יום שבת, 21 ביולי 2012

פרשת השבוע - פרשת מטות-מסעי

מפחיד מה שקרה לתיירים בוורגס שבבלוגריה.
מי יתן שלא נדע יותר אירועים כמו שקרו השבוע.רפואה שלמה לפצועים !!!
במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת מטות-מסעי

במסגרת פרשות השבוע הנקראות משמחת תורה עד שמחת תורה (במשך שנה) פרשת מטות ופרשת מסעי החותמות את ספר במדבר נקראות יחד. הפרשות הן גם קצרות יחסית.
כמה מילים על הפרשות ממטעמי שבת.

פרשת מטות היא פרשת השבוע התשיעית בספר במדבר - פרקים ל'-ל"ב.
פרשת מסעי היא פרשת השבוע העשירית והאחרונה בספר במדבר - פרקים ל"ג-ל"ו.

פרשת מטות פותחת בדיני הנדרים והתרתם ובאחריות האב על נדרי בתו והבעל על נדרי אשתו.
בהמשך הפרשה מסופר על מלחמת הנקם של בני-ישראל במדיינים שהחטיאו את העם, הריגת בלעם ואופן חלוקת השלל שנשבה מאת המדיינים. 

הפרשה מסתיימת בפנייתם של בני השבטים גד וראובן ומחצית שבט מנשה אל משה בבקשה לקבל נחלה באדמת המרעה המשובחת של עבר הירדן המזרחי בשל היותם בעלי מקנה רב ובקשתם נענתה בתנאי שיעברו חלוצים לפני צבא בני-ישראל בכיבוש הארץ.

פרשת מסעי פותחת בסקירת המסעות של בני ישראל במדבר בדרכם לארץ ישראל. בני ישראל ניצטוו להוריש את שבעת העממים יושבי הארץ ואת אליליהם. כמו כן הובהרו גבולות הארץ המובטחת ואופן חלוקתה לשבטים על-ידי נשיאי השבטים. לשבט לוי לא ניתנה נחלה בפני עצמה אך הוקצו להם ערים מתוך נחלות שאר השבטים וביניהם ששת ערי המקלט שאליהם גלו הרוצחים בשגגה. הפרשה מסתיימת בנישואי בנות צלופחד לבני-דודיהן כדי שנחלת אביהן שקיבלו בירושה לא תעבור לשבט אחר.
פרשת מסעי מסיימת וחותמת את חומש במדבר

ולדבר התורה:
"וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל" (במדבר ל'; ב')
דיני הנדרים נאמרו "אל ראשי המטות", ולא כשאר המצוות בהן נאמר: "דבר אל בני ישראל", "אמר אל בני ישראל". 

השינוי הזה אינו מקרי. הנדר בא על פי רוב מתוך מניעים אמוציונליים. אדם מתרגש ונסער ממשהו והוא ממהר להוציא נדר מפיו. רוב הנודרים נמצאים בעת נדרם במצב נפשי לא רגיל ומצב זה מביאם לנדור.

יש המתחייב בנדרו לעשות דברים או להימנע מעשייתם ולאחר מכן קשה לו לעמוד בכך ולקיים את נדרו.

יש הנודר ואוסר על עצמו דברים המותרים, כל זה נעשה מתוך התרגשות, ברגע של התחממות הלב ולהט המוח.

התורה אינה רוצה לעודד את הנדרים. אדרבה, היא אומרת (דברים כג, כג): "וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא". לכן נמנע משה רבינו מהשמעת  דיני הנדרים באוזני כל ישראל, משה חשש שאם יעסיק את העם בדיני הנדרים עלול גל גואה של נדרים לפרוץ ולשטוף את המחנה.
לכן משה העדיף להודיע את דיני הנדרים רק לראשי המטות ולא לעם כולו.
מכאן אפשר ללמוד שכל נושא רגיש, אין לדון בו ברוב עם, אלא בחברת בחירים ומומחים לדבר בלבד. (לקראת שבת).

שתהיה לכולם שבת שלום

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:08.  תל-אביב- 19:23.  באר-שבע- 19:24.   חיפה- 19:16.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:24. תל-אביב- 20:26.  באר-שבע- 20:25.  חיפה- 20:28.
רבנו תם: 20:59


למעוניינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה