יום שבת, 3 במאי 2014

פרשת השבוע - פרשת אמור

 במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת אמור

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.

פרשת אמר היא פרשת השבוע השמינית בספר ויקרא. פרקים כ"א-כ"ג..

הפרשה עוסקת בהלכות הכהנים וקדושתם. תפקידם המיוחד של הכהנים מחייב אותם להתקדש בקדושה יתירה מכל העם


• בחלקה השני של הפרשה מובא החיוב לשבות ממלאכה בשבתות ומועדי ישראל
• לקראת סופה - ציווי על הדלקת נר התמיד במנורה ועל לחם הפנים

להלן פירוט הנושאים:

* הלכות העוסקות בקדושת הכהנים, בין השאר הנשים שאסור להם לשאת והאיסור להיטמא למתים. איסורים מיוחדים החלים על הכהן הגדול.

* המומים הפוסלים כהן מלשרת במקדש.

* האיסור החל על טמאים להקריב קורבנות ולאכול קודשים, והאיסור על זרים שאינם כוהנים לאכול מבשר הקורבנות.

* רשימה של מומים הפוסלים את הקורבן, וכן תנאים נוספים לכשרות בהמה לקורבן.

* פרשת המועדים: פירוט של כל חגי ישראל והמצוות המיוחדות לכל חג וחג.

* ציווי על הדלקת נר התמיד במנורה ועל לחם הפנים.

* פרשת המקלל - סיפור על ריב בין שני אנשים במחנה ישראל, ועונשו של אחד מהם שקילל את השם.

* דיני מכה אדם ומכה בהמה.פרשת אמור מסיימת גם רצף פרשיות בספר ויקרא שמכונים כביטוי (וככה זוכרים את הרצף...) - אחרי מות קדושים אמור.

ולדבר התורה:

השבת אני חורגת מהמתכונת ההפטרה ואתייחס לפרשת אמור ויום העצמאות. אציין ראשית שההפטרה של השבת היא בספר יחזקאל פרק מ"ד, פסוקים טו-לא, עוסקת בנבואת יחזקאל על שיבת הכהנה בימי בית שלישי. הדברים הבאים הם של יצחק שטיגליץ באתר מורשת.


 "אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם" – "אמור ואמרת" – מסביר רש"י : להזהיר גדולים על הקטנים. זה עתה סיימנו את קריאת ההגדה של פסח וציינו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה ואמרנו: "ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי" [יחזקאל ט"ז ו]

עם ישראל התקיים בזכות שמירתו המיוחדת על שתי מצוות הקשורות באמירה ובדם. מצוות הפסח ומצוות המילה. במצוות הפסח שהיתה נהוגה ב"פסח מצרים" ובזמן שבית המקדש היה קיים , הופסקה מסורת של הקרבת קרבן פסח מעת שגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו.מצוות המילה היותה גם בגולה מצווה שעם ישראל מסר את נפשו על קיומה והיוותה את אחד הגורמיםהיחידים והייחודיים המאפיינים את עמנו. גם בעיתות של רדיפות, פרעות שואות וגירושים, הקפיד עם ישראל על קיום מצווה זו.

השנה פרשת אמור, העוסקת בקדושתו של עם ישראל על כל חלקיו ובייחודו באמצעות מועדי ישראל למועדים חדשים, מחוברת ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות, ואנחנו מצווים ומוזהרים - גדולים וקטנים, להפנים את תוקף הקישור המקודש בינינו לבין אלוקינו וארצנו - קישור המתעצם ומתחבר בדם של מיליוני יהודים שנרצחו בשואה ושוועת "שמע ישראל" שזעקו אל ה' עלתה לכיסא כבודו , ותשובתו "בדמייך חיי", עשרות אלפי מגיני ישראל בצה"ל וכוחות הביטחון שנפלו במערכות ישראל והביאו בעזרת ה' לתקומתה ושחרור עיר הקודש והמקדש, גם כאן הם בבחינת – "בדמייך חיי"      
הציווי של הקב"ה למשה נאמר בלשון אמירה - שהיא ציווי רך ואמירה מתונה ונעימה , כיאות לעם המוסר את עצמו על קדושת ה' והארץ ללא היסוס וללא מורא. החיבור בין החירות הרוחנית המושגת באמצעות שמירה על מצוות ה' ובאה לידי ביטוי ב"והגדת לבנך" בחג הפסח, לבין החירות הפיזית שזכינו לה בעזרת ה' בחודש אייר.

כידוע – תאריך יום העצמאות השלים את הא"ת-ב"ש של פסח.הא"ת-ב"ש הוא הצופן הידוע שא=ת, ב=ש, ג=ר וכו'. צופן זה הוא גם דרך נוחה לזכירת ימי השבוע בהם מתקיימים חגי ומועדי ישראל. בשולחן ערוך, הרב יוסף קראו אף ציין זאת. והכוונה שביום א' של פסח יהיה לעולם תשעה באב, ביום ב' בו שבועות, וביום ג' בו ראש השנה וכד'. ליום השביעי של פסח שנופל על האות ע' לא היה שום מועד – עד שנבנתה המדינה, וכאמור, ה' באייר חל תמיד ביום השביעי של פסח.
השביעי של פסח הוא גם יום קריעת ים סוף ובעצם יש לנו חיבור בין שביעי של פסח ליום העצמאות. מי שזוכה ומבין לעומק את שביעי של פסח שהוא שיאו של חג האמונה, מוכן וזכאי להגיע ולחגוג בשמחה ובהודאה את חג עצמאותנו המורכב מאמונה ומסירות נפש. 

שנשמע בשורות טובות ושתהיה לכולנו שבת שלום

זמני כניסת השבת:

ירושלים- 18:44.  תל-אביב- 19:00.  באר-שבע- 19:01.   חיפה- 18:52

זמני יציאת השבת:

ירושלים- 20:00  תל-אביב- 20:02.  באר-שבע- 20:01   חיפה- 20:03רבינו תם- 20:37 

קישור לדף פרשת אמור

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה