יום שישי, 11 במאי 2012

פרשת השבוע - פרשת בהרבמסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בהר
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בהר (או בהר סיני) היא פרשת השבוע התשיעית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק כ"ה ומסתיימת בפרק כ"ו.
יש שנים בהם קוראים את הפרשה ביחד עם פרשת בחוקותי.

מנושאי הפרשה:
הפרשה מפרטת דינים והלכות כלכליים, ובהם:
* מצוות השמיטה, היובל ודינים נלווים
* גאולת קרקע
* איסור ריבית
* דיני עבד עברי
* גאולת עבד עברי הנמכר כעבד לגוי
* איסור פסל, מצבה ואבן משכית.

ולדבר התורה
כמה פנינים לפרשה

"שש שנים תזרע שדך"
מדובר כאן על שנת שמיטה אשר היא כל שנה שביעית.
כתב רבי מאיר שמחה מדוינסק בספרו 'משך חכמה': ענין השנים, הם כימי בראשית: יום לשנה. וכן אמרו חז"ל: כשם שנאמר: "שבת לה'" בשבת בראשית, כן נאמר "שבת לה'" בשנת שמיטה. והנה ביום השלישי וביום הששי לבריאה נאמר בהם: "כי טוב" פעמיים.
מוצאים רמז במניין שנות השמיטה - בשנה השלישית ובשנה הששית של שנות השמיטה, נותנים מעשר עני – דבר שמרבה את הטובה על ידי כך שנותן המעשר מטיב גם לזולתו.

☼ "את שבתותי תשמורו"
כתב רבנו יעקב 'בעל הטורים': - בפסוק מצויין ענין שמירת השבת לאחר שנכתבה השבת. ואילו במקום אחר כתוב: "שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת" ('דברים' ה). השמירה נכתבה בזה לפני השבת.
דברים אלו הם רמז האומר לנו שצריך שמירה גם לפני כניסת השבת וגם אחר יציאתה – זה בעצם התוספת מחול על הקודש, שמוסיפים בכניסת וביציאת השבת.

שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:51.  תל-אביב- 19:06.  באר-שבע- 19:08.   חיפה- 18:59.
זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:07.  תל-אביב- 20:10.  באר-שבע- 20:09. חיפה- 20:11.
רבינו תם 20:43

למעונינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה