יום שישי, 12 באוגוסט 2011

פרשת השבוע - פרשת ואתחנן

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת ואתחנן
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת ואתחנן היא פרשת השבוע השנייה בספר דברים. היא מתחילה בפרק ג' פסוק כג ומסתיימת בפרק ז' פסוק יא. בפרשה 118 פסוקים.
את פרשת ואתחנן קוראים לעולם בשבת שאחרי תשעה באב, ועל שם ההפטרה שלה היא נקראת "שבת נחמו".

נושאי הפרשה:
בפרשה מסיים משה את הנאום הראשון שנשא לפני מותו (הנאום ההיסטורי) ופותח בנאום השני (נאום המצוות).
בסיום הנאום הראשון מוזכרים הדברים הבאים כמו: האיסור על משה להיכנס לארץ ישראל והעברת ההנהגה ליהושע, אזהרה על שמירת המצוות והזכרת מעמד הר סיני (משה אף מזכיר שאם לא ישמרו את המצוות יתחייבו גלות), אזכור ראשון של מושג התשובה.
משה חותם את הנאום בהזכרת הניסים שאלוקים עשה לישראל.
בין סיום הנאום הראשון ותחילת הנאום השני מסופר כיצד הבדיל משה שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי.
הנאום השני - נאום המצוות כולל את החזרה על עשרת הדברות, פרשת שמע ישראל - יסודות האמונה וזכירתם, אזהרה על השמדת עבודת האלילים בארץ ישראל.
מכיוון שאת פרשת ואתחנן קוראים בשבת שאחרי תשעה באב, ההפטרה פותחת סדרה של שבע הפטרות העוסקות בנבואות נחמה ונקראות שבע דנחמתא. בהפטרת ואתחנן קוראים בספר ישעיהו פרק מ'. ההפטרה נקראת "נחמו" על שם הפתיחה של הפרק "נחמו נחמו עמי..."

ולדבר התורה

כמה פנינים לפרשה.
* בתחילת עשרת הדברות נאמר "אנכי ה' אלהיך..."  (פרק ה' פס' ו(.
עשרת הדיברות נאמרו, מתחילתן ועד סופן, בלשון יחיד. חז"ל לומדים מכך, שהתורה מורה לנו בזה, שכל אחד ואחד מישראל צריך לומר לעצמו, שבשבילו ניתנו עשרת הדיברות, ועליו מוטלת החובה לקיימן.

* באותו עניין אמר ה"חוזה מלובלין", שלשון היחיד שבעשרת הדיברות נועדו לומר לכל אדם בישראל: גם אם כל העולם כולו יסור, חלילה, מדרך התורה, זכור כי לך אישית ניתנה התורה, ואתה לא תלך אחריהם."

* בהמשך הפסוק כתוב "...אשר הוצאתיך מארץ מצריים"
רבים מהפרשנים תוהים, מדוע עשרת הדיברות החלו בעניין יציאת מצריים ולא בבריאת העולם, שהייתה המעשה הראשון של הקב"ה לאנושות?.

* הרלב"ג מפרש, שפתח ביציאת מצריים, שכן את העניין הזה עשה הקב"ה למען עם ישראל בלבד, בעוד את העולם ברא לכלל האנושות. ה"חיזקוני" הולך, גם הוא, בדרך זו ומוסיף, שלו פתח במעשה הבריאה, היו בישראל כאלה היכולים להגיב ככה כלפי הקב"ה: הרי בראת את העולם בשביל כולם, למה אתה בא להטיל עלינו דווקא את תורתך?! לפיכך שם בפניהם את יציאת מצריים, אותה עשה רק לישראל ולא לשום אומה אחרת.


* "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך..."  (פרק ה' פס' י"ג-י"ד(
קדושת השבת מנומקת בשני הסברים. האחד - "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ...וינח ביום השביעי, על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו" (שמות, כ', י"א).
כלומר, השבת היא זיכרון למעשה בראשית ומי ששומר את השבת מעיד על אמונתו ב-ה', שברא את העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי.

* ההסבר השני לקוח מפרשתנו "ואתחנן", "וזכרת כי עבד היית...על כן ציווך ה' אלקיך לעשות את יום השבת". (דברים ה', ט"ו), כלומר, השבת היא זכר ליציאת מצריים ומייצגת ערך של מנוחת העובד וערך לאומי של יציאה מעבדות לחרות.

* על משקל זה ממשיך בעל ה"חת"ם סופר", רבי משה סופר, שאין די בכך לאדם מישראל כי ינוח ביום השביעי, אלא עליו לעבוד בששה ימי המעשה, ככתוב בעשרת הדיברות: "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך". ומוסיף החת"ם סופר: המהלך כל השבוע בטל ואינו עובד בששת ימי המעשה, עוקר בכך יסוד חשוב של השבת, שכן לגביו אין השבת היא "זכר ליציאת מצרים", שהרי אבותינו במצריים נחו בשבת לאחר ששה ימים של עבודה קשה.

שתהיה לכולם שבת שלום.
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:51. תל-אביב- 19:06. באר-שבע- 19:08. חיפה- 18:58.

זמני יציאת השבת:

ירושלים- 20:04. תל-אביב- 20:07. באר-שבע:- 20:06. חיפה 20:07.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה