יום שישי, 1 במאי 2015

פרשת השבוע - פרשת אמור

במסגרת הפינה - דברים לפרשת השבוע.

פרשת אמור

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת אמר היא פרשת השבוע השמינית בספר ויקרא. פרקים כ"א-כ"ד.


 
מה בפרשה

* הלכות העוסקות בקדושת הכהנים, בין השאר הנשים שאסור להם לשאת והאיסור להיטמא למתים. איסורים מיוחדים החלים על הכהן הגדול.

* המומים הפוסלים כהן מלשרת במקדש.

* האיסור החל על טמאים להקריב קורבנות ולאכול קודשים, והאיסור על זרים שאינם כוהנים לאכול מבשר הקורבנות.

* רשימה של מומים הפוסלים את הקורבן, וכן תנאים נוספים לכשרות בהמה לקורבן.

* פרשת המועדים: פירוט של כל חגי ישראל והמצוות המיוחדות לכל חג וחג.

* ציווי על הדלקת נר התמיד במנורה ועל לחם הפנים.

* פרשת המקלל - סיפור על ריב בין שני אנשים במחנה ישראל, ועונשו של אחד מהם שקילל את השם.

* דיני מכה אדם ומכה בהמה.

פרשת אמור מסיימת גם רצף פרשיות בספר ויקרא שמכונים כביטוי (וככה זוכרים את הרצף...) - אחרי מות קדושים אמור.


ההפטרה השבת היא ביחזקאל פרק מ"ד, טו-לא - והכהנים הלוים
ההפטרה מתארת אף היא את דיני הקדושה המיוחדים החלים על הכוהנים הנבחרים שלא נכשלו בעוון עבודה זרה בשלהי תקופת בית ראשון.

ומשהו לשבת
ראשית דבר תורה לשבת.

ושמרתם מצותי ועשיתם אותם (ויקרא כ"ב; ל"א)

עלינו לקיים את המצוות מתוך תשוקה לכך, וכפי שהעיד התנא הקדוש רבי עקיבא, על עצמו: כל ימי הצטערתי מתי תבוא לידי מצווה זו (קידוש השם) ואקיימנה. ושמרתם מצוותי, שמירה מורה על השתוקקות, וכן ואביו שמר את הדבר, ערגה וציפיה. (רבינו משה סופר)


אני ממשיכה במתכונת של - שיר לפרשה.
כשעברתי על הפרשה והגעתי לחלק של החגים ישר התנגן לי השיר של נעמי שמר "שניים עשר ירחים" (בתשרי נתן הדקל...) אשר סובב בין מועדי השנה.

שניים עשר ירחים / נעמי שמר

בתשרי נתן הדקל
פרי שחום נחמד
בחשוון ירד יורה
ועל גגי רקד

בכסלו נרקיס הופיע
בטבת ברד
ובשבט חמה הפציעה
ליום אחד.

באדר עלה ניחוח
מן הפרדסים
בניסן הונפו בכוח
כל החרמשים

באייר הכל צמח
בסיוון הבכיר
בתמוז ואב שמחנו
אחר קציר

תשרי, חשוון, כסלו, טבת
חלפו, חלפו ביעף
גם שבט, אדר, ניסן, אייר,
סיוון, תמוז ואב

ובבוא אלול אלינו
ריח סתיו עלה
והתחלנו את שיר
נו
מהתחלהשתהיה לכולנו שבת שלום ושנשמע בשורות טובות

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:43.  תל-אביב- 18:59.  באר-שבע- 19:00.   חיפה- 18:51

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 19:59.  תל-אביב- 20:01.  באר-שבע- 20:00.  חיפה- 20:02

רבנו תם- 20:37


קישור לדף פרשת אמור


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה