יום שבת, 1 ביוני 2013

פרשת השבוע - פרשת שלח לך

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת שלח לך
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת שלח (או שלח לך) היא פרשת השבוע הרביעית בספר במדבר, פרקים י"ג-ט"ו.
חלקה המרכזי של הפרשה הוא חטא המרגלים. שנים-עשר המרגלים (נציג לכל שבט) נשלחו על מנת לאסוף נתונים לצורך כיבוש ארץ כנען שהובטחה לבני ישראל. כאשר הם שבו לאחר מסע של ארבעים יום, הם הציגו אמנם את פירותיה המשובחים של הארץ, אך שדרו פסימיות מוחלטת ככל הנוגע לסיכויי הכיבוש נוכח עוצמת הכוח של עמי כנען.

רק שניים מבין המרגלים, יהושע בן נון וכלב בן יפונה היו נחושים בדעתם לעלות לארץ ללא היסוס. מאחר ובני ישראל קיבלו את דבריהם של עשרת המרגלים ואף הביעו את רצונם לשוב מצרימה, נגזר עליהם לנדוד במדבר ארבעים שנה פרק זמן בו ימותו בני הדור החוטא. קבוצה קטנה (המעפילים) מבני ישראל מנסה להתקדם ולהיכנס לארץ ישראל באופן עצמאי, אולם ניגפת במלחמה מול העמלקי.
בהמשך הפרשה מובאים מספר ציווים הלכתיים, ובהן הציווי על הנסכים, הפרשת חלה, והבאת פר כקורבן חטאת על חטא כללי של העם.
בני ישראל מניחים במשמר אדם שנמצא מקושש עצים בשבת, עד שיינתן הדין לחטא מסוג זה. הם מצווים על ידי האל להמיתו בסקילה וכך נעשה.
בסוף הפרשה מובא הציווי על מצוות ציצית (אותו קוראים בכל יום בקריאת שמע).
ולדבר התורה:
"ויתרו את ארץ כנען" (במדבר י"ג; ב')
ההולך לתור ארץ ומבקש לראות את היפה שבה, ליהנות מן הטוב שלה, כמו "לתור להם מנוחה", (במדבר י'; ל"ג) ואילו היוצא למשימת ריגול בארץ אויב, מחפש בה את צדדי חולשתה ומבקש לראות את הרע ואת המכוער שבה, כמו "מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם". (בראשית מב, ט)
כאשר שלח משה את האנשים על פי ה' הוא שלח אותם כתיירים – "לתור את ארץ כנען", לראות את טובה ולחזור להגיד את שבחיה לבני ישראל.
על כן מדברת עליהם התורה בכל הפרשה כעל "תיירים", ואינה מזכירה כלל לשון ריגול.
אך כאשר אמונתם בה' ובמשה עבדו התרופפה, ואמרו "נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ" (דברים א, כב)
הם הפכו מתיירים למרגלים, כנאמר "ויבאו עד נחל אשכול וירגלו אתה" (דברים א'; כ"ד) כי הם עשו בעצם מעשה מרגלים ולא מעשה תרים. ( ע"פ הכתב והקבלה).

שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:04.  תל-אביב- 19:19.  באר-שבע- 19:20.   חיפה- 18:12

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:22.  תל-אביב- 20:24.  באר-שבע- 20:23.  חיפה- 20:26
רבנו תם- 20:56


קישור לדף פרשת שלח לך


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה