יום שישי, 15 ביוני 2012

פרשת השבוע - פרשת שלח לך

במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת שלח לך
כמה מילים על הפרשה - פרשת שלח לך (או שלח) היא פרשת השבוע הרביעית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק "ג ומסתיימת בפרק ט"ו.
הפרשה פותחת בסיפור שליחת שנים-עשר המרגלים (נציג לכל שבט) על מנת לאסוף נתונים לצורך כיבוש ארץ כנען שהובטחה לבני ישראל. כאשר הם שבו לאחר מסע של ארבעים יום, הם הציגו אמנם את פירותיה המשובחים של הארץ, אך שדרו פסימיות מוחלטת ככל הנוגע לסיכויי הכיבוש נוכח עוצמת הכוח של עמי כנען.
רק שניים מבין המרגלים, יהושע בן נון וכלב בן יפונה היו נחושים בדעתם לעלות לארץ ללא היסוס. מאחר ובני ישראל קיבלו את דבריהם של עשרת המרגלים ואף הביעו את רצונם לשוב מצרימה, נגזר עליהם לנדוד במדבר ארבעים שנה ורק צאצאיהם זכו לרשת את הארץ המובטחת.
בהמשך הפרשה מובאים דינים שונים העוסקים בקורבנות; במצוות הפרשת חלה; ובדין המקושש עצים בשבת.
הפרשה מסתיימת במצוות ציצית שראייתה מהווה תזכורת לקיום המצוות. 

ולדבר התורה:
כמה פנינים לפרשה
* "שלח לך אנשים" (במדבר י"ג; ב')
"לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח" (רש"י).
כאשר בא משה לשלוח אנשים לתור את הארץ, אמר לו הקב"ה: האנשים אוהבי גלות הם ועתידים להוציא את דיבת הארץ רעה. מוטב לך לשלוח את הנשים, שהן אוהבות את הארץ ועוד בהיותן בגלות מצרים, הוכיחו שאיפה לגאולה כדברי חז"ל (סוטה יא, ב): “בשכר נשים צדקניות  שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים".
אבל אם לדעתך האנשים כשרים המה "שלח לך" - לדעתך.
לפי המדרש (ילקוט שמעוני, תשעג): "בשעה שאמרו בנות צלפחד למשה 'תנה לנו אחזה', אמר להן: ישראל אומרים: 'נתנה ראש ונשובה מצרימה', ואתן מבקשות נחלה בארץ? אמרו: יודעות אנו שסוף כל ישראל להחזיק בארץ".  (עפ"י כלי יקר).


* "ויקרא משה להושע בן נון יהושע" (במדבר י"ג; ט"ז)
"התפלל עליו, יה יושיעך מעצת מרגלים" (רש"י).
נשאלת השאלה - למה לא התפלל על כל האנשים במשלחת המרגלים שלא ייכשלו? אלא שמשה חשש בעיקר מפני סכנת כישלון שליחותו של יהושע:
אם איש יפה נפש כמוהו, מופת לרבים ביושרו, צדיקותו וענוונותו, ישוב משליחותו וישמיע דעה רעה על הארץ, יקבלו בני ישראל את דבריו באמון וללא היסוס.
לא כך ביחס ל"ראשי בני ישראל". משה העריך שאם המרגלים, עסקני הציבור, יחזרו מתור  הארץ וידברו עליה סרה יתייחס העם אליהם ואל כוונותיהם בחשדנות ולא ייגרר אחרי הצהרותיהם שנועדו לזרוע מבוכה ובהלה. לכן לא חשש מעצתם הרעה והתפלל רק על יהושע. (ע"פ יפה עיניים).

* "ויספרו ויאמרו באנו אל הארץ" (במדבר י"ג; כ"ז)
כל מה שהמרגלים סיפרו אמת היה ולא בדו המרגלים דבר מלבם.
אלא שאין שקר גדול יותר מאשר "אמת" שטחית, כלומר ראיית ארץ ישראל במראה עיניים בלבד, מתוך שיקול של "אפס כי עז העם הישב בארץ".
את ארץ ישראל יש לראות באמת עמוקה יותר, אמת של אמונה בהבטחת ה'.
על המרגלים הוטל לתור את הארץ "אשר אני נתן לבני ישראל" וחטאם היה שהם לא ראו את האמת הזו. (ע"פ נפלאות חדשות).
רבי מנחם מנדל מקוצק היה אומר: המרגלים דיברו אמת, ואף על פי כן פשעו וחטאו. ללמדנו שלא כל דבר שאינו שקר אמת הוא, ולא כל מי שאינו שקרן הוא איש אמת.


שתהיה לכולם שבת שלום

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:11.  תל-אביב- 19:26.  באר-שבע- 19:27.   חיפה- 19:19.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:29. תל-אביב- 20:32.  באר-שבע- 20:30.  חיפה- 20:33.
רבנו תם: 21:03

למעונינים הנה הדברים משנה שעברה.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה