יום שבת, 11 ביוני 2011

פרשת השבוע - פרשת בהעלותך

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בהעלותך

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
בהעלותך היא פרשת השבוע השלישית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק ח' פסוק א ומסתיימת בפרק י"ב פסוק טז.

נושאי הפרשה:
בפרשת בהעלותך מסתיימות ההכנות של בני ישראל לקראת היציאה למסע במדבר סיני אל עבר ארץ ישראל. עם היציאה למסע מתגלים בעיות, קשיים וסכסוכים פנימיים בתוך המחנה, לרבות פגיעה במנהיגותו של משה רבנו.
* כנספח לנושא חנוכת המזבח שבסוף פרשת נשא מובא הציווי על הדלקת מנורת המקדש על ידי אהרן.
* הקדשת הלוויים וכניסתם לעבודה במשכן.
* חגיגת הפסח בפעם הראשונה אחרי יציאת מצרים; קביעת פסח שני לטובת מי שלא יכול לחגוג את הפסח במועדו.
* תיאור הקמת המשכן ופירוקו על פי הענן השוכן עליו.
* פרשת החצוצרות: ה' מצווה את משה להכין שתי חצוצרות שישמשו להתרעה על אירועים שונים במחנה.
* תיאור חגיגי של תחילת המסע במדבר סיני.
* דו-שיח בין משה לחותנו חובב בן רעואל (לפי חז"ל הוא יתרו) בעניין הצטרפותו למסע.
* פרשת "ויהי בנסוע": האמירות החגיגיות של משה על ארון הברית בתחילת הנסיעה ובחניה (בספרי התורה פרשה זו מעוטרת לפניה ולאחריה באות נו"ן הפוכה).
* פרשות המתאוננים וקברות התאווה: תלונות ראשונות של העם על מחסור באוכל (למרות אספקת המן הסדירה) והעונש. משה אף הוא מתלונן על הקושי בהנהגת העם. ה' מספק שלוים למאכל לבני ישראל, ומצווה את משה למנות שבעים זקנים שיתפקדו כנביאים לצדו. שני זקנים נוספים, אלדד ומידד, מתנבאים במחנה.
* מרים ואהרן מדברים לשון הרע על משה ונענשים; מרים חולה בצרעת, והעם מחכה עד שתבריא; ה' משבח את משה וקובע שנבואתו שונה במדרגתה מנבואת שאר הנביאים.

ולדבר התורה

כמה פנינים לפרשה
"בהעלתך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"
אמרו ישראל לפני הקב"ה: ריבונו של עולם! לנו אתה אומר שנאיר לפניך? אתה הוא אורו של עולם, והאורה דרה אצלך; אמר להם הקב"ה: לא שאני צריך לכם, אלא שתאירו לי – כדרך שהארתי לכם. למה? להעלות אתכם בפני האומות, שיהיו אומרים: ראו היאך ישראל מאירים, למי שהוא מאיר לכל העולם.

"ויעש כן אהרן"
"להגיד שבחו של אהרן, שלא שינה"
רבי שמחה בונים מפשיסחה היה אומר: מה גדולה היא שלא שינה? הרי גם יהודי פשוט לא היה מעז פנים לשנות ממצווה שציווה ה'? אלא, שבחו של אהרן שלא שינה את עצמו, ונשאר איש העם ואוהב את הבריות כמקודם; רודף שלום ומשכין שלום, בין איש לאשתו ובין אדם לחברו. "שלא שינה" – הגדולה לא הביאה אותו לשנות את הליכותיו, מידותיו הטובות וענוונותו.


"על פי ה' יסעו בני ישראל ועל פי ה' יחנו (פ' ט פס' יח')

מעיר רבי ישעיה הלוי הורביץ (השל''ה הקדוש) בספרו 'שני לוחות הברית': בפרשה זו מצינו שלשה פסוקים סמוכים, שבכל אחד מהם נאמר פעמיים ''עַל פִּי ה''' (ט יח, כ, כג). בכך מדגישה התורה בפנינו, שאדם מישראל אינו עושה תנועה כלשהי בחיים, בין בנסיעה ובין בחניה, בלא שיאמר ''אם ירצה ה'' או ''בעזרת ה''. רמז לדבר מוצאים ב'משלי'- : "ועצת ה' היא תקום". אותיות ''הִיא'' בסדר הפוך מרמזות למילים ''אם ירצה ה'''; ומעיד כאן הכתוב, שאם מקדים האדם ברכה לה' לפני כל מעשה, מתקיימת עצתו בעזרת ה'.שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:09. תל-אביב- 19:24. באר-שבע- 19:25. חיפה- 19:17

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:27. תל-אביב- 20:30. באר-שבע- 19:28. חיפה- 20:31

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה