יום שישי, 5 באוגוסט 2011

פרשת השבוע - פרשת דברים

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.
פרשת דברים
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת דברים היא פרשת השבוע הראשונה בספר דברים. היא מתחילה בתחילת הספר ומסתיימת בפרק ג' פסוק כב.
ספר דברים שהוא הספר האחרון בין ספרי התורה מכונה 'משנה תורה' - משה חוזר בספר על כל המצוות וההלכות שניתנו לבני ישראל.
את פרשת דברים קוראים תמיד בשבת שלפני תשעה באב, ועל שם ההפטרה היא נקראת "שבת חזון". יש קהילות שבהן קוראים את אחד מן הפסוקים בפרשה, הפותח במילה "איכה", במנגינת טעמי המקרא של מגילת איכה.

נושאי הפרשה:
בפרשת דברים משה רבנו מתחיל בסדר נאומים שהוא נשא לפני מותו – לפני כניסת בני ישראל לארץ. הוא סוקר בפרשה את מינוי נשיאי השבטים והשופטים, מתאר את חטא המרגלים ואת העונש שהם קיבלו, את יחסי בני ישראל עם אדום, מואב ועמון, את המלחמות עם סיחון ועוג ואת מתן הנחלות בעבר הירדן המזרחי לשבט ראובן, לשבט גד ולחצי שבט המנשה.
בהפטרה של פרשת דברים, אשר יוצאת תמיד לפני תשעה באב, קוראים את הפטרת חזון (חזון ישעיהו), בו מתוארים חטאי עם ישראל.

ולדבר התורה
בדברי משה יש לא מעט תוכחה ובפרק א' פס' י"ז משה מבקש לעשות דין צדק בין כולם, בין אם הוא גדול או קטן – על המשפט "לא תגורו מפני איש (מבחינת לגרות את האחר) נתקלתי בסיפור חסידי מעניין:

ישבו להם רבנים ודנו בענייני דיומא, ובכלל זה על מצב הרבנות. היו בין הרבנים כאלה שקבלו, שקשה להם, כרבני יישובים קטנים, לקיים את "לא תגורו מפני איש", שכן קשה להם לעמוד בפני עזי הפנים, שהם (הרבנים) תלויים בהם בכלכלת ביתם. שמע אותם רבי שמואל סלאנט והשיב: אני, אינני מרגיש שיש לי את הבעייה הזו. בעיירה שלי, הרושם שלי הוא, שכולם שומעים בקולי וכל שאומר להם – יעשו.
תמהו הרבנים: מניין לך הביטחון הזה? השיב רבי שמואל סלאנט: דבר שאני יודע מראש שהם לא יעשו, אני פשוט לא מצווה עליהם לעשות.

שתהיה לכולם שבת שלום.
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:57. תל-אביב- 19:13. באר-שבע- 19:14. חיפה- 19:05.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:12. תל-אביב- 20:14. באר-שבע:- 20:13. חיפה 20:15.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה