יום שלישי, 7 באוגוסט 2012

פרשת השבוע - פרשת עקב

במסגרת פינתנו - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת עקב
כמה מילים על הפרשה ממטעמי שבת.
פרשת עקב היא פרשת השבוע השלישית בחומש דברים. פרקים ז'-יא'.
פרשת עקב פותחת בשכר הגשמי עבור קיום התורה והמצוות, וכן בהבטחת ה’ לעם ישראל שיפיל אויביהם לפניהם.
משה רבינו הזכיר לעם את הקורות אותם במשך ארבעים שנות נדודים במדבר ובישר להם כי עתידים הם להיכנס לארץ ישראל, ארץ שברכת ה’ שורה בה במשך כל ימות השנה.
משה הוכיח את עם ישראל על חטא העגל שבעטיו נשברו הלוחות הראשונים שקבלו מהקדוש-ברוך-הוא בהר סיני, כשבהמשך, לאחר שה’ סלח לעם ישראל קבלו את הלוחות השניים.
הפרשה מסתיימת בדברי עידוד לקיום התורה והמצוות שבשכרן יזכו לשפע ברכות גשמיות ויזכו לנחול את הארץ על-פי גבולות ההבטחה.
בפרשה נמצאת פרשיית "והיה אם שמוע" הכלולה בקריאת שמע, וכן נמצאים בה הציווי על ברכת המזון ותיאור שבעת המינים.


ולדבר התורה:
כמה פנינים לפרשה.


"וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך…" (ז; יג)
הברכה מתחילה בברכת האדם, אחר כך בפירות האדמה ואחר כך בבעלי חיים. למה לא כתב את בעלי החיים אחר האדם ואחר כך הפירות? אלא, שברכת פרי בטנך תלויה בברכת האדמה. כשתיתן הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו, אז תאכלנה הבהמות ותשבענה ותהיה עשיר בשגר אלפיך. וזה על דרך: ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת. מעיקרא יהיה עשב בשדך ואחר כך לבהמתך. (מכלל יופי)

"והיה אם שכח תשכח את ה' א-לוהיך" (ח; יט)
אומר על כך האדמו"ר ר' ישראל מרוזין.
והיה - לשון שמחה.
"והיה אם תשכח" - כלומר אם תשכח לשמוח ותהיה חדור בעצבות אז "תשכח את ה' אלוקיך" העצבות תגרום לך שתשכח את ה'.
שתהיה לכולם שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:52.  תל-אביב- 19:07.  באר-שבע- 19:09.   חיפה- 19:00.
זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:06. תל-אביב- 20:08.  באר-שבע- 20:07.  חיפה- 20:09.
רבנו תם: 20:43


למעוניינים הנה הדברים שפרסמתי שנה שעברה.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה