יום שישי, 19 באוקטובר 2012

פרשת השבוע - פרשת נח


במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת נח
כמה מילים על הפרשה מאתר מטעמי שבת
פרשת נח היא פרשת השבוע השנייה בספר בראשית פרק ו עד פרק יא.
פרשת נח פותחת בתיאור תולדותיו של נח שהיה הצדיק בדור של רשעים ובסיפור המבול שנגזר על דורו בשל שחיתותו המוסרית חסרת התקנה.
נח הצטווה לבנות תיבה שתאכלס אותו, את משפחתו ונציגים מכל בעלי החיים בזמן המבול. גשמי המבול ירדו במשך ארבעים יום והמים המשיכו לגאות מאה חמישים יום נוספים. לאחר שמי המבול החלו להתנקז נחה התיבה על הרי אררט ואז שלח נח את העורב והיונה כדי לוודא שהארץ יבשה.
לאחר שיצאו מהתיבה הקריב נח קורבנות תודה לה’, וה’ הבטיח שלא יביא עוד מבול לעולם כשהאות לכך היא הקשת בענן.
בהמשך הפרשה מובאים ברכת השם לנח, איסור בשר ודם מן החי, סיפור השתכרותו של נח בתוך אוהלו וחטא דור הפלגה שבנו את מגדל בבל ועונשם.
הפרשה מסתיימת בסדר הדורות שבין נח לאברהם אבינו ובתיאור קורות משפחתו של אברם עד צאתם מאור כשדים והליכתם לחרן.

ולדבר התורה:
כי מלאה הארץ חמס מפניהם (בראשית ו'; יג'.)
לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל (רש"י)
הדור היה דור מאד רשע שחטא בהמון דברים ולא רק בגזל - אך לפי המפרשים הדור קיבל את עונשו בגלל הגזל.
מובא במדרש שאברהם שאל את שם, בנו של נח, כיצד נצלו מן המבול, השיב לו שם- כי בזכות שנמכרו רחמיהם על הבהמות, החיות והעופות זכו הם לרחמי שמיים.
נמצא אם כך, שאם אנשי דור המבול היו מרחמים איש על רעיהו, כי אז היו מעוררים עליהם רחמי שמים והיו ניצולים גם הם מהמבול.
אבל מכיוון שלא רחמו זה על זה והיו גוזלים וחומסים איש את רעהו – "מלאה הארץ חמס" ממילא לא היו עליהם רחמים בדין ונחתם גזר דינם על כל עוונותיהם ביחד. (ע"פ תפארת שלמה)
שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 16:26.  תל-אביב- 16:41.  באר-שבע- 16:45.   חיפה- 16:32
 זמני יציאת השבת:
ירושלים- 17:38.  תל-אביב- 17:40.  באר-שבע- 17:41.  חיפה- 17:38
רבנו תם- 18:25אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה