יום שישי, 22 ביולי 2011

פרשת השבוע - פרשת מטות

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת מטות
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת מטות היא פרשת השבוע התשיעית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק ל' פסוק ב ומסתיימת בפרק ל"ב פסוק מב.
בדרך כלל קוראים את פרשת מטות ביחד עם הפרשה שאחריה, פרשת מסעי, ורק לעתים נדירות בשנים מעוברות, בשנים מסוג בשז וגכז (רק בארץ ישראל), ובשנים השג והחא (גם בחוץ לארץ), הן נפרדות  - כל זה מכוון לכך שפרשת דברים (הפטרת חזון) תיקרא בשבת שלפני תשעה באב.

נושאי הפרשה:
* פרשת נדרים - פרשה הלכתית קצרה העוסקת בדיני נדרים והפרתם.

* מלחמת מדין - בני ישראל יוצאים למלחמה מול מדין כדי לנקום את חטאי מדין כנגד ישראל. לאחר תיאור המלחמה מפורטת באריכות חלוקת השלל והקדשת חלק ממנו לה'. כאן בא גם הציווי על טבילת כלים והגעלתם, על מנת להכשיר אותם.

* פרשת בני גד ובני ראובן - בני שבט גד ובני שבט ראובן מבקשים ממשה לקבל נחלה בעבר הירדן המזרחי ולא בארץ ישראל שממערב לירדן. למרות הסתייגות ראשונית מקבל משה את בקשתם לאחר שהם מתחייבים להשתתף במלחמת כיבוש ארץ ישראל מידי עמי כנען ומצרף אליהם את חצי שבט מנשה.


ולדבר התורה

בספרו של יואל רפל  "כל פרשה בתורה" מצאתי דברים מעניינים
כזכור בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה ביקשו ממשה להתיישב בעבר הירדן המזרחי ולא להיכנס לארץ. לפי הפרשנים הסיבה בגללה הם מבקשים לשבת מעבר לירדן המזרחי כי יש להם מקנה רב, כלומר הם עשירים ובעלי רכוש רב והם מעדיפים את טובתם על טובת העם כולו.
"גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו..." רואים פה שיש כאן קודם דאגה לרכוש ורק אח"כ דאגה לנפש. רש"י מפרש "חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם".
בקשתם של בני ראובן ובני גד חושפת ליקוי בסדרי העדיפות, הם גילמו בבקשה שלהם חברה חומרניות שמעדיפה את הממון יותר מהנפש. אך הצלחה כלכלית היא זמנית, ואם מקפידים על ערכים ושומרים על האישיות – זה דבר הרבה יותר נצחי.


שתהיה לכולם שבת שלום.
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:07. תל-אביב- 19:23. באר-שבע- 19:24. חיפה- 19:15.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:23. תל-אביב- 20:26. באר-שבע:- 20:24. חיפה 20:27.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה