יום שבת, 25 באוגוסט 2012

פרשת השבוע - פרשת שופטים


במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.


פרשת שופטים
כמה מילים על הפרשה ממטעמי שבת.
פרשת שופטים הינה פרשת השבוע החמישית בחומש דברים. פרקים ט"ז-כ"א. הפרשה פותחת במצוות מינוי שופטים ושוטרים (בתי דין שישפטו את העם משפט צדק ויאכפו את קיום המצוות)
בהמשך מפרטת הפרשה חלק מדינים אלו - איסור הטיית משפט ולקיחת שוחד; דיני עבודה זרה; מצוות מינוי מלך; דינים הקשורים לכוהנים והלויים; הקצאת ערי מקלט להגנה על חיי ההורג בשגגה; איסור השגת גבול; דיני העדים והדרכה מפורטת כיצד להתנהג בעת מלחמה.
הפרשה מסתיימת בדיני עגלה ערופה העוסקים בסיטואציה שבה נמצא אדם מוטל מת בשדה ולא ידוע מי הרגו.


ולדבר התורה:
כמה רעיונות לפרשה
"שופטים ושטרים תתן לך בכל שעריך" (דברים טז'; יח')
* על שלושה דברים העולם עומד; על הדין, ועל האמת ועל השלום. אם נטה את הדין, אנחנו בעצם מזעזעים את העולם שהוא אחד מרגליו.
אמר הקב"ה: הנפש והדין נתונים בידי, שמרו את הדין ואני אשמור את נפשותיכם; מכל מה שבראתי איני אוהב אלא את הדין, נותן אני מה שאהבתי לעם שאני אוהב,
שנאמר: שפטים ושטרים תיתן לך ...אשר ה' אלהיך נתן לך". (לפי מדרש רבה ה, א; ד; ו).

* "שופטים" – דיינים הפוסקים את הדין; "ושוטרים" – הרודין את העם...במקל וברצועה עד שיקבל עליו את דין השופט" (רש"י).
נכון שזה נשמע קצת מזעזע באוזנינו "במקל וברצועה" – אך מצד שני לא מדובר ב'נשק חם' – כלומר לא בחרב ובחנית ב"נשק חם", כמו שקיים במשטרים מדכאים.
כמו כן העונש הוא רק אחרי מתן פסק-דין, כדי להבטיח את חופש הפרט של האזרח והגר, ולא על פי רצון השוטר ושרירות ליבו. (אזנים לתורה).
עלי להוסיף שהכלל של הסנהדרין (בית המשפט בירושלים בימים בהם בית המקדש היה קיים) היה שלהשתדל לא להגיע לעונשים הקשים (עונשי מוות -כמו סקילה). כדי לקיים עונש מוות היה חייבת להיות עדות אמת משני בני אדם שונים – וברגע שהיה חשש שלא מדובר בעדות מדוייקת, הנאשם לא היה מקבל כלל את העונש הקשה, שלפי ההלכה הוא היה חייב בה.
יש משפט ידוע שמראה עד כמה היו רגישים לעניין כבוד האדם – 'סנהדרין אשר הרגה אדם אחד במשך שבעים שנה נקראת 'סנהדרין הורגת'...

שנדע כל טוב ובשרות טובות !
שתהיה לכולם שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:37.  תל-אביב- 18:52.  באר-שבע- 18:54.   חיפה- 18:44.
זמני יציאת השבת:
ירושלים- 19:49. תל-אביב- 19:51.  באר-שבע- 19:51.  חיפה- 19:51.
רבנו תם: 20:27

למעונינים הנההדברים שפרסמתי שנה שעברה.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה