יום שבת, 19 במאי 2012

פרשת השבוע - פרשת בחוקותי


(כבר חשבתי שלא  אצליח לפרסם את הפינה כי האינטרנט באיזור שלנו על הפנים...)
במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.
פרשת בחוקותי
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בחוקותי היא פרשת השבוע העשירית והאחרונה בחומש ויקרא. הפרשה מתחילה בפרק כ"ו  ומסתיימת בסוף החומש. (פרק כ"ז). בחלק מהשנים שאינן מעוברות קוראים בדרך כלל את פרשת בחוקותי ביחד עם פרשת בהר.
עיקר הפרשה עוסק בפרשת הברכות והקללות (הנקראת גם פרשת התוכחה), כלומר תיאור השכר והעונש שיהיו לבני ישראל אם ישמרו את מצוות התורה או אם לא ישמרו אותן. הברכות קצרות יחסית,
ואילו הקללות מפורטות מאוד ומתוארות באופן מדורג ההולך ומחמיר עד העונש החמור ביותר - הגלות, המיועדת לאפשר לארץ ישראל להשלים את שנות השמיטה שלא קוימו כראוי על ידי העם.
הקללות מסתיימות בנימה אופטימית - "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים... וזכרתי להם ברית ראשונים".

בהמשך הפרשה מובא קובץ הלכות בעניין הערכה כספית של נדבה שאדם נודב לבית המקדש, והלכות הנוגעות לפדיון או המרה של קודשים כמו מעשר, הקדש, בכור, מעשר בהמה ושדה שהוקדשה.


ולדבר התורה
כמה פנינים לפרשה
 "אם בחוקתי תלכו"

רש"י - "שתהיו עמלים בתורה.
אומר רבי אליהו דסלר: אדם העמל בדבר מסוים ונקשר אליו, ככל שהיגיעה מתגברת – הולכת גם האהבה וגוברת.
כאשר אדם עמל, נוטע עץ וטורח בגידולו, הוא נקשר אליו עד כדי אהבה. הסיבה לכך כי בעמלו השקיע בעץ חלק מעצמו – מה"אני" שלו, לכן הוא מרגיש קשור אליו.
כדי שהעץ ייראה נאה, הוא מרבה להתעסק בו לטפחו ולייפותו.
אם זה כך בדבר גשמי, בדבר רוחני על אחת כמה וכמה.

ככל שאדם עמל יותר לזכות במעלה רוחנית, הוא דבק במעלה זו, עד שהופכת היא להיות קניין בנפשו.
לכן: "אם בחוקותי תלכו" – שתהיו עמלים בתורה. הברכות מותנות בקניין התורה, והתורה נעשית קניין בנפש האדם, רק על ידי עמלה של תורה.
 "ונתתי גשמיכם בעתם"

אומר רבי מאיר שמחה הכהן: כל הברכות כאן הן חוקי טבע, על ידי שמירת התורה הטבע יתברך, זו בעצם ההתגלות ה' הגדולה ביותר.

שתהיה לכולם שבת שלום.
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:56.  תל-אביב- 19:11.  באר-שבע- 19:12.   חיפה- 19:04.
זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:13.  תל-אביב- 20:15.  באר-שבע- 20:14. חיפה- 20:17.
רבינו תם 20:48

למעונינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה