יום שישי, 26 באוקטובר 2012

פרשת השבוע - פרשת לך לך


במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת לך לך
כמה מילים על הפרשה מאתר מטעמי שבת
פרשת לך לך היא פרשת השבוע השלישית בספר בראשית פרק יב עד פרק יז.
בפרשה על-פי ציווי השם עזב אברם את ארץ מולדתו ועבר עם שרי אשתו, לוט אחיינו וכל רכושו לארץ כנען. בעקבות רעב כבד נאלץ אברם לנדוד מצרימה, שם נלקחה שרי לבית פרעה והושבה לבעלה לאחר שנענשו כל בית פרעה
.
אברם שב לארץ כנען עם רכוש רב ומריבת רועי לוט עם רועי אברם הפרידה בין השניים - לוט בחר לשבת באזור סדום, ואברם ישב באלוני ממרא אשר בחברון וקיבל את הבטחת הקדוש-ברוך-הוא לרשת את ארץ כנען ירושת עולם.
בהמשך הפרשה מסופר על מלחמת המלכים והתערבותו של אברם כדי להציל את לוט שנפל בשבי; כריתת “ברית בין הבתרים” בין הקדוש-ברוך-הוא לאברם; נשואי אברם להגר שפחתו; בריחתה מביתו; פגישתה עם מלאך ולידת ישמעאל. לאחר-מכן שינה הקדוש-ברוך-הוא את שמו של אברם לאברהם ושמה של שרי לשרה, מסר לאברהם את מצוות המילה ובישרו על הולדת יצחק. אברהם בן התשעים ותשע קיים את הציווי ומל את עצמו ואת בני ביתו

ולדבר התורה:
"ויאמר ה' אל אברם: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" (בראשית יב; א)
אומר רבי שמשון רפאל הירש: "לך לך" – לך לעצמך, בדרכך שלך. לך בדרך שתבודד אותך מארצך וממולדתך ומבית אביך, מכל הקשרים שהיו לך עד כה.
"לך לך" – בבדידות. אם שיטת הרוב איננה אמת – עבוד את ה' לבדך!
איך יכולנו להתקיים ואיך נוכל להתקיים, אלמלא ירשנו מאברהם אבינו את אומץ הלב להיות במיעוט...


"הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את" (בראשית יב; יא)
מפרש רש"י: "מנהג העולם שעל ידי טורח הדרך, אדם מתבזה, וזאת עמדה ביופיה". כלומר למרות המסע שלהם מארץ כנען למצרים שרי נשארה יפה.

אומר רבי אליהו הגאון מוילנה: שני מיני יופי יש באשה: יופי טבעי, ויופי ש'חוט של חן משוך עליה'" – היינו יופי שאינו טבעי. האשה בעלת יופי טבעי, יפה תמיד - בעת שמחה כבעת צרה ואסון,  בימים של שלווה ובשעות של צער. לא כן האשה שיופיה אינו טבעי ורק "חוט של חן משוך עליה". זו, בשעת צרה וסכנה, בימי אסון ורעה, כאשר היופי המלאכותי לא משוך עליה, נעלם יופיה ואיננו. זהו מה שאמר אברהם לשרה: הנה עתה, בשעת הסכנה והצרה "ידעתי כי אשה יפת מראה את", שיופיך טבעי הוא.


שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 16:19.  תל-אביב- 16:34.  באר-שבע- 16:37.   חיפה- 16:24

 זמני יציאת השבת:
ירושלים- 17:31.  תל-אביב- 17:33.  באר-שבע- 17:34.  חיפה- 17:31
רבנו תם- 18:10

קישור לדף פרשת לך לך
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה