יום שבת, 4 במאי 2013

פרשת השבוע - פרשת בהר-בחוקותי

 פרשת בהר התשע"א (ט` אייר התשע"א - 13/05/2011)

 פרשת בחוקותי התשע"א (ט"ז אייר התשע"א - 20/05/2011) פרשת בהר התשע"ב (י"ט אייר התשע"ב - 11/05/2012)

 פרשת בחוקותי התשע"ב (כ"ו אייר התשע"ב - 18/05/2012)
 פרשת בהר-בחוקותי התשע"ג (כ"ד אייר התשע"ג- 18/05/2013)
 פרשת בהר התשע"ד (ט` אייר התשע"ד - 09/05/2014)

 פרשת בחוקותי התשע"ד (ט"ז אייר התשע"ד - 16/05/2014) פרשת בהר התשע"ה (י"ט אייר התשע"ה - 08/05/2015)

 פרשת בחוקותי התשע"ה (כ"ו אייר התשע"ה - 15/05/2015)