יום שבת, 5 במאי 2012

פרשת השבוע - פרשת אמור


היה לי שבוע די לחוץ ועכשיו הגיע סוף השבוע, כהרגלנו במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת אמור

כמה מילים על הפרשה מהויקיפדיה
פרשת אמור היא פרשת השבוע השמינית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק כא ומסתיימת בפרק כד.

הפרשה עוסקת במספר נושאים:
*   בית המקדש - קדושת הכהנים, כמו למשל שאסור להיטמא למתים ועוד. המומים אשר
    פוסלים כהן מלשרת בבית המקדש. האיסור על טמאים להביא קורבנות ולאכול בקודש, 
    כמו כן האיסור על מי שלא כהן לאכול מהקורבנות.
*   רשימת מומים הפוסלים את הקורבן, וכן תנאים נוספים לכשרות בהמה לקורבן.
*   פרשת המועדים: פירוט של כל חגי ישראל והמצוות המיוחדות לכל חג וחג.
*   ציווי על הדלקת נר התמיד במנורה ועל לחם הפנים.
*   פרשת המקלל - סיפור על ריב בין שני אנשים במחנה ישראל, ועונשו של אחד מהם 
     שקילל את השם.
*   דיני מכה אדם ומכה בהמה.


 ולדבר התורה:

מספר פנינים לפרשה  של פיני אייזק מאתר ארשת.

♣  אמור אל הכהנים… ואמרת (כ"א א')
אמור ואמרת. להזהיר גדולים על הקטנים. (יבמות פ"ה)
כלל ידוע הוא שכל ישראל ערבים זה לזה. כל אחד ואחד מישראל מהווה איבר מסוים בגוף האומה, וכולנו גוף אחד. כפי שאיברי הגוף מושפעים זה מפעולתו של זה – כך ישראל.
השפעה זו שרירה וקיימת אף כאשר מדובר במדרגות שונות: מדרגתם של גדולי האומה מושפעות ממעשי האנשים הפשוטים וכן הקטנים מושפעים ממעשיהם של הגדולים.
זוהי בעצם כוונת הכתוב: "אמור אל הכהנים..." – עליך להורות לכהנים את הדרך בה ילכו להתעלות מעלה מעלה.
המדרש אף מבאר - להזהיר גדולים על הקטנים – עליך להסביר לבני אהרן, כי לאורח חייהם ישנה השפעה על כולם, גם על מי שלא נמצא קרוב אחיכם. (באר מים חיים)

♣   כי אם לשארו הקרוב אליו (כ"א ב')
 הספרא מפרש  - אין שארו אלא אשתו.
לא בכדי מכונה דווקא האשה בשם שאר. מילה זו מורה על המשכיות. האשה היא זאת שבעצם מקימה את הדור הבא  ואין לך שארית גדולה מזו. (הכתב והקלה)

♣ והכהן הגדול מאחיו (כ"א י')
חז"ל מעידים כי חלק מהכהנים הגדולים שכיהנו בבית השני, נתמנו על ידי המלכות באמצעות שוחד (והיו מקרים שאותם כהנים כלל לא היו ממשפחת הכהונה...) וגינו זאת בכל תוקף.
רבי יהונתן אייבשיץ מוצא לכך רמז מהפסוק "והכהן הגדול מאחיו" - כלומר הכהן הגדול חייב להתמנות דווקא על ידי אחיו ולא על ידי השלטונות.


שתהיה לכולם שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:46. תל-אביב- 19:01. באר-שבע- 19:03. חיפה- 18:54.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:02. תל-אביב- 20:04. באר-שבע- 20:03. חיפה- 20:05.

רבנו תם: 20:39.

  
למעונינים הנה דבר התורה מהשנה שעברה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה