יום שבת, 23 ביוני 2012

פרשת השבוע - פרשת קרח


במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת קרח

כמה מילים על הפרשה ממטעמי שבת.
פרשת קרח (קוֹרַח) היא פרשת השבוע החמישית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק ט"ז ומסתיימת בפרק י"ח.
הפרשה עוסקת ברובה במחלוקת עדת קורח ומאתיים חמישים נשיאי עדה על מנהיגותו של משה וכהונתו של אהרן. משה הציע להם לקחת מחתות קטורת ולהקריב לפני ה' ואז יבחר ה' בראוי לעבודת המשכן וכל השאר ימותו.
קורח ועדתו המשיכו במחלוקתם ונענשו בכך שהאדמה פצתה פיה ובלעה אותם ואילו מאתיים וחמישים מקטירי הקטורת נשרפו באש.
בני ישראל האשימו את משה כאחראי למות האנשים ואז פרצה מגיפה שהפילה חללים רבים. אהרן אחז בקטורת ועמד בין המתים לחיים והמגיפה נעצרה ובכך הוכח שלא הקטורת ממיתה אלא החטא.
לאחר מכן ציווה ה' לקחת מטה מכל שבט, לכתוב עליו את שם נשיא השבט ושם אהרן על מטה שבט לוי. המטות הונחו לפני ארון הברית ולמחרת ראו שמטה אהרן פרח לאות כי בו בחר ה'.
הפרשה מסיימת במצוות שמירת המקדש על-ידי הכוהנים והלוויים, והדברים שניתנים להם כשכר על עבודתם במקדש.


ולדבר התורה:
"ויקח קרח..." (במדבר ט"ז; א')
רש"י - במדרש רבי תנחומא. ויקח קרח. לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה.
רבי מנחם מנדל מקוצק היה אומר: מנהיג ישראל נותן ומעניק טובה וברכה לכלל ולפרט. ואילו כל מהותו של קרח הייתה "ויקח", הכל לטובת עצמו.
אומר רבי חיים מצאנז: צדיק הדור המשפיע לעדה מקדושתו, גם הוא מקבל טוב מן העדה ומתעלה על ידיה, כמאמר חז"ל (ברכות לב, א): "כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל".

"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן".
"הלבישם טליתות שכולן תכלת" (רש"י).
אומר רבי יעקב יוסף מוילנא: בפרשת ציצית הסמוכה לפרשת קרח, נאמר (במדבר ט"ו; מ') "למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם".
קורח סבר שכל המתהדר בגלימת רבנים ולובש "טלית שכולה תכלת", כבר בחזקת קדוש הוא, ויכול הוא להתריס כלפי משה: "כל העדה כולם קדשים - ומדוע תתנשאו על קהל ה'". אך קורח טעה פה  טעות מרה ולא ידע שהבגד הוא רק בגד ואינו עושה את האדם.
כל הלובש תכלת וארגמן אינו הופך צדיק, וכל מי ששם שני זוגות תפילין בראשו לא בהכרח קדוש הוא.


שתהיה לכולם שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:13.  תל-אביב- 19:28.  באר-שבע- 19:29.   חיפה- 19:21.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:31. תל-אביב- 20:33.  באר-שבע- 20:32.  חיפה- 20:32.

רבנו תם: 21:05


למעונינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה