יום שישי, 19 באוגוסט 2011

פרשת השבוע - פרשת עקב

   
יום לא קל עבר בארצנו.
החלמה מהירה לכל הפצועים
ותנחומים לכלמשפחות ההרוגים.
נקווה שלא נדע עוד אירועים קשים
כאלה ואחרים.

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.
פרשת עקב
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת עקב היא פרשת השבוע השלישית בספר דברים. היא מתחילה בפרק ז' פסוק יב ומסתיימת בפרק י"א פסוק כ"ה.

נושאי הפרשה:
בפרשה ממשיך משה רבנו בנאום שנשא לבני ישראל לפני מותו. לקראת פירוט המצוות שיהיה בפרשות הבאות, הוא עוסק בפרשה זו בנושאים עקרוניים ורוחניים שהם בבחינת מבוא למצוות:
* ההתגברות על עמי ארץ ישראל וסילוק עבודת האלילים.
* שבחה של ארץ ישראל ואזהרה מפני שכחת עזרת ה' והסתמכות על "כוחי ועוצם ידי..
."
* סקירת חטא העגל ושאר חטאי בני ישראל
.
* תורת הגמול: שכר על קיום המצוות ועונש על אי-קיומן
.
בפרשה נמצאת פרשיית "והיה אם שמוע" הכלולה בקריאת שמע, וכן נמצאים בה הציווי על ברכת המזון ותיאור שבעת המינים.

ולדבר התורה
"והיה עקב תשמעון..." (דברים ז'; י"ב)
לפני כל צעד שאדם חושב לעשות, עליו לשמוע תחילה היטב ולהתבונן אם בצעד זה אשר הוא מתכוון לעשות, האם הוא יעשה את רצון ה' יתברך! ואם לאו - שלא יעשה את הצעד. זהו פירושו של הכתוב "והיה עקב" והיה בכל צעד שתחשבו לעשות "תשמעון" תשמעו תחילה היטב אם הוא יהיה לרצון ה' יתברך

"וכסף וזהב ירבה לך" (דברים ח'; י"ג)
יהודי אחד התפאר בפני ה"חפץ חיים" שהקב"ה זיכהו בעושר רב וכי אין לו כל מחסור. אמר לו החפץ חיים: ראוי לך לקבוע בכל יום שעות אחדות לתלמוד תורה. ענה לו העשיר: אין לי פנאי. אם כן אמר לו ה"חפץ חיים", הרי אתה אביון שבאביונים, אם זמן אין לך, מה יש לך? ואין לך עני יותר מעני בזמן ...

שתהיה לכולם שבת שלום.
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:43. תל-אביב- 18:59. באר-שבע- 19:00. חיפה- 18:51.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 19:56. תל-אביב- 19:59. באר-שבע:- 19:58. חיפה 19:59.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה