יום שישי, 7 באוגוסט 2015

פרשת השבוע - פרשת עקב

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת עקב
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.
פרשת עֵקֶב היא פרשת השבוע השלישית בספר דברים. פרקים ז'-י"א.
מה בפרשה:
בפרשת עֵקֶב משה רבינו ממשיך בנאום שנשא לבני ישראל לפני מותו. לקראת פירוט המצוות שיהיו בפרשות הבאות, הוא עוסק בפרשה זו בנושאים עקרוניים ורוחניים שהם בבחינת מבוא למצוות:
* ההתגברות על עמי ארץ ישראל וסילוק עבודת האלילים.
* שבחה של ארץ ישראל ואזהרה מפני שכחת עזרת האלוהים בהצלחה והסתמכות על "כוחי ועוצם ידי".
* סקירת חטא העגל ושאר חטאי בני ישראל.
* תורת הגמול: שכר על קיום המצוות ועונש על אי-קיומן.
בפרשה נמצאת פרשיית "והיה אם שמוע" הכלולה בקריאת שמע, וכן נמצאים בה הציווי על ברכת המזון ותיאור שבעת המינים.
ההפטרה השבת היא ההפטרה השנייה בסדרת הפטרות שבע דנחמתא. מפטירים בישעיה פרקים מט-נא "ותאמר ציון..."

ולדבר התורה:
ראשית דבר תורה לפרשה.
"כי תאמר.. איכה אוכל להורישם לא תירא מהם" (דברים ז'; י"ז)
אומר על כך ר' לוי יצחק מברדיצ'ב-
הפחד כשלעצמו הוא זה אשר מביא את האסון, לכן העיקר הוא שלא יפחד ואז ינצח, "כי תאמר רבים הגוים ההם איכה אוכל להורישם" ? העצה היא "לא תירא מהם", ואם כה תעשה אז תוכל להורישם.

אני ממשיכה במתכונת של - שיר לפרשה.
בפרשתנו מוזכרים שבעת המינים:
"ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון; ארץ-זית שמן, ודבש" (דברים ח; ח)
סביב הפסוק הזה יש מבחר שירים רב.
בחרתי להביא את שירו של דודו ברק - ארץ שבעת המינים.

 ארץ שבעת המינים
מילים: דודו ברק
לחן: נחום היימן

שיבולים אל מול חמהברינה יוצאים יחדיו הקוצריםהדגן לאדמהמנשק בתום עידן ממטרים.

ארץ בה שבעה מינים
ארץ שעורה חיטה וענב
ארץ זית ותאנים
ורימון וגם תמר הזהב - שירו -

לכרמים בנות שבות
במחולות ובשירה אדירה
ענבים ואהבות
תאסוף בשפע כל נערה

ארץ בה...

תחת עץ התאנה
לבונה ומור וצוף הזהב
את אינך מאמינה
הוא רוצה אותך בִּדבש וחלב

ארץ בה...

הרימון מסמיק על עץ
את פניו ראינו למרחוק
איך ליבנו התנפץ
כרימון שחוט אל פיך המתוק

ארץ בה...

מן הזית שוב נלמד
לעשות תורה וגם אהבה
התמר תושיט שוב יד
ותבעיר בנפש אש להבה

ארץ בה...

הפירות על השולחן
שיבולים בתוך סלי נצרים
אם הגענו עד לכאן
עוד נאהב ועד מאה ועשרים

ארץ בה...
         


שנשמע בשורות טובות ושתהיה לכולנו שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 18:56.  תל-אביב- 19:11.  באר-שבע- 19:12.   חיפה- 19:03

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:10.  תל-אביב- 20:12.  באר-שבע- 20:11.  חיפה- 20:13
רבינו תם- 20:48
קישור לדף פרשת עקבאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה