יום שישי, 14 בספטמבר 2012

פרשת השבוע - פרשת ניצבים

במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת ניצבים
כמה מילים על הפרשה ממטעמי שבת.
פרשת ניצבים היא פרשת השבוע השמינית בספר דברים. פרקים כ"ט ול'.
הפרשה וכן הפרשה בשבוע הבא (פרשת וילך) הן פרשות קצרות ולרוב נקראות יחד.
השנה הפרשות נקראות בנפרד.
פרשת ניצבים פותחת בכריתת הברית עם כל עם ישראל לדורותיו (מראשי העם חוטב עציך ושואב מימך), למען ישמרו את התורה ומצוותיה ויתרחקו מעבודת אלילים.
בהמשך הפרשה מובטח לעם שלאחר שהייתם בגלות בין הגויים סופם לשוב אל ה’ ואזי ישובו לארץ ישראל בגאולה השלימה. 
הפרשה מסתיימת בדברי עידוד לבני ישראל שמצוות ה’ לא רחוקות הן מאפשרות האדם לקיימן אלא “קרוב אליך הדבר מאד”, והאפשרות ניתנה בידי האדם לבחור בטוב ובחיים או בהיפוכם ח”ו, והתורה ממליצה בפניו לבחור בחיים.

ולדבר התורה:
"אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם ראשיכם שבטיכם ושוטריכם כל איש ישראל" (דברים כ"ט; ט')
דרכו של עולם, בשעה שמתעורר צורך לפעול ולעשות למען היהדות, לנהל מלחמת מצוה למען כבוד שמים, אומר כל אחד: מה אני ומי אני? דבר זה ראוי שיטפלו בו הרבנים, האדמ"ורים, עסקני ציבור המובהקים, ולא אני האדם הפשוט...
אבל זאת טעות חמורה לחשוב כך והיא גורמת להרבה נזקים.
כשהדבר נוגע "לפני ה' א-לקיך" - שהמדובר הוא בכבוד שמים, מן הצורך שיהיה "אתם נצבים כולכם" - הכל חייבים להתגייס לפעולה, גם "ראשיכם שבטיכם" וגם "מחוטב עציך ועד שואב מימך". איש אל ישתמט מחובתו ואל יטיל את המלאכה על שכם הגדולים.

חסידים ומתנגדים מחולקים ביניהם לגבי נוסח התפילה. החסידים מקדימים "הודו" לפני "ברוך שאמר", ואילו המתנגדים מקדימים "ברוך שאמר" לפני "הודו", אולם משתווים הם ביניהם בהגיעם ל"יהי כבוד"
כשמדובר בכבוד שמים יש לחדול מכל חילוקי הנוסחאות והדעות ולהתלכד לכוח אחד, כדי להגן על "יהי כבוד ה' לעולם"

שתהיה לכולם שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:10.  תל-אביב- 18:26.  באר-שבע- 18:28.   חיפה- 18:17.
זמני יציאת השבת:
ירושלים- 19:22.  תל-אביב- 19:24.  באר-שבע- 19:24.   חיפה- 19:23.
רבנו תם: 20:01

למעונינים הנההדברים שפרסמתי שנה שעברה.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה