יום שישי, 3 באוגוסט 2012

פרשת השבוע - פרשת ואתחנן


במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.
פרשת ואתחנן

כמה מילים על הפרשה ממטעמי שבת.
פרשת ואתחנן היא פרשת השבוע השניה בחומש דברים. פרקים ג'-ז'.
פרשת השבוע פותחת בתחנוניו של משה רבינו לה’ לזכות להיכנס לארץ, אך מבוקשו לא ניתן לו, אלא רק לראותה מרחוק.
משה שב והזהיר את העם על קיום מצוות התורה, מבלי לגרוע או להוסיף עליהן. הוא הזכיר להם את מעמד הר- סיני, בו שמעו את עשרת הדברות ונוכחו לדעת כי לקדוש-ברוך-הוא אין דמות או תמונה, ועל-כן עליהם להיזהר מלעשות פסל או כל תבנית של עבודה-זרה.
בהמשך עוסקת הפרשה בנסים שאירעו לעם ביציאת מצרים; בדרך בה יש לעבוד את ה’; בהקצאת ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי עבור הורגי נפש בשגגה; פרשת “שמע ישראל” והציווי לא לשכוח את ה’ ולא לנסות אותו. משה הורה להסביר לבנים את סיבת קיום המצוות בכך שה’ הוציאנו ממצרים והכניסנו לארץ ישראל כדי שנקיים מצוותיו.
פרשתינו מסתיימת באיסור להתחתן עם שבעת עממי כנען, מאחר ובני ישראל הנם עם סגולה.
הפטרת פרשת ואתחנן, אותה קוראים בשבת שאחרי תשעה באב, פותחת סדרה של שבע הפטרות העוסקות בנבואות נחמה ונקראות שבע דנחמתא.
בהפטרת ואתחנן קוראים בספר ישעיהו פרק מ'. ההפטרה נקראת
"נחמו" על שם הפתיחה של הפרק "נחמו נחמו עמי..."

ולדבר התורה:
"רק השמר לך ושמור נפשך מאוד" (ד', ט')
"רק השמר לך"- לענייני גופך די אם תקדיש את הזמן המינימלי הדרוש לשמור עליו. "רק" בלשון מיעוט. לעומת זאת, "ושמור נפשך מאוד" - בשמירת הנפש ובטיפוח ענייני הרוח- עליך להשקיע מאוד. (עפ"י ה"חוזה" מלובלין).
אבי תנועת המוסר, רבי ישראל ליפקין הסביר את הפסוק כך: ראיתי אנשים רבים הדואגים דאגה יתרה לגוף שלהם ולנשמה של הזולת. כיוון שכך, הם מטיפים מוסר לאחרים, וכאשר פלוני נכשל באיזו עבירה קטנה, מיד עטים עליו ושמחים לאידו. ואני סבור, הוסיף אבי תנועת המוסר, כי חסיד אמיתי הוא מי שדואג תמיד לנשמה שלו ולגוף של הזולת. כלומר, בוחן עצמו כל העת בענייני הידור מצווה ויראת שמים, ובמקביל משתדל ככל יכולתו למלא מחסורם של עניי ישראל.

שתהיה לכולם שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:58.  תל-אביב- 19:14.  באר-שבע- 19:15.   חיפה- 19:06.
זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:13. תל-אביב- 20:15.  באר-שבע- 20:14.  חיפה- 20:16.
רבנו תם: 20:49

למעונינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה