדן המזרחי ולא בארץ ישראל שממערב לירדן. למרות הסתייגות ראשונית מקבל משה את בקשתם לאחר שהם מתחייבים להשתתף במלחמת כיבוש ארץ ישראל מידי עמי כנען ומצרף אליהם את חצי שבט מנשה.

פרשת מסעי
פרשת מסעי היא הפרשה האחרונה העוסקת בסיפור מסע בני ישראל במדבר סיני לפיכך היא מכילה סיכום של המסע והכנות אחרונות לקראת הכניסה לארץ ישראל.
הפרשה כוללת:
* רשימה מפורטת של התחנות בהן חנו בני ישראל במהלך המסע. הרשימה בנויה לפי התבנית "וייסעו מ... ויחנו ב...", יש קהילות שבהן קוראים אותה במנגינה מיוחדת.
* ציוויים לקראת הכניסה לארץ: ציווי על השמדת עבודת האלילים בארץ ישראל.
תיאור גבולות הארץ.
מינוי נשיאים לשבטים.
                  הכנת ערי מקלט וערים ללוויים, ודיני רוצח בשגגה
* השלמה לפרשת בנות צלופחד: בני שבט מנשה מתלוננים שהעברת נחלת צלופחד לבנותיו עשויה להביא לכך שהנחלה תעבור לשבט אחר. ה' מקבל את טענתם ומחייב את בנות צלפחד להינשא לגברים מבני שבטן בלבד.

ההפטרה השבת היא בירמיה פרק ב - שמעו דבר ה'. (ההפטרה השניה ב תלת דפורענותא)

ולדבר התורה:
ראשית דבר תורה לשבת.
"וידבר משה אל ראשי המטות...איש כי ידור נדר לה'" (במדבר ל'; ב')

אמר להם הקב"ה לישראל: הוו זהירים בנדרים ואל תפרצו בהם, שכל הפורץ בנדרים, סופו למעול בשבועות, והמועל בשבועות כופר בי (בקב"ה), ואין לו מחילה לעולם.
שנאמר (שמות כ, ז): "כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא", אמר להם הקב"ה לישראל: לא תהיו סבורים שמותר לכם להישבע בשמי אפילו באמת, שאין אתם רשאים להישבע בשמי בשום פנים (ע"פ ילקוט שמעוני).

אני ממשיכה במתכונת של - שיר לפרשה.
בפרשת מסעי מתוארים מסעות בני ישראל במצרים ואני חושבת שהשיר ויסעו ויחנו של להקת פיקוד דרום מתאימה לפינה

ויסעו ויחנו
להקת פיקוד דרום
מילים: תלמה אליגון רוז
לחן: קובי אושרת
בחצי הלילה הם ארזו את הכלויצאו בעם כבד למסע לילי גדולהבצק עוד לא נחמץוהצאן בשוט הואץאל לועו של המדברואל החול.
אז שלח פרעה את כל רכבו ופרשיו
ישראל בקול צעק: מה יקרה לנו עכשיו?
העמוד היה מחסום
והים יבש פתאום

והלכו כמו מלכים ביבשה.
ויסעו ויחנו
ויסעו ויחנו
ועמוד ענן ביום
ועמוד של אש בליל
את הדרך סימנו לישראל.

ארוכה הדרך, והיום כה קצר
ונחים בני ישראל בצלו של עץ תמר

הן הלינו בסיני
לא יכלו יותר ודי
לא פשוט לחיות בחום בלי סיר בשר.

אז המטיר הא-ל משמיים מן צחור
ובערב בא השליו, שבשרו טהור טהור
הם הגיעו לרפידים
אך אין מים ליהודים
ומשה שלנו אז הכה בצור.
ויסעו ויחנו...
לרפידים הגיע עמלק המאיים
בחוצפה שאין לה קץ הוא רצה להלחם
אז הרים משה ידיו
עמלק פשוט ניגף
איזה יופי של תכסיס היה להם.
ארבעים שנה ויסעו ויחנו
ארבעים שנה מדבר זה בכלל לא תענוג
כשלכנען הם עלו
כה שמחו וצהלו
והורישו לנו את הציונות.
ויסעו ויחנו...
שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:10.  תל-אביב- 19:25.  באר-שבע- 19:26.   חיפה- 19:18

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:26.  תל-אביב- 20:29.  באר-שבע- 20:27.  חיפה- 20:30
רבנו תם- 21:03


קישור לדף פרשת מטות-מסעי


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה