יום שישי, 15 במאי 2015

פרשת השבוע - פרשת בחוקותי


 במסגרת הפינה - דברים לפרשת השבוע.
פרשת בחוקותי
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בחוקותי היא פרשת השבוע העשירית והאמרונה של ספר ויקרא. פרקים כ"ו-כ"ז (סוף החומש).
בשנים שאינן מעוברות קוראים בדרך כלל את פרשת בחוקותי יחד עם פרשת בהר

בשבת פרשת בחוקותי מסיימים את קריאת התורה של ספר ויקרא בקריאת "חזק חזק ונתחזק". לרוב קוראים את הפרשה שבוע או שבועיים לפני חג שבועות.

מה בפרשה
את עיקר הפרשה תופס פירוט של הברכות והקללות, חלק המכונה גם "פרשת התוכחה". זהו תיאור השכר והעונש שיהיו לבני ישראל אם ישמרו את מצוות התורה או אם לא ישמרו אותן. הברכות קצרות יחסית, ואילו הקללות מפורטות מאוד ומתוארות באופן מדורג ההולך ומחמיר עד העונש החמור ביותר - הגלות, המיועדת לאפשר לארץ ישראל להשלים את שנות השמיטה שלא קוימו כראוי על ידי העם.
הקללות מסתיימות בנימה אופטימית - "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים... וזכרתי להם ברית ראשונים".
לדעת הרמב"ן, הקללות האמורות בפרשה זו, מכוונות לתקופת חורבן בית ראשון, וגלות בבל, כאשר הוא מצביע על פסוקים בפרשה, הרומזים למה שהתרחש בפועל בתקופה זו.
בהמשך הפרשה מובא קובץ הלכות בעניין הערכה כספית של נדבה שאדם נודב לבית המקדש, והלכות הנוגעות לפדיון או המרה של קודשים כמו מעשר, הקדש, בכור, מעשר בהמה ושדה שהוקדשה.
האשכנזים והספרדים מפטירים בספר ירמיהו, מפרק ט"ז, פסוק י"ט עד פרק י"ז, פסוק י"ד. ("עזי ומעזי") הנביא ירמיהו מברך את הבוטחים בה' ומקלל את שאינם בוטחים בו.
התימנים מפטירים בספר יחזקאל, פרק ל"ד, פסוקים א'-כ"ז. ("ויהי דבר ה'")בהפטרה זו מנבא יחזקאל על השיבה מן הגלות.
ומשהו לשבת
ראשית דבר תורה לשבת.

"והקימותי את בריתי אתכם" (ויקרא כ"ו; ט)
אומר רבי יעקב צבי מקלנבורג: מעתה כאשר בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו, תבוא עליכם הברכה בזכות בריתי אתכם ולא בחסד זכות אבות. שהרי עד עתה היטבתי עמכם בגלל הברית שכרתי עם אבותיכם.


אני ממשיכה במתכונת של - שיר לפרשה.
השיר השבת היא מההפטרה – פסוק מולחן מירמיה פרק י"ז, פס' ז': "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו", הפסוק הזה גם מופיע בסוף ברכת המזון.
הלחן הוא בסגנון רוק ואת השיר ביצעה בשנות ה-80 של המאה ה-20 מקהלת ילדים בשם 'עמודי שיש'.

לביצוע השיר
שתהיה לכולנו שבת שלום ושנשמע בשורות טובות

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:43.  תל-אביב- 19:09.  באר-שבע- 19:10.   חיפה- 19:01

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:10.  תל-אביב- 20:12.  באר-שבע- 20:11.  חיפה- 20:14
רבנו תם- 20:47אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה