יום שישי, 24 במאי 2013

פרשת השבוע - פרשת בהעלותך

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בהעלותך
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
בהעלותך היא פרשת השבוע השלישית בספר במדבר, פרקים ח'-י"ב.

נושאי הפרשה:
בפרשת בהעלותך מסתיימות ההכנות של בני ישראל לקראת היציאה למסע במדבר סיני אל עבר ארץ ישראל. עם היציאה למסע מתגלים בעיות, קשיים וסכסוכים פנימיים בתוך המחנה, לרבות פגיעה במנהיגותו של משה רבנו.
* לסיום חנוכת המזבח שהופיעה בסוף פרשת נשא מובא הציווי על הדלקת מנורת המקדש על ידי אהרן.
* הקדשת הלוויים וכניסתם לעבודה במשכן.
* חגיגת הפסח בפעם הראשונה אחרי יציאת מצרים; קביעת פסח שני לטובת מי שלא יכול לחגוג את הפסח במועדו.
* תיאור הקמת המשכן ופירוקו על פי הענן השוכן עליו.
* פרשת החצוצרות: ה' מצווה את משה להכין שתי חצוצרות שישמשו להתרעה על אירועים שונים במחנה.
* תיאור חגיגי של תחילת המסע במדבר סיני.
* דו-שיח בין משה לחותנו חובב בן רעואל (לפי חז"ל הוא יתרו) בעניין הצטרפותו למסע.
* פרשת "ויהי בנסוע": האמירות החגיגיות של משה על ארון הברית בתחילת הנסיעה ובחניה (בספרי התורה פרשה זו מעוטרת לפניה ולאחריה באות נו"ן הפוכה).
* פרשות המתאוננים וקברות התאווה: תלונות ראשונות של העם על מחסור באוכל (למרות אספקת המן הסדירה) והעונש. משה אף הוא מתלונן על הקושי בהנהגת העם. ה' מספק שלוים למאכל לבני ישראל, ומצווה את משה למנות שבעים זקנים שיתפקדו כנביאים לצדו. שני זקנים נוספים, אלדד ומידד, מתנבאים במחנה.
* מרים ואהרן מדברים לשון הרע על משה ונענשים; מרים חולה בצרעת, והעם מחכה עד שתבריא; ה' משבח את משה וקובע שנבואתו שונה במדרגתה מנבואת שאר הנביאים.

ולדבר התורה:
"דבר אל אהרן.. בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" (במדבר ח'; ב')
מנורת שבעת הקנים העשויה "מקשה אחת" מסמלת את שלמות המשפחה היהודית.
שבעה הם בני משפחתו הקרובים של האדם: אב, אם, בן, בת, אח, אחות, "שארו" – בעל או אשה.
אלו הם גם שבעת קרובי המשפחה שכהן נטמא להם במותם, והקרובים חייבים להתאבל עליהם.
המספר שבעה הוא מספרה של המשפחה השלמה, המסמלת את השלום בין איש לאשתו, בין ילדים להוריהם, בין אחים לאחיות, ובין אבות לצאצאיהם – שלום לכל הכיוונים: למעלה – לאב ולאם, למטה – לבן ולבת, לצדדים – לאח ולאחות, לבן זוג או לבת זוג. (ע"פ בעקבי פרשיות).

,ויאמר משה לחובב בן רעואל… לכה אתנו והיטבנו לך" (במדבר י'; כ"ט)
לא בכדי הוזכר כאן שמו של אביו של יתרו, רעואל.
יתרו לא מאס חלילה, בעם ה'. הסיבה היחידה לסירובו להישאר במדבר היה רצונו לשוב אל אביו לסעדו ולתמוך בו. חכמינו מדגישים לא אחת את חשיבותה של מצוות כיבוד אב שבגינה ניטלטלו לעיתים אבותינו מארץ לארץ והשתדלו תמיד שלא להרחיק נדוד, כדי שיכולו לקיים מצוו זו תדיר. (רבי יהונתן אייבשיץ)

שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:00.  תל-אביב- 19:15.  באר-שבע- 19:16.   חיפה- 18:08

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:17.  תל-אביב- 20:20.  באר-שבע- 20:18.  חיפה- 20:21
רבנו תם- 20:52


קישור לדף פרשת בהעלותךאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה