יום שישי, 13 במאי 2011

פרשת השבוע - פרשת בהר


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת בהר
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת בהר (או בהר סיני) היא פרשת השבוע התשיעית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק כ"ה פסוק א ומסתיימת בפרק כ"ו פסוק ב.
בשנים שאינן מעוברות קוראים בדרך כלל את פרשת בהר ביחד עם פרשת בחוקותי.

 מנושאי הפרשה: הפרשה מפרטת דינים והלכות כלכליים, ובהם:
* מצוות השמיטה, היובל ודינים נלווים
* גאולת קרקע
* איסור ריבית
* דיני עבד עברי
* גאולת עבד עברי הנמכר כעבד לגוי
* איסור פסל, מצבה ואבן משכית.

ולדבר התורה
כמה פנינים לפרשה

"כי ימוך אחיך...ובא גאלו הקרוב אליו"
אומר רבי מרדכי הכהן: התורה מתחילה בלשון "נוכח": "אחיך" ומסיימת בלשון "נסתר": "ובא גאלו" בגוף שלישי, שעל פי רוב אדם נגאל מצרה דווקא על ידי זה שלא קיווה ולא ציפה להיוושע על ידו.
אמר רבי מנחם מנדל מרימינוב לתלמידיו: תנו דעתכם על העניים המחזרים בכפרים, להאכילם ולהשקותם ולדאוג לצורכיהם. אמנם הם בורים, ויש מהם שאינם מהוגנים. אבל דעו לכם, דוד המלך אמר: "כי עני ואביון אנכי", לפי שהייתה בו ממידת העני. וכל יהודי שאין בו גאווה נכלל בכלל עני שתפילתו נשמעת.

"ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו"
אמרו חכמים (מכות יג, א): "לאחזתו ואל משפחתו הוא שב, ואינו שב לשררה שהיתה בידו".
עבד יכול לחזור ולרכוש לו את חירותו, משפחתו וידידיו, אחוזתו ונחלתו שאבדו לו, אבל לא את "השררה שהייתה בידו". כי לכל יש תמורה ותחליף, וכל מיני דברים יכול האדם לחזור ולקנות לו, גם נכסים וגם כבוד וגם יחס. אבל אם אבדו לו לאדם רוח החירות והכבוד העצמי, אינו יכול לחזור ולקנותם בקלות ובמהירות.

"ושבתה הארץ שבת לה'"
התורה מצווה על שבתון הארץ, מפני שעיקר עיסוקם של בני ישראל היה עבודת האדמה. אבל רעיון זה עצמו של שנת שבתון לאחר שש שנות עבודה יכול לחול גם בכל שטחי העשייה והעבודה האחרים. יש חשיבות מיוחדת לשנת השבתון, מפני שבה מתבררים לאדם שני דברים יסודיים וחיוניים. הראשון, העניינים מתנהלים גם בלעדיו, דבר אינו מתמוטט ואינו הולך לאיבוד בהעדרו. הכל חי וקיים גם בלי שהוא נושא את הדברים על שכמו בכל שעות היממה. שנית, הוא עצמו יכול להתקיים ואפילו ליהנות מחיים שונים ומלאי תוכן, ללא אותם עיסוקים שנדמה לו שאינו יכול בלעדיהם.

שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:52. תל-אביב- 19:07. באר-שבע- 19:08. חיפה- 19:00

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:08. תל-אביב- 20:11. באר-שבע- 19:10. חיפה- 20:12

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה