יום שבת, 17 במאי 2014

פרשת השבוע - פרשת בחוקותי


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בחוקותי
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בחוקתי היא הפרשה העשירית והאחרונה בספר ויקרא, פרקים כ"ו-כ"ז. בשנים שאינן מעוברות קוראים בדרך כלל את פרשת בחוקתי ביחד עם פרשת בהר.

בשבת פרשת בחוקתי מסיימים את קריאת התורה של ספר ויקרא בקריאת "חזק חזק ונתחזק". לרוב קוראים את הפרשה שבוע או שבועיים לפני חג שבועות.
את עיקר הפרשה תופסת פרשת הברכות והקללות (הנקראת גם פרשת התוכחה), תיאור השכר והעונש שיהיו לבני ישראל אם ישמרו את מצוות התורה או אם לא ישמרו אותן.
הברכות קצרות יחסית, ואילו הקללות מפורטות מאוד ומתוארות באופן מדורג ההולך ומחמיר עד העונש החמור ביותר. הקללות מסתיימות בנימה אופטימית - "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים... וזכרתי להם ברית ראשונים".
בהמשך הפרשה מובא קובץ הלכות בעניין הערכה כספית של נדבה שאדם נודב לבית המקדש, והלכות הנוגעות לפדיון או המרה של קודשים כמו מעשר, הקדש, בכור, מעשר בהמה ושדה שהוקדשה.

ולדבר התורה:
גם השבוע אני ממשיכה במתכונת של הקשר בין ההפטרה שקוראים לאחר קריאת התורה לפרשה עצמה.
האשכנזים והספרדים מפטירים בספר ירמיהו, ט"ז; י"ט - י"ז; י"ד. שם הנביא ירמיהו מברך את הבוטחים בה' ומקלל את שאינם בוטחים בו.
התימנים מפטירים בספר יחזקאל ל"ד; א'-כ"ז. בהפטרה זו מנבא יחזקאל על השיבה מן הגלות.
הדברים הבאים הם מאתר משרד החינוך-
בפרשה האחרונה של ספר ויקרא, באות ברכות למי שמקיים את התורה, ותוכחות לסרים מן הדרך.
התורה מבהירה את היחס הישיר שבין התנהגותו של העם לבין תולדות חייו בארץ ישראל. הקשר בין עם ישראל לארצו מותנה בקדושה. רק באמצעות קיום מצוות ה' תתקיים הברית בין העם לאלוהיו, והארץ תענה לבניה.
פרשת בחוקתי בנויה בצורה של ברכה וקללה. אם בחוקתי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעתם וגו' ונתתי משכני בתוככם ... והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה... אף אני אעשה זאת לכם וגו'.
בהפטרת השבוע מירמיה פרקים ט"ז-י"ז מבנה דומה: כה אמר ה': ארור הגבר אשר יבטח באדם... ומן ה' יסור לבו....ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו...."
אולם, לא רק המבנה החיצוני קושר את ההפטרה לפרשתנו. גם ירמיה מזכיר את השמיטה בקשר אל העונש על חטאי יהודה.
בדומה לתוכחת התורה: "והשמדתי את במותיכם והכרתי את חמניכם..." מזכיר ירמיה לעם את חטא העבודה הזרה ואת העונש: "כזכור בניהם מזבחותם, ואשריהם על עץ רענן, על גבעות הגבוהות. הררי בשדה, חילך כל אוצרותיך לבז אתן, במותיך בחטאת בכל גבולך."
התורה מבטיחה כי אם נקיים את התורה נזכה שה' ישכון בתוכנו: "ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים" ואף ירמיה מזכיר את המקדש: "כסא כבוד, מרום מראשון, מקום מקדשנו".
תוכחת התורה מסתיימת בתקווה: ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה' אלוהיהם..." ואף ההפטרה מסיימת בטוב: "רפאני ה' וארפא, הושיעני ואושעה, כי תהילתי אתה."

שנשמע בשורות טובות ושתהיה לכולנו שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:54.  תל-אביב- 19:09.  באר-שבע- 19:11.   חיפה- 19:02

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:11  תל-אביב- 20:13.  באר-שבע- 20:12   חיפה- 20:15
רבינו תם- 20:48


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה