יום שבת, 9 ביולי 2011

פרשת השבוע - פרשת בלקבמסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בלק

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בלק היא פרשת השבוע השביעית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק כ"ב פסוק ב ומסתיימת בפרק כ"ה פסוק ט.

בחוץ לארץ, בשנים שבהן יום טוב שני של שבועות חל בשבת קוראים את פרשת בלק ביחד עם פרשת חוקת.

נושאי הפרשה:
הפרשה עוסקת בפרשת נבואותיו של בלעם בן בעור. בלק מלך מואב מודאג מבואם של בני ישראל לארצו ומזמין את בלעם לקלל את ישראל. לאחר משא ומתן בין בלעם לשליחי מואב ובין בלעם לאלוהים יוצא בלעם לארץ מואב, לאחר שקיבל את התנאי שהציב אלוהים לפיו יאמר רק את אשר ישים אלוהים בפיו: "וְאַךְ אֶת הַדָּבָר אֲשֶׁר אֲדַבֵּר אֵלֶיךָ אֹתוֹ תַעֲשֶׂה".
בדרך למואב נשלח מלאך כדי לחדד את התנאי הזה. בלעם אינו רואה את המלאך אולם אתונו רואה. האתון מתחמקת מהמלאך וסוטה מהדרך ולבסוף נעצרת כליל ובלעם מכה אותה. אלוהים פותח את פי האתון, ובלעם מבין לאחר שיחה איתה, את מצבו.
בלעם נפגש עם בלק ומנסה לקלל את בני ישראל, אולם שלוש פעמים הוא נכשל בניסיון זה ואומר נבואות ברכה ושבח לישראל. לאחר שבלק מצהיר על אכזבתו הוא מוסיף עוד נבואה שעיקרה תחזיות על עתיד העמים באזור.
בסיום הפרשה מתואר חטא בעל פעור: בני ישראל חוטאים בקשרים לא רצויים עם בנות מואב ואף משתחווים לאלוהי מואב. בעקבות כך פורצת מגפה בעם. פנחס דוקר ברומח מנהיג ישראלי שזנה עם מדינית לעיני העם, ובעקבות כך נעצרת המגפה.


ולדבר התורה

 כמה פנינים ורעיונות לפרשה

"הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ"
כלל אומרים בלשנים: כל מקום שנאמר "הנה", בא הכתוב להורות על דבר שזה עתה נתחדש. מה אם כן נתחדש לו לבלק שלא ידע קודם לכן, וכי רק עכשיו שמע שבני ישראל יצאו ממצרים? אלא, כמו כל העמים ששמעו ורגזו, שמע גם בלק על קריעת ים-סוף, ועל הנפלאות שעשה ה' לישראל בצאתם ממצרים ובלכתם במדבר. על כן, היה בטוח שעם ישראל מתקיים שלא בדרך הטבע, וחי רק על ניסים. כשראה בלק "את כל אשר עשה ישראל לאמרי", שישראל ניצח את אויביו בדרך הטבע - במלחמה ובקרב, נתחדש לו חידוש גדול, ואמר: "הנה עם יצא ממצרים"  - עם ככל העמים, היודע גם לאחוז בנשק ולהילחם נגד אויביו, להביסם ולנצחם.
בעל ה"שפת אמת" אומר: לאחר קבלת התורה הגיעו ישראל למדרגת "כסה את עין הארץ" - ביטל וכיסה את הסתכלותו הארצית-שטחית, ראיית הקליפה החיצונית של דברים, ולמד להסתכל בפנימיותו של כל דבר.

"לכה נא ארה-לי את העם הזה"
ה"חפץ חיים" היה אומר: מה בין אדם מישראל לבין גוי רשע?. אדם מישראל כשהוא בצרה, מתפלל לה' ומבקש ברכה מצדיק. לא כן בלק, שבהיותו בצרה, הלך אל בלעם לא לדרוש ברכה לעצמו, אלא לבקש קללה לזולתו.
 
"הלוא אנכי אתנך"
רבי יצחק איצ'לה מפונוביז' היה אומר: דבר זה מאתונו של בלעם למדנו; לעולם יספר אדם על מה ולמה עשה מה שעשה, ואל יפליג בתיאור מעלותיו ויתהדר בייחוסו.
כשראה הקב"ה את בלעם מכה את אתונו פעם אחר פעם, ריחם על הבהמה המסכנה: "ויפתח ה' את פי האתון". אך מרגע שקיבלה האתון את זכות הדיבור, כדי להשמיע את טענותיה נגד בעליה על שהוא מכה אותה על לא עוול, התחילה מתפארת בייחוסה: "הלוא אנכי אתנך אשר רכבת עלי מעודך", והוסיפה להפליג במעלותיה: "ההסכן הסכנתי לעשות לך כה". עד שהגיעה לעיקר, למלאך שניצב מולה על אם הדרך וחרבו שלופה בידו, כבר עבר זמנה וניטלה ממנה זכות הדיבור. עם זאת, על אף שחזרה והייתה חמור ככל החמורים, הפכה אתונו של בלעם להיות אות ומופת לבני האדם, וכל פעם שאדם פותח פיו בדברי חכמה מטופשים, עונים ואומרים אחריו: "ויפתח ה' את פי האתון".
  
 שתהיה לכולם שבת שלום.

 זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:13. תל-אביב- 19:28. באר-שבע- 19:29. חיפה- 19:21

זמני יציאת השבת:

ירושלים- 20:30. תל-אביב- 20:32. באר-שבע- 19:31. חיפה- 20:34

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה