יום שבת, 12 ביולי 2014

פרשת השבוע - פרשת פינחס


שבוע לא קל עבר עלינו...
מקווה מאד ומתפללת שהמצב ישתפר !!!

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.
פרשת פינחס
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת פינחס היא הפרשה השמינית בספר במדבר. פרקים כ"ה-ל'. פרשת פינחס היא השנייה באורכה מבין פרשות השבוע, יש בה 168 פסוקים. לרוב קוראים את הפרשה בסמוך לשבעה עשר בתמוז.


מה בפרשה:
* פנחס ומדיין - בהמשך לתיאור חטא בעל פעור שבפרשה הקודמת (בלק), פינחס מקבל שכר מה' על מעשה הקנאות שעשה שהביא לעצירת המגפה: "הנני נֹתן לו את בריתי שלום". ה' גם מצווה את משה רבנו ואת עם ישראל להילחם במדין ולנקום על הרעה שגרמו.

 * חלוקת הנחלות - לאחר המגפה ה' מצווה לערוך מפקד נוסף של בני ישראל לפי משפחות, לקראת הכניסה לארץ ישראל וחלוקת הנחלות. לאחר תיאור משפחות ישראל על פי המפקד, מתוארת מצוקתן של בנות צלפחד. בנות צלפחד קובלות על כך שלפי החוק הפורמלי לא יקבלו נחלה, כי אין להן אחים. ה' נענה לפנייתן וקובע שגם נשים יוכלו לנחול נחלה, אם אביהן מת בלא בנים.

 * ירושת משה - משה מצטווה לעלות להר העברים ולצפות על ארץ ישראל, שאליה לא ייכנס. לאחר מכן ה' מצווה על משה למנות מנהיגים שיחליפו אותו לאחר מותו. משה ממנה את יהושע בן נון ליורשו בפני הכהן הגדול ובפני כל עדת ישראל, לפי ציווי של ה'.

* פרשת הקורבנות - פרשה הלכתית ארוכה ובה ציווי על קורבן התמיד ופירוט כל קורבנות המוספים של החגים.


ולדבר התורה:
גם השבוע אני ממשיכה במתכונת של הקשר בין ההפטרה שקוראים לאחר קריאת התורה לפרשה עצמה.
ההפטרה של הפרשה השבת היא בספר מלכים א' פרקים י"ח-י"ט. שם מתוארות קורותיו של אליהו הנביא אחרי מעשה הקנאות שעשה בהר הכרמל (על רקע דרשת חז"ל ש"פינחס הוא אליהו"): הנבואה שקיבל בהר סיני ופגישתו עם אלישע.
הנה דברים מאתר וורטס אתר שיתופי לדברי תורה (הדברים מצוטטים מתוך אתר הכותל, בשם הרב שמואל רבינוביץ)
ידוע שעל פי הזוהר הקדוש פנחס הוא הוא אליהו הנביא.
 כשמעיינים במעשיו של אליהו הנביא, מוצאים אנו שהיו לו לכאורה שני פיות, שתי צורות התנהגות הפוכות.
מצד אחד הוא מעיד על עצמו (מלכים א יט, יד) "קנא קנאתי לה' אלוקי צבאות" והוא גם קורא לעם ישראל לנקום בנבאי הבעל - פעולה של קנאה לה'.
לעומת זאת אנו קוראים על תפקידו לעתיד לבוא: "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא… והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם". (מלאכי ג')
כלומר אליהו הוא מקרב הלבבות הגדול בין אבות לבנים, דמות מאחדת ומלכדת היתכן? הרי זה נראה משהו מנוגד לדמות של הקנא הגדול בתנ"ך, מקנא קנאת ה' צבאות, זה שהורג  את זמרי בן סלוא ואת כזבי בת צור?
 בהקשר זה ניתן גם לשאול - כאשר אליהו הנביא עולה בסערה השמימה נפרד ממנו ממשיכו אלישע בן שפט, והוא פונה אל מורו ורבו ואומר לו: "ויהי נא פי שניים ברוחך אלי" (מלכים ב',ב') תעביר אלי כפליים ממה שיש לך, מהאוצרות הרוחניים ומכושר הנבואה שלך.
 אנחנו יודעים שתלמיד אומר הלוואי ואגיע למדרגה של מורי ורבי וגם זה הרבה, אולם מהיכן אלישע לוקח את ההעזה הזאת לבקש פי שניים מאליהו רבו, הרי זה נראה עד כדי חוצפה?
 יש לומר שגדלותו של אליהו הייתה בשילוב בין הדברים, קנאות כשצריך, וקירוב לבבות ושלום כשצריך, כח זה ניתן לו ע"י הקב"ה לאחר הקנאות הראשונה "הנני נותן לו את בריתי שלום" בריתו של הקב"ה היא שלום כשצריך, ומלחמה כשצריך, "ה' איש מלחמה ה' שמו". קנאות אמת היא אינה תכונת אופי, אלא אילוץ במצב מסוים, כך שמעשיו אינם סותרים אחד את השני אלא אדרבה משלימים אחד את השני.
 אלישע מוצא לנכון לבקש מאליהו רבו את התכונה הזו, את הכישרון הזה, של "פי שניים ברוחך אלי". אלישע מבקש מרבו שינחיל לו בבקשה את הכוח הזה לדבר בשתי הפיות הללו, כל אחד במקומו, לשעתו, ולצרכיו. 
תן לי את הכוח לדעת להתגמש, להתפשר ולסגת במקום שצריך, ואת הכח של  לדעת לעמוד על דעתי ועל עקרונותי במקום שצריך. שני הפיות הללו ביקש אלישע מאליהו להעביר אליו מאחר שהוא זקוק לזה בשליחות המנהיגותית. כמה חשוב לנו לקחת את הדרך הזו של אליהו הנביא הוא פנחס הקנאי, ולהשתמש ברוחו הכפולה במקומות הנכונים.
                                                                         
שתהיה לכולנו שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:12.  תל-אביב- 19:27.  באר-שבע- 19:28.   חיפה- 19:20

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:29.  תל-אביב- 20:31.  באר-שבע- 20:30.  חיפה- 20:33
רבינו תם- 21:05


קישור לדף פרשת פינחסאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה