יום שישי, 17 באוקטובר 2014

פרשת השבוע - פרשת בראשית


במסגרת הפינה - דברים לפרשת השבוע.

פרשת בראשית
פרשת בראשית - מכונה 'שבת בראשית'
(לשבת הזאת יש לנו גם קשר מיוחד... זאת השבת חתן שלנו  )

הנה רק אתמול סיימנו את התורה והתחלנו שוב מההתחלה... את הפרשה כבר בעצם התחלנו ב'שמחת תורה' והשבת קוראים אותה במלואה.

כמה מילים על הפרשה מהויקיפדיה.

פרשת בראשית היא פרשת השבוע הראשונה בספר בראשית ובתורה כולה. מתחילה בתחילת הספר ומסתיימת בפרק ו'.
את פרשת בראשית קוראים בדרך כלל בשבת הראשונה שאחרי חג הסוכות.
התורה מתחילה במילים: "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ..."
פרשת בראשית והפרשה שאחריה, פרשת נח, עוסקות בתולדות העולם והאנושות לפני תחילת האירועים שכוננו את עם ישראל. בפרשת בראשית מתוארים בריאת העולם וקורות בני האדם עד המבול, כדלהלן:
* תיאור בריאת העולם - התיאור המוכר של בריאת העולם על ידי אלוהים בשישה ימים: האור והחושך, השמים, הים והיבשה, עולם הצומח, השמש, הירח והכוכבים, עולם החי והאדם. היום השביעי, שבו שבת אלוהים ממלאכתו, נקבע כיום שבת.

* תיאור המפרט את בריאת האדם, הבאתו לגן עדן ובריאת האישה. בהמשך ישיר לתיאור זה מסופר על חטא עץ הדעת - כיצד גרם הנחש לאדם וחוה לאכול מפרי עץ הדעת והעונש שקיבלו על כך.

* מעשה קין והבל - קין עובד האדמה רוצח את אחיו הבל רועה הצאן ונענש בגלות. מסופר גם על השושלת שיצאה מקין, עד למך ובניו.

* תולדות עשרת הדורות שמאדם עד נח. הפרשה מסתיימת בתיאור השחיתות המוסרית שעלתה בעולם, ועל התקווה שהביאה הולדתו של נח, שכן נח "מצא חן בעיני ה'".

ההפטרה היא מספר ישעיהו פרקים מ"ב-מ"ג. (יש שוני מסויים בין הקהילות כמו למשל - התימנים מתחילים במ"ב פסוק א, והספרדים והאשכנזים מתחילים בפסוק ה' וכו') בהפטרה מספר ישעיהו על גדולתו של ה', "בורא השמים ונוטיהם, רֹקע הארץ וצאצאיה". יש כאן מעין סיכום לתיאור הבריאה הפותח את הפרשה. "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ."

ומשהו לשבת

הפעם החלטתי על מתכונת אחרת - שיר לפרשה.
חשבתי על זה כשנתקלתי שנה שעברה בשיר שקשור יותר להפטרה של אותה פרשה. לכן החלטתי להתחיל ברעיון (וכשהתחלתי בחיפושים שמתי לב שיש עוד שחשבו על זה...)

השיר שחשבתי היה כמובן שיר שקשור לבריאת העולם.
השיר הוא בראשית של חיים חפר בלחן של סשה ארגוב.

במקור הביצוע היה של להקת בצל ירוק
 בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ
והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום

וביום הראשון הבדיל אלוהים בין חושך לאור
ויהי אור
והבוקר בהיר זרח בעולם ואחריו בא הלילה
שחור
ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד

וביום השני הוא יצא את הרקיע
הרקיע הנפלא והכחול
הרקיע שפרץ מתוך המים והבקיע
ונפרש מעל גבוה ועגול

וביום השלישי הוא יצר את היבשת
את העמק את ההר ואת הים
ונטע הרבה עצים וגם שתל פרחים ודשא
שהפליאו את העין ביופיים
ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי

וביום הרביעי את השמש ברא וירח עלה בלילות
רבבות כוכבים כל כוכב הוא מזל סובבו
ועברו במסילות
ויהי ערב ויהי בוקר רביעי

וביום חמישי הוא יצר חיים במים
את הצדפים את הדגים התנינים
ובאותו היום פרחו בני הכנף אל השמים
הנשרים הסנוניות והיונים

וביום השישי הוא יצר חיות בחלד
את הפילים האיילות את הצבועים
ובאותו היום ממש הוא ברא אדם בצלם
הוא ברא אדם בצלם אלוהים
ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי

והאדם אילף כל בהמה
והאדם חרש באדמה
והאדם המציא את הגלגל
והאדם השיט ספינות על גל
והאדם ריסן את הקיטור
והאדם טס מעלה כציפור
והאדם כבש כוכבי מרום
והאדם ברא את האטום

והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום

וביום הראשון הבדיל אלוהים בין חושך לאור
ויהי אור
והבוקר בהיר זרח בעולם ואחריו בא הלילה
שחור
ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד

וביום השני הוא יצר את הרקיע
הרקיע שפרץ מתוך המים והבקיע
וביום השלישי הוא יצר את היבשת
ונטע הרבה עצים וגם שתל פרחים ודשא
ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, יום שלישי
ויברא את המאורות ברביעי

וביום חמישי הוא יצר חיים במים
ובאותו היום פרחו בני הכנף אל השמים
וביום השישי הוא ראה כי מעשהו תם
וישבות מכל מלאכתו ולא ברא את האדם
וירא אלוהים כי טוב

השיר הוא גם ביקורת עלינו...
אגב, מצאתי גם ביצוע של אחינועם נינישתהיה לכולנו שבת שלום ובשורות טובות

זמני כניסת השבת:
ירושלים- 17:29.  תל-אביב- 17:44.  באר-שבע- 17:47.   חיפה- 17:35

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 18:41.  תל-אביב- 18:42.  באר-שבע- 18:43.  חיפה- 18:41
רבנו תם- 19:20


קישור לדף פרשת בראשיתאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה