יום שישי, 9 בספטמבר 2011

פרשת השבוע - פרשת כי תצא


במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת כי תצא
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.

פרשת כי תצא היא פרשת השבוע השישית בספר דברים. היא מתחילה בפרק  כ"א פס' י' ומסתיימת בפרק כ"ה פס' יט'.

לפי מוני המצוות, פרשת כי תצא היא הפרשה שבה יש מספר המצוות הרב ביותר מבין כל פרשיות התורה.

נושאי הפרשה:

הפרשה, הממשיכה את נאום המצוות שנשא משה רבנו לפני מותו, מפרטת מגוון רחב מאוד של ציוויים ואיסורים בתחומים שונים. כרגיל בחומש דברים, חלק מהמצוות מוזכרות כבר בחומשים הקודמים. על פניו קשה למצוא את החוקיות שלפיה מסודרים הדינים, והפרשנים השונים עסקו בכך רבות. בין  הדינים:

* דיני מלחמה- כמו אשת יפת תואר, סדרי מחנה צבאי, הפטורים משירות צבאי.

* דיני משפחה – כמו משפט הבכורה, בן סורר ומורה, מוציא שם רע, ניאוף, דיני אונס ומפתה, איסור על זנות, דיני גירושין, דיני ייבום וחליצה.

* דינים שבין אדם לחברו וצדק חברתי – כמו השבת אבידה, מצוות טעינה, איסור על ריבית, היתר אכילה בכרם, איסור גניבת נפש, דיני לקיחת משכון, איסור הלנת שכר, מתנות עניים, דיוק במידות ומשקלות.

* דיני כלאיים – כמו כלאי הכרם, איסור חרישה בשור ובחמור יחד, איסור שעטנז.

 *דינים אחרים – כמו מצוות קבורה, איסור לגבר ללבוש בגדי אישה ולהפך, מצוות שילוח הקן, מצוות מעקה, מצוות ציצית, דיני ביאה בקהל לממזר ולבני העמים השכנים: עמונים, מואבים, אדומים ומצרים, דיני נדרים, עונש מלקות

בסיום הפרשה מובאת מצוות מחיית עמלק.


ולדבר התורה
כמה פנינים ורעיונות לפרשה.
♦ כי תצא למלחמה על אויבך" (כ"א, י').
לא בכדי נכתב "כי תצא למלחמה על אויבך". רבי מנחם מנדל מקוצ'ק מפרש כך- ההצלחה במלחמה תלויה ביוזמה שתגלה בה וביכולתך לצאת אל האויב ולהכותו על אדמתו שלו.
ככל שתנקוט יותר יוזמות, ולא תשב בחיבוק ידיים ממתין לאויב כי יבוא,  כך גוברים הסיכויים שיקוים בך "ונתנם ה' אלוקיך בידך".
גם במלחמה הפנימית, כלומר במלחמת היצר שאדם מנהל מידי יום. כל עוד לא נתת ליצר הרע לחדור בגבולך- טובים סיכוייך לנצחו. אך ברגע שאפשרת לו להתיישב אצלך - קשה מאוד יהיה לך לגרשו ממך.

♦ "ועשית כאשר נדרת" (כ"ג, כ"ד)
בשעה שאדם נודר לעשות משהו טוב, הוא עושה כן בהתלהבות ובשמחה. אך לא אחת, כאשר הוא נדרש לקיים את נדרו, ההתלהבות כבר פגה, וקיום הנדר נעשה באיטיות תוך כדי הרגשת אילוץ. בא הכתוב ואומר לנו: "ועשית- כאשר נדרת"- קיים את הנדר באותו הלהט שהיה לך עת נדרת את הנדר.


שתהיה לכולם שבת שלום.

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:18. תל-אביב- 18:33. באר-שבע- 19:35. חיפה- 18:25.

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 19:29. תל-אביב- 19:31. באר-שבע:- 19:31. חיפה 19:31.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה