יום שבת, 30 ביוני 2012

פרשת השבוע - פרשת חקת


במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת חקת
כמה מילים על הפרשה ממטעמי שבת.
פרשת חקת (חוקת) היא פרשת השבוע השישית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק י"ט ומסתיימת בפרק כ"ב.

פרשת חקת פותחת במצוות היטהרות מטומאת מת על-ידי הזאת אפר פרה אדומה.
בהמשך הפרשה מסופר על פטירת מרים אחות משה; תלונת בני ישראל על מחסור במים והוצאת מים מהסלע על-ידי משה באמצעות הכאתו במטה (ה' ציווה את משה לדבר אל הסלע ומאחר ולא כך עשה, נענש באי כניסתו אל הארץ)

בהמשך הפרשה מתואר הקפת ארץ אדום בשל סירוב מלך אדום לאפשר את מעבר בני ישראל בתחום ארצו; פטירת אהרן אחי משה והעברת הכהונה לבנו אלעזר; מלחמת הכנעני מלך ערד עם בני ישראל ותבוסתו; מכת נחשים שהכתה בבני ישראל כעונש על תלונתם ורפואתם על-ידי נחש הנחושת שעשה משה ושירת הבאר שנאמרה על-ידי העם כהודאה על נס הצלתם בנחל ארנון.

הפרשה מסתיימת במלחמות והניצחונות של בני ישראל על סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן.


ולדבר התורה:

כמה רעיונות לפרשת השבוע:


"ויקחו אליך פרה אדומה"

מדוע נסמכה פרשת "פרה אדומה" לפרשת "קרח"? כדי ללמד אותנו על הצד השווה שבין הפרשות: מה פרה אדומה מטהרת טמאים ומטמאה טהורים, אף מחלוקת משדדת מערכות חיים, הופכת סדרי עולם, מעלה תחתונים, מורידה עליונים ומכניסה בעולם ערבוביה ואנדרלמוסיה. (על התורה)"זאת חקת התורה"

אומר רבי משה פיינשטיין: הדגיש הכתוב 'חקת התורה' ולא 'חקת פרה אדומה', ללמד על התורה כולה, שגם דיניה שטעמם פשוט ומובן, צריך ללמדם כחוקים וכגזרות מלכות שאין להרהר אחריהן. טעמי המצוות והבנתן, תוספת והידור למצוות הן, אבל מצוות יש לקיים בכל תנאי ובכל אדם, לרבות מי שאינו מבין את טעמן כלל ועיקר.

בעל "הליקוטי שיחות" מפרשת בכיוון אחר - על פירוש רש"י לפסוק: "זאת חקת התורה", ש"גזרה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה", אומר: "רק "אחריה" של מצווה זו, "אין לך רשות להרהר", אבל בכל המצוות האחרות עליך לייגע את מוחך ולנצל את שכלך ללמוד, להבין ולהשכיל מה טעמיהן.


שתהיה לכולם שבת שלום

זמני כניסת השבת:

ירושלים- 19:13.  תל-אביב- 19:29.  באר-שבע- 19:29.   חיפה- 19:22.

זמני יציאת השבת:

ירושלים- 20:31. תל-אביב- 20:34.  באר-שבע- 20:32.  חיפה- 20:35.

רבנו תם: 21:05

למעוניינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה