יום שישי, 17 באוגוסט 2012

פרשת השבוע - פרשת ראה


במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת ראה
כמה מילים על הפרשה ממטעמי שבת.
פרשת ראה היא פרשת השבוע הרביעית בחומש דברים. פרקים יא'-טז'.
הפרשה פותחת בנתינת הברכה למקיימי מצוות ה' על הר גריזים, והקללה למי שלא מקיים את המצוות על הר עיבל.
התורה ממשיכה בציווי לעקור את עבודת האלילים של העמים אשר עם ישראל עתיד לכבוש.
בהמשך מפורטים דיני הדברים המובאים לבית המקדש ולכהן, דיני כשרות בבעלי חיים (שחיטה, איסור אכילת דם, סימני בעלי חיים כשרים ודיני מעשרות), דיני נביא שקר, מסית ומדיח ועיר הנידחת, דיני שמיטת חובות ושחרור עבד עברי בשנה השביעית לעבודתו ודיני נתינת בכור בהמה לכהן.
פרשת ראה מסתיימת בדיני החגים "שלושת הרגלים" -  פסח, שבועות וסוכות.


ולדבר התורה:
כמה פנינים לפרשה
"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" (דברים יא'; כו').
פותח הכתוב בלשון יחיד "ראה" ומיד עובר ללשון רבים "לפניכם
"?
מדוע זה כך ?
אומר על כך ר' מנחם מנדל מקוצק
לתת נותנים להכל במידה שווה, אבל כל אחד רואה את מה שהוא מקבל באופן שונה, באופן אחר. כל אדם כמות שהוא רואה את הדברים.

 ♦ "והקללה אם לא תשמעו וסרתם מן הדרך" (דברים יא'; כח')
בברכה נאמר רק "אשר תשמעו". ואילו לגבי הקללה בנוסף על "לא תשמעו" נאמר גם "וסרתם מן הדרך" מדוע זה כך?
לפי כך שמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, הרי ממילא בשמיעה גרידא, עוד לפני העשיה, כבר באה הברכה.
אבל לגבי מחשבה רעה היא לא מצטרפת למעשה, לכן אין הקללה באה מיד אחרי אי השמיעה, אלא מן ההכרח שיהיה גם מעשה
"וסרתם מן הדרך" (באר מים חיים(

שתהיה לכולם שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:45.  תל-אביב- 19:00.  באר-שבע- 19:02.   חיפה- 18:52.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 19:58. תל-אביב- 20:00.  באר-שבע- 19:59.  חיפה- 20:01.
רבנו תם: 20:35

למעונינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה