יום שישי, 27 במאי 2011

פרשת השבוע - פרשת במדבר

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.
פרשת במדבר
לפרשה הזאת יש לנו יחס מיוחד J
זאת פרשת ה"בר מצווה" של אבא שלי והאחים שלי.

כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת במדבר היא פרשת השבוע הראשונה בספר במדבר. היא מתחילה בראש הספר ומסתיימת בפרק ד' פסוק כ.

נושאי הפרשה:
הפרשה עסקת בעיקר במניינים ובמִפקדים של בני ישראל ושבטיו. כמו כן בפרשה מופיע פירוט שמותיהם של נשיאי השבטים, מפקד של כל הגברים יוצאי צבא בעם ישראל לפי שבטים, חלוקת שנים עשר השבטים לארבעה מחנות, תיאור תפקידי שבט לוי ומניין הלויים, פדיון בכורות בני ישראל בבני שבט לוי, תיאור ספציפי של תפקידי הלוויים.
הפרשה היא חלק מרצף הפרשות בתחילת ספר במדבר העוסקות בהקמת מחנה ישראל ובהכנות לנסיעה מהר סיני אל ארץ ישראל.

ולדבר התורה

כמה פנינים לפרשה

"וידבר ה' אל משה במדבר סיני" (פרק א' פס' א')
קול התורה עולה מן המדבר. אילו היה קול התורה עולה ממקום מושב בני אדם, היה הופך לרשות היחיד, לקולם של שבט אחד או אומה אחת. שם, במדבר בין החולות, בשטח הפקר שלא אדם ולא ציבור גרים שם בצורה מיושבת, נוצרה תורת מוסר אלוהי, שאמורה להיות נכס של האנושות כולה.


"מטה זבולון (פרק ב, פס' ז').
אצל כל השבטים שנמנו על דגל נאמר "ומטה" עם ו' החיבור. מדוע אם כן נאמר אצל זבולון "מטה" בלבד ללא ו' החיבור?
הסיבה לכך היא ששבט זבולון עסוק במקח-וממכר ומפרנס את שבט יששכר שעסק בתורה. כדי שלא נחשוב שזבולון אינו אלא טפל ליששכר אומר הכתוב "מטה זבולון" בלי ו' החיבור. ללמד אותנו כי כל המחזיק בלומדי תורה מעלה עליו הכתוב כאילו למד תורה בעצמו. לכן מטה זבולון אם כן הוא דבר עיקרי וחשוב.


שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:01. תל-אביב- 19:16. באר-שבע- 19:17. חיפה- 19:09

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:19. תל-אביב- 20:21. באר-שבע- 19:20. חיפה- 20:23


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה