יום שישי, 7 ביוני 2013

פרשת השבוע - פרשת קרח

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת קרח

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת קרח (קורח) היא פרשת השבוע החמישית בספר במדבר, פרקים ט"ז-י"ח.
עיקר הפרשה היא מחלוקת קורח ועדתו ותוצאותיה. קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ועימו מאתיים וחמישים מנהיגים מבני ישראל ובנוסף דתן ואבירם בני שבט ראובן, קוראים תיגר על מנהיגותם של משה רבנו ואהרן הכהן. הם קובעים כי בעצם כולם יכולים להיות מנהיגים. ומדוע דווקא משה ואהרן נבחרו.
הפרשנים מונים מספר סיבות נוספות לפרוץ המרד:
לנשיא למשפחות הקהתי מונה אליצפן בן עוזיאל. עוזיאל הוא הצעיר מבני קהת ואילו יצהר אבי קרח היה הבן השני של קהת. הבכור במשפחה היה עמרם - בניו משה ואהרן, לכן על פי הסדר המתבקש היה קרח אמור לקבל את משרת הנשיא.
קרח טוען כלפי משה כי בדה מליבו חלק מהמצוות, ובהקשר זה מחלוקת שנוצרה על מצוות ציצית שהיא המצווה המוזכרת לפני פרשת קרח.
משה מורה למורדים לקחת מחתות ולהקטיר בהן קטורת. ה' יראה מי מתוך כל האנשים הללו ישרת בקודש. ה' נראה אל כל העדה ומבקש להשמיד את העם כולו; אך משה ואהרן מתחננים לפניו: "האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף?". בסופו של דבר פותחת האדמה את פיה ובולעת את קרח ומשפחתו ואת דתן ואבירם. שאר מקטירי הקטורת נשרפים באש שיצאה מאת ה'. משה מצווה את אלעזר בן אהרן לקחת את מחתותיהם ולעשות מהן ציפוי למזבח.
מחלוקתו של קרח במשה הפכה ביהדות לסמל של מחלוקת שלא לשם שמים אלא לצרכים אנוכיים.
ועוד בפרשה - העם ממשיכים להתלונן למשה ולאהרן וקובעים: "אתם המיתם את עם ה'". בתגובה לכך פורצת מגפה בעם, ואהרן עוצר אותה על ידי הקטרת קטורת הסמים.
כדי לחזק עוד יותר את בחירתו של אהרן מצווה ה' לקחת שנים עשר מטות, מטה לכל נשיא מנשיאי השבטים, ולשים אותם באוהל מועד. למחרת נתגלה כי מטהו של אהרן הוא היחיד שהעלה פרחים ושקדים. ה' מצווה לשמור על המטה ליד ארון הברית לעדות.
בהמשך הפרשה מובאים ציוויים הלכתיים, שרובם קשורים לעניין הכהונה: ציווי על שמירת המקדש על ידי הלוויים ופירוט של מתנות הכהונה והלוויה, ובהן תרומה, ביכורים, חרמות, קורבן בכור ותרומת מעשר.

ולדבר התורה:
"והנה פרח מטה אהרן לבית לוי" (במדבר י"ז; כ"ג)

רבנו האלשיך הקדוש זצ"ל הביא סיפור מהזוהר הקדוש.
מעשה ברבי אחא שנקלע לכפר טרשא באו לפניו בני המקום וזעקו על אסונם- מגיפה קוטלת בהם מזה שבעה ימים והולכת וגוברת מיום ליום.
אמר: "נעלה לבית הכנסת ונבקש רחמים לפני הבורא. עד שהם הולכים, באו ואמרו שפלוני ופלוני חולים ונוטים למות. אמר להם: "אפ כך, אין פנאי והשעה דחוקה, קראו לי ארבעים מנבחרי העיר וילכו עשרה עשרה לארבע רוחותיה ויאמרו בכונת הלב פרשת הקטורת שנתן הקב"ה למשה ופרשת הקרבנות עמו.
עשו כן שלש פעמים ושלחם לבתי הגוססים שיאמרו כן, גם שם והמגפה נעצרה.
אמרו לרבי אחא ממרום: "אם עשית כן עשה זאת אפוא, לך ואמור להם שישובו בתשובה, כי חייבים הם בדינם.
הלך והחזירם בתשובה שלמה וקיבלו עליהם שלא להתבטל מדברי תורה לעולם ושינו שם המקום וקראוהו; 'מתא מחסיא' ('ברכות' יז) עיר המחסה וההצלה (ע"פ הזוהר הקדוש)
כך; כשהתרעמו בני ישראל על כהונת אהרן ובחירת הלווים החל בהם הנגף, מיהר אהרן להקטיר קטורת ולעצור המגפה. אבל בכך לא די, כפי שראינו במעשה ברבי אחא, כי הקיטרוג עדין קיים ויש להחזירם בתשובה, לכן לקח מטה מכל נשיא והראה להם שמטה אהרן לבדו הוא שפרח, כי בו בחר ה' וניחמו על תלונתם, שבו בתשובה וביטלו את הקיטרוג..

שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:08.  תל-אביב- 19:23.  באר-שבע- 19:24.   חיפה- 19:16

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:26.  תל-אביב- 20:28.  באר-שבע- 20:27.  חיפה- 20:30
רבנו תם- 21:00


קישור לדף פרשת קרח


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה