יום שישי, 10 במאי 2013

פרשת השבוע - פרשת במדבר


במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת במדבר
לפרשה הזאת יש אצלנו יחס מיוחד
זאת פרשת ה"בר מצווה" של אבא שלי והאחים שלי.

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת במדבר היא פרשת השבוע הראשונה בספר במדבר. פרקים א'-ד'
הפרשה עוסקת בעיקר במניינים ובמִפקדים של בני ישראל ושבטיו. בפרשה מופיע פירוט שמותיהם של נשיאי השבטים., מיפקד של מפקד של כל הגברים יוצאי צבא בעם ישראל לפי שבטים, חלוקת שנים עשר השבטים לארבעה מחנות, תיאור תפקידי שבט לוי ומניין הלויים, פדיון בכורות בני ישראל בבני שבט לוי, תיאור ספציפי של תפקידי הלוויים בני קהת: נשיאת כלי המקדש.
הפרשה היא חלק מרצף הפרשות בתחילת ספר במדבר העוסקות בהקמת מחנה ישראל ובהכנות לנסיעה מהר סיני אל ארץ ישראל.


ולדבר התורה:
"וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד" (במדבר א'; א'ׂ)
אומר רבי יעקב ניימן, מבעלי המוסר: התורה ניתנה במדבר, ללמד על הקשר שבין לימוד התורה ובין הביטחון בה', הן בכל הנוגע לקיום הגשמי, והן באשר לעצם הלימוד. אדם השרוי בבדידות במדבר, מרגיש ויודע שאין לו על מי לסמוך אלא על ה' בלבד, כך גם על לומד התורה להרגיש ולהאמין שהקב"ה יספק לו את צורכי מחייתו. ביטחון זה של לומד התורה הוא תנאי להצלחתו בלימודו, כלשון התפילה: "בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים, כן תחננו ותלמדנו". המדבר בא ללמד על שלמות הביטחון; אדם השרוי במדבר, אין מי שיקפח אותו או יקח ממנו את שיש לו. כך גם מי ששרוי בין אנשים, אל לו לחשוש משום דבר, כי רצון ה' הוא שיקום ויהיה.
 

שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:50.  תל-אביב- 19:05.  באר-שבע- 19:02.   חיפה- 18:53

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:06.  תל-אביב- 20:09.  באר-שבע- 20:02.  חיפה- 20:04
רבנו תם- 20:38


קישור לדף פרשת במדבר


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה