יום שישי, 5 ביולי 2013

פרשת השבוע - פרשת מטות-מסעי

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת מטות-מסעי
במסגרת סבב קריאת התורה משמחת תורה עד שמחת תורה (במשך שנה) פרשת מטות ופרשת מסעי נקראות השנה יחד.

כמו יתר הפרשות המחוברות הפרשות קצרות  יחסית ועוסקות באותם נושאים.
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת מטות ופרשת מסעי  הן פרשות השבוע התשיעית והעשירית בספר במדבר. פרקים ל'-ל"ו.
נושאי הפרשה:
פרשת מטות
* פרשת נדרים - פרשה הלכתית קצרה העוסקת בדיני נדרים והפרתם.
* מלחמת מדין - בני ישראל יוצאים למלחמה מול מדין כדי לנקום את חטאי מדין כנגד ישראל. לאחר תיאור המלחמה מפורטת באריכות חלוקת השלל והקדשת חלק ממנו לה'. כאן בא גם הציווי על טבילת כלים והגעלתם, על מנת להכשיר אותם.
* פרשת בני גד ובני ראובן - בני שבט גד ובני שבט ראובן מבקשים ממשה לקבל נחלה בעבר הירדן המזרחי ולא בארץ ישראל שממערב לירדן. למרות הסתייגות ראשונית מקבל משה את בקשתם לאחר שהם מתחייבים להשתתף במלחמת כיבוש ארץ ישראל מידי עמי כנען ומצרף אליהם את חצי שבט מנשה.
פרשת מסעי
פרשת מסעי היא הפרשה האחרונה העוסקת בסיפור מסע בני ישראל במדבר סיני לפיכך היא מכילה סיכום של המסע והכנות אחרונות לקראת הכניסה לארץ ישראל.
הפרשה כוללת:
* רשימה מפורטת של התחנות בהן חנו בני ישראל במהלך המסע. הרשימה בנויה לפי התבנית "וייסעו מ... ויחנו ב...", יש קהילות שבהן קוראים אותה במנגינה מיוחדת.
* ציוויים לקראת הכניסה לארץ: ציווי על השמדת עבודת האלילים בארץ ישראל.
תיאור גבולות הארץ.
מינוי נשיאים לשבטים.
הכנת ערי מקלט וערים ללוויים, ודיני רוצח בשגגה
* השלמה לפרשת בנות צלופחד: בני שבט מנשה מתלוננים שהעברת נחלת צלופחד לבנותיו עשויה להביא לכך שהנחלה תעבור לשבט אחר. ה' מקבל את טענתם ומחייב את בנות צלפחד להינשא לגברים מבני שבטן בלבד.ולדבר התורה:
"וידבר ה' אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צווה ה' (במדבר ל'; ב')
אמר משה רבנות לבני ישראל על אודות ראשי המטות, כדי שיהיו יודעים כיצד להעריך את דברי מנהיגיהם, שכן כל אשר יאמרו הם, כלומר ראשי המטות, הרי "זה הדבר אשר צווה ה'". דברי סופרים כדברי תורה הם ויש לשמוע אותם כשם ששומעים דברי אלוקים חיים (ע"פ תורת משה)


”אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו ממצרים, ביד משה ואהרון“ (במדבר ל"ג; א')
מצינו במדרש, מכיוון שגאולת מצרים באה על ידי בשר ודם, לא יכלה גאולה זו להיות נצחית ומן ההכרח שתבוא אחריה גלות אחרת. אולם לעתיד לבוא תבוא הגאולה ע“י השם יתברך במהרה בימנו אמן, בכבודו ובעצמו ואז היא תהיה נצחית, זהו שמרמז הכתוב ”אלה מסעי בני ישראל“, לפיכך יהיו ישראל צריכים לנדוד, עוד בגלויות שונות אחרי גאולת מצרים, משום ”אשר יצאו מארץ מצרים ביד משה ואהרון“ – שנגאלו ממצרים באמצעות בשר ודם, לכן הגאולה אינה יכולה להיות נצחית (ע"פ כתונת אור)

ראשי  תיבות של : ”אלה מסעי בני ישראל“, מרמזים על ארבע הגלויות שבאו על עם ישראל, שהם:  אדום, מדי, בבל, יוון. (לפי נחל קדומים)

שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:13.  תל-אביב- 19:28.  באר-שבע- 19:29.   חיפה- 19:21

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:30.  תל-אביב- 20:33.  באר-שבע- 20:31.  חיפה- 20:35
רבנו תם- 21:05


קישור לדף פרשת מטות-מסעי


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה