יום שישי, 8 ביוני 2012

פרשת השבוע - פרשת בהעלותך


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בהעלותך

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה. פרשת בהעלותך היא פרשת השבוע השלישית בספר במדבר. הפרשה מתחילה בפרק ח' ומסתיימת בפרק י"ב.

הפרשה מתעסקת בסיום ההכנות של בני ישראל לקראת היציאה למסע במדבר סיני אל עבר ארץ ישראל. עם היציאה למסע מתגלים בעיות, קשיים וסכסוכים
פנימיים בתוך המחנה, לרבות פגיעה במנהיגותו של משה רבנו.
בתחילת הפרשה כנספח לחנוכת המזבח אשר בה עסק סוף פרשת נשא מובא הציווי על הדלקת מנורת המקדש על ידי אהרן.

הפרשה עוסקתה גם בהקדשת הלויים וכניסתם לעבוד במשכן, חגיגת פסח בפעם הראשונה אחרי יציאת מצרים וקביעת פסח שני עבור מי שלא היה יכל להקריב
את קורבן פסח במועד.

יש בפרשה תיאורים אשר קשורים להקמת המשכן, תחילת המסע, הכנת חצוצרות אשר ישמשו להתרעה על אירועים במחנה.

בנוסף יש גם פרשיות המציגות את בני ישראל בצורה לא טובה - תלונות ראשונות של העם על מחסור באוכל למרות האספקה הסדירה שהם קיבלו.
משה אף הוא מתלונן על הקושי בהנהגת העם.
בסוף הפרשה מרים ואהרן מדברים לשון הרע על משה ונענשים.


ולדבר התורה

מס' רעיונות שמצאתי

בהעלותך את הנרות (פרק ח' פס' כ'(

* למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכאשר ראה אהרן את חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה.
אמר לו הקדוש ברוך הוא 'חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. (רש"י)
נשאלת השאלה בכמה גדולה הדלקת הנרות מקרבנות הנשיאים ?
במדרש רבא נאמר על כך: "הקורבנות כל זמן שבית המקדש קיים היו נוהגין, אבל הנרות לעולם קיימין". האמת שגם עם זה קשה להבין - הלא בזמן שבית המקדש אינו קיים ואין נוהגים להקריב קורבנות הרי גם המנורה אינה קיימת.

אבל, לפי דברי הרמב"ן הקדוש ברוך הוא מבטיח פה לאהרן הכהן, שעל ידי בניו החשמונאים יתרחשו ניסים ונפלאות בחנוכה שניה, שם ידליקו את המנורה שמונה ימים מפך שמן של יום אחד.  מצווה זו (הדלקת נרות חנוכה) תשאר לדורות - גם בזמן שבית המקדש לא קיים.
כלפי הנרות הללו התכוון המדרש באמרו "אבל הנרות הללו לעולם קייימין..."

* בהעלותך - מכאן שמעלה היתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד ומטיב. (רש"י)
גובהה של המנורה היה רק שלוש אמות, כך שכל אדם יכול להגיע אליו בקלות בהרימו את היד, אם כך לשם מה היה צורך במעלה? (סוג של מדרגות/סולם)

אלא שפה מדובר באהרן הכהן, אשר נשא את הציץ על מצחו. לפי הדין אסור היה לו להרים ידיו מעל הציץ - לכן ברור שהיה צורך למעלה, כדי שהכהן יוכל להטיב את המנורה מבלי להרים את ידיו מעל לראשו. (מלא העומר)

שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:08.  תל-אביב- 19:23.  באר-שבע- 19:24.   חיפה- 19:16.
זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:26.  תל-אביב- 20:29.  באר-שבע- 20:27. חיפה- 20:30.
רבינו תם 21:01

למעוניינים הנה דברים שפרסמתי שנה שעברהאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה