יום שישי, 1 ביוני 2012

פרשת השבוע - פרשת נשא


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת נשא
כמה מלים על הפרשה
פרשת נשא היא פרשת השבוע השנייה בספר במדבר. היא מתחילה בפרק ד` פסוק ומסתיימת בפרק ז'.
פרשת נשא ממשיכה בנושאים שהיו בפרשה הקודמת, פרשת במדבר. מפקדים - הפעם של  שבט לוי - השבט האחראי למשכן (המקדש הנייד של בני ישראל)

הפרשה גם כוללת את חלוקת התפקידים במשכן.  בני משפחת קהת – אחראים על כלי המשכן, השולחן המנורה וכו`, בני משפחת גרשון – על כל הבדים, הפרוכות והציפויים ובני משפחת מררי – על עמודי העץ. בהמשך מפורטים מקרים שונים בהם זקוקים בני ישראל לעזרת הכהנים והמקדש, כמו פרשת סוטה
ופרשת הנזיר

לקראת סוף הפרשה מפורטים גם קורבנות הנשיאים - קרבן שהביאו במשך 12 ימים כל נשיאי שבטי ישראל במדבר. כמו כן מפורטים בפרשה

ולדבר התורה

כמה פנינים לפרשה

* "כה תברכו את בני ישראל אמור להם"
"בכוונה ובלב שלם" (רש"י).
אמור להם שהברכות מכוונות רק לישראל ולא לכהנים, בשעה שהם מברכים את ישראל לא תעלה במחשבתם כל נגיעה אישית וטובת הנאה שתצמח להם מן הברכות.
כאשר תתקיימנה הברכות לישראל, יתברך פרי בטנם ואדמתם, ממונם ונכסיהם יגדלו וכך תצמח גם ההנאה  לכהנים אשר יזכו במתנות כהונה לרוב. לכן הזהירם הכתוב: "אמור להם" – להם ולא לכם.

הכתוב אף מדגיש: "דבר אל אהרן", לפי שבעת כהונתו של אהרן במדבר לא נהגו עדיין מתנות כהונה, וברכתו כוונה אך ורק לבני ישראל. ("כתב סופר"(.


*  "וישמע משה את הקול מדבר אליו"
"מדבר בינו לבין עצמו ומשה שומע מאליו" (רש"י)
אומר רבי משה פיינשטיין: משה למד גם מה שלא אמר ה` בפירוש, אלא גם מה שדיבר כביכול ה` בינו לבין עצמו.
זהו לימוד לדורות, שצריך להתעמק בדבר ה` – אלה דברי חכמים. להבין לאמיתה של תורה, גם בדברים שאינם נאמרים במפורש.


שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:05.  תל-אביב- 19:20.  באר-שבע- 19:21.   חיפה- 19:13.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:22.  תל-אביב- 20:25.  באר-שבע- 20:24. חיפה- 20:27.
רבינו תם 20:57

למעוניינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה