יום שישי, 9 באוקטובר 2015

פרשת השבוע - פרשת בראשית


במסגרת הפינה - דברים לפרשת השבוע.

פרשת בראשית
פרשת בראשית - מכונה 'שבת בראשית'
(לשבת הזאת יש לנו גם קשר מיוחד... זאת השבת חתן שלנו ♥)

הנה נגמרו להם החגים ושוב אנחנו מתחילים לקרוא את ספר התורה מההתחלה.
כמה מילים על הפרשה מהויקיפדיה.


פרשת בראשית היא פרשת השבוע הראשונה בספר בראשית ובתורה כולה. מתחילה בתחילת הספר ומסתיימת בפרק ו'.

את פרשת בראשית קוראים בדרך כלל בשבת הראשונה שאחרי חג הסוכות.
התורה מתחילה במילים: "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ..."
פרשת בראשית והפרשה שאחריה, פרשת נח, עוסקות בתולדות העולם והאנושות לפני תחילת האירועים שכוננו את עם ישראל.מה בפרשה:
בפרשת בראשית מתוארים בריאת העולם וקורות בני האדם עד המבול, כדלהלן:
* תיאור בריאת העולם - התיאור המוכר של בריאת העולם על ידי אלוהים בשישה ימים: האור והחושך, השמים, הים והיבשה, עולם הצומח, השמש, הירח והכוכבים, עולם החי והאדם. היום השביעי, שבו שבת אלוהים ממלאכתו, נקבע כיום שבת.

* תיאור המפרט את בריאת האדם, הבאתו לגן עדן ובריאת האישה. בהמשך ישיר לתיאור זה מסופר על חטא עץ הדעת - כיצד גרם הנחש לאדם וחוה לאכול מפרי עץ הדעת והעונש שקיבלו על כך.

* מעשה קין והבל - קין עובד האדמה רוצח את אחיו הבל רועה הצאן ונענש בגלות. מסופר גם על השושלת שיצאה מקין, עד למך ובניו.

* תולדות עשרת הדורות שמאדם עד נח. הפרשה מסתיימת בתיאור השחיתות המוסרית שעלתה בעולם, ועל התקווה שהביאה הולדתו של נח, שכן נח "מצא חן בעיני ה'".

ההפטרה היא מספר ישעיהו פרקים מ"ב-מ"ג. (יש שוני מסויים בין הקהילות כמו למשל - התימנים מתחילים במ"ב פסוק א, והספרדים והאשכנזים מתחילים בפסוק ה' וכו') בהפטרה מספר ישעיהו על גדולתו של ה', "בורא השמים ונוטיהם, רֹקע הארץ וצאצאיה". יש כאן מעין סיכום לתיאור הבריאה הפותח את הפרשה. "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ."

ולדבר תורה:
לפני כשנה קבלתי את הספר של הרב דוד סתיו "פרשה בקטנה" הספר כולל דברי תורה של הרב סתיו אשר הוא פרסם אותם ב"ישראל היום"
הנה "פרשה בקטנה" לפרשת בראשית
לא בכדי נקרא  שמו של הספר הראשון בתורה "בראשית", זהו גם שמה של הפרשה הראשונה, השם הזה, בעצם, מעלה בנו תחושה של חידוש והתרעננות.
הספר בהחלט עוסק ביצירה חדשה, סיפור בקריאת העולם, אבל הוא גם נוסך באוויר תחושה של כולם מתחילים ללמוד מבראשית, מתחילים מההתחלה...
אחד הנושאים החשובים הוא הרצון להבין מהי התורה.
ידוע לנו שמדובר בספר שכתב משה רבנו מפי הגבורה לפני למעלה מ-3,000 שנה, אולם מעבר לפרטים הכרונולוגיים אנחנו רוצים להבין מה בעצם מטרתו של הספר.
האם הוא ספר חוקים ומצוות, או שמא ספר היסטוריה על תולדות העולם בכלל והעם היהודי בפרט?
גדול פרשני המקרא, רש"י, פתח את פירושו לתורה בשאלה זו "לא היה צריך להתחיל את התורה אלא 'מהחודש הזה לכם' שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית?"
הנחת היסוד המסתתרת מאחורי השאלה היא שהתורה היא ספר מצוות וחוקים. אם כך, היא בעצם היתה צריכה לפתוח במצוות הראשונות בהן נטווה העם היהודי, כאשר הוא יצא ממצרים. מדוע, אם כן, ראתה התורה לנכון לפתוח בסיפור בריאת העולם ובשאר האירועים ההיסטוריים המלווים את הקמת האומה?
רש"י מביא את התשובה "משום 'כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים', שאם יאמרו אומות העולם לישראל 'ליסטים (שודדים) אתם, שכבשתם ארצות שבעת גוים' הם (כלומר עם ישראל) אומרים להם: 'כל הארץ של הקב"ה...'
לכאורה אין קשר בין השאלה לתשובה. השאלה הניחה כי התורה היא ספר חוקים, והתשובה אומרת שצריך לתת סיבה לעמים ולהסביר להם מה אנחנו עושים כאן, בארץ ישראל. הרעיון סה"כ יפה, אבל איך בדיוק קשור ל'תורה', שבמהותה היא ספר משפט וחוק?
אם יש צורך באיזה מסמך הגנה מול אומות העולם, אפשר לכתוב מסמך נפרד שיסביר את צדקנו, אבל מה הקשר לתורה?
ניתן לומר כי אכן התורה היא ספר חוקים, ובכל זאת, מסיבות מסוימות, פתח המקרא בכמה סיפורים לצרכים צדדיים, כדי שלא יבואו, כאמור, העמים ויטענו כלפינו שאנחנו גנבים, כי גנבנו את ארץ ישראל מידי הכנענים, לכן חורגת התורה מאופייה ומספרת שאכן הארץ שייכת לעם ישראל ואין אנו יושבים עליה כשודדים.
אך יתכן והתשובה היא לגמרי אחרת.
התורה היא איננה רק ספר מצוות כפי שמקובל לחשוב. שמה אכן נובע מלשון "הוראה", אולם המצוות הן רק חלק מהוראתה.
חלק אחר, שהוא גם כן מאד חשוב, הוא ללמד אותנו את מעשי האלוקים בבריאה.
אם נתבונן בחמישת חומשי התורה נראה כי רובם אינם עוסקים במצוות – אלא בסיפור הנהגת האלוקים את העולם.
דבר זה אמורה לייצר בנו את התובנה שלמרות התחושה שלנו – שאנחנו אלא שמנהלים את העולם, יש בעל בית לעולם...
קריאת סיפורי הבריאה הראשונים והסיפורים הבאים אחר-כך מבקשת להחדיר בנו את ההכרה שלעולם יש משמעות ותוכן ,יש מנהיג ויש מטרה, יש כיוון ויש מגמה.
המצוות הן אחד הביטויים לכך, אבל בהחלט לא הביטוי היחיד. לצדן לומדים את עולם המידות והמוסר, שכר ועונש על עשיית טוב ורע, רגישות לאחר ולשונֶה, לכלל ולפרט. עולם שלם של ערכים אלוקיים ייבנה מתוך למידת דרכו של האלוקים בהנהגת עולמו.
ספר בראשית הוא אפוא הראשון המבקש לספר לנו מקצת מתולדות היקום באופן שיעניק לנו משמעות ויסייע בהבנת תפקידנו בעולם זה.

שתהיה לכולנו שבת שלום ובשורות טובות

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 17:39.  תל-אביב- 17:54.  באר-שבע- 17:57.   חיפה- 17:45

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 18:50.  תל-אביב- 18:52.  באר-שבע- 18:53.  חיפה- 18:51
רבנו תם- 19:30

קישור לדף פרשת בראשית


אין תגובות:

פרסום תגובה