יום שישי, 4 באוקטובר 2013

פרשת השבוע - פרשת נח

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת נח
כמה מילים על הפרשה מאתר מטעמי שבת
פרשת נח היא פרשת השבוע השנייה בספר בראשית פרק ו עד פרק יא.
פרשת נח פותחת בתיאור תולדותיו של נח שהיה הצדיק בדור של רשעים ובסיפור המבול שנגזר על דורו בשל שחיתותו המוסרית חסרת התקנה.

נח הצטווה לבנות תיבה שתאכלס אותו, את משפחתו ונציגים מכל בעלי החיים בזמן המבול. גשמי המבול ירדו במשך ארבעים יום והמים המשיכו לגאות מאה חמישים יום נוספים. לאחר שמי המבול החלו להתנקז נחה התיבה על הרי אררט ואז שלח נח את העורב והיונה כדי לוודא שהארץ יבשה.
לאחר שיצאו מהתיבה הקריב נח קורבנות תודה לה’, וה’ הבטיח שלא יביא עוד מבול לעולם כשהאות לכך היא הקשת בענן.
בהמשך הפרשה מובאים ברכת השם לנח, איסור בשר ודם מן החי, סיפור השתכרותו של נח בתוך אוהלו וחטא דור הפלגה שבנו את מגדל בבל ועונשם.
הפרשה מסתיימת בסדר הדורות שבין נח לאברהם אבינו ובתיאור קורות משפחתו של אברם עד צאתם מאור כשדים והליכתם לחרן.


ולדבר התורה:
אני ממשיכה במתכונת החדשה – הקשר בין ההפטרה שקוראים לאחר קריאת התורה לפרשה עצמה.

השבת היא שבת ראש חודש ולכן ההפטרה תהיה בנושא ראש חודש אך אתייחס פה להפטרת פרשת נח.
את הדברים הביא דוד נתיב באתר כיפה


בפרשת השבוע נחרב העולם בעקבות המבול, ההפטרה משלימה את התהליך עם הבשורה הגדולה.
פרשת נח מעבירה לפנינו עולם בנוי, חרב ובנוי. בריאת עולם מחודשת יש מיש.
העולם שוב הוקף במים, כמו בימי בראשית, ושוב נקוו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ונראתה היבשה. עולם נולד מחדש, כמו עובר, המוקף מים ויצא לאוויר העולם.
התיבה שימשה כרחם, ששימר את כל מה שרצה הבורא לשמר, לימים שאחר המבול. יש גם ברכה מחודשת "פרו ורבו ומלאו את הארץ" כמו בראשונה – הציווי לאדם וחוה.

ההפטרה (ישעיהו נד) מעבירה לפנינו אומה בנויה, חרבה ובנויה.  עם ישראל ישכח את בושת עלומיו, ירחיב את מקום אהלו, יפרוץ לימין ולשמאל ויושיב ערים שוממות. התנהלות זו של עם ישראל בנויה על חוק היסטורי שקבע הבורא.
כשם שה' נשבע שלא יהיו עוד מי נח (= מבול) על הארץ ולכן העולם לא יחרב כבימי המבול, כך נשבע ה' שעם ישראל לא יעלם מבמת ההיסטוריה.
"ברגע קטן עזבתיך  (וראו מה קרה לנו...)
וברחמים גדלים אקבצך ( וראו כמה טוב עוד צפוי לנו...)
...אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ,
כן נשבעתי מקצף עליך ומגער בך,
כי (אפילו) ההרים ימושו והגבעות תמוטינה
וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט".

שתהיה לכולנו שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 17:45.  תל-אביב- 18:00.  באר-שבע- 18:02.   חיפה- 17:50

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 18:56.  תל-אביב- 18:57.  באר-שבע- 18:58.  חיפה- 18:57
רבנו תם- 19:35

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה