יום שישי, 4 בנובמבר 2011

פרשת השבוע - לך לךראשית אני רוצה להתייחס לתאריך של היום. הן בלוח העברי והן בלוח הלועזי.
היום הוא ז' מרחשוון תאריך בו מתחילים לשאול גשמים. (הרחבתי על התאריך ברשומה על חודש מרחשוון).
והיום הוא ה4/11 – ביום זה לפני 16 שנה נרצח ראש הממשלה יצחק רבין ע"י יגאל עמיר עקב מחלוקות פוליטיות...

במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת לך לך
כמה מילים על הפרשה מהויקיפדיה. 
הפרשה עוסקת בתיאור קורות חייו של אברהם אבינו בחלק הראשון של חייו. אברהם, שבשלב זה עדיין נקרא אברם, מקבל ציווי אלוהי ללכת לארץ כנען. יחד עם שרה אשתו ולוט בן אחיו הם מגיעים לארץ. אברהם בונה מזבח וקורא בשם ה'. אם כל זה הרעב שהיה בארץ מאלץ אותו לרדת למצרים. 
עבדי פרעה לוקחים את שרי לבית פרעה ואברם מציג אותה כאחותו מחשש לחייו (שרה היא באמת בת אחיו). ה' מנגע את פרעה בנגעים קשים, ובעקבות כך הוא משחרר את שרה ושולח את אברם ממצרים ברכוש גדול.
כשאברם חוזר לארץ כנען מתפתח סכסוך בינו ובין לוט שבסופו נפרד לוט מאברם ויורד אל סדום. אברם מקבל הבטחה מהקב"ה כי ארץ כנען תהיה ירושה לזרע שיוולד לו. לאחר מכן מתרחשת מלחמת ארבעת המלכים את החמישה: ארבעה משליטי ארץ בבל באים לדכא חמישה מלכים מקומיים, שליטי סדום והערים שסביבותיה שמרדו בהם. אברם שומע שלוט נשבה במלחמה, יוצא בראש אנשיו להילחם בארבעת המלכים, מנצח אותם ופודה את לוט. הוא מסרב לקחת לעצמו מן השלל ורק מברך את ה' בסיוע מלכיצדק, "כהן לאל עליון".
כעת כורת ה' עם אברם את "ברית בין הבתרים"- ההבטחה על הזרע והארץ מקבלת גושפנקה רשמית על ידי מעשה טקסי של ביתור בעלי חיים. אברם גם מקבל נבואה על העתיד לקרות לזרעו. "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה".
שרי אשת אברם רואה שהיא לא מצליחה ללדת בן ומציעה לאברם לקחת את הגר שפחתה לאישה. הגר אכן מתעברת, וכתוצאה מכך היא מזלזלת בשרי. שרי מתלוננת על כך בפני אברם, והוא נותן לה אפשרות לעשות כטוב בעיניה עם הגר. שרי מקשה מאוד את החיים של הגר, וכתוצאה מכך הגר בורחת. מלאך ה' מתגלה להגר במעיין, אומר לה לשוב חזרה לבית אברם ושרי, ומברך אותה ואת בנה ישמעאל (שמיד לאחר מכן נולד לה).
אברם כורת ברית נוספת עם ה', היא ברית המילה. הוא מצווה למול את עצמו ואת כל בני ביתו, וכן לשנות את שמו לאברהם ואת שם אשתו שרי לשרה. ה' מבטיח פעם נוספת ששרה תלד בן, שייקרא יצחק, ובו תתקיים ברית הזרע והארץ.

ולדבר התורה:
 
"לך לך" (בראשית יב'; א')
מפרש רש"י: "להנאתך ולטובתך". אף כי ציווה ה' לאברהם אבינו ללכת ולהניח את הכל, לא יעלה על דעת אדם לומר, כי ה' ציווה אותו להינזר מהעולם הזה, אלא אדרבה, להמשיך קדושתו בכל מעשיו (שפת אמת).
 
"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" (שם)
לכאורה הסדר צריך להיות הפוך; תחילה יוצא אדם מן הבית, לאחר מכן מן העיר בה נולד ולאחר מכן מן הארץ.
אלא שכאן מדובר בעזיבה וניתוק נפשי. כאשר אדם עוזב ומתנתק, שוכח הוא תחילה את הארץ, המדינה בה ישב. לאט לאט הוא שוכח גם את עירו הולדתו, את השכונה והרחוב, את החברים והידידים, ורק לבסוף בא הניתוק הקשה והמוחלט "מבית אביך" – הקרובים ביותר נשכחים גם הם. על יציאה כזאת נצטווה אברהם; מארצך, וממולדתך ומבית אביך". (לקראת שבת).


"אל הארץ אשר אראך" (שם)
מה שמונע היום לבוא לארץ ישראל, הם רק מוציאי דיבת הארץ רעה, ולא סכנות ומרחקי הים. מי שרוצה באמת לבוא לשם, צריך לילך אפילו ברגל, כמו אברהם אבינו (רבי נחמן מברסלב).
שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 16:12.  תל-אביב- 16:26.  באר-שבע- 16:30.   חיפה- 16:16.
 זמני יציאת השבת:

ירושלים- 17:25. תל-אביב- 17:26.  באר-שבע- 17:28. חיפה- 17:24.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה