יום שבת, 28 ביוני 2014

פרשת השבוע - פרשת חקת

במסגרת הפינה - דבר תורה לפרשת השבוע.

פרשת חקת
כמה מלים על הפרשה מהויקיפדיה.

פרשת חקת (או חוקת) היא פרשת השבוע השישית בספר במדבר, פרקים י"ט-כ"ב. (בחוץ לארץ, בשנים שבהן יום טוב שני של שבועות חל בשבת קוראים את פרשת חוקת ביחד עם פרשת בלק.)

הפרשה נפתחת בסוגיה הלכתית ארוכה בעניין מצוות פרה אדומה והלכות טומאת מת. לאחר מכן מתחילה הפרשה לתאר את קורות בני ישראל במדבר סיני בשנת הארבעים ליציאת מצרים (הפרשות הקודמות בחומש תיארו את האירועים שחלו בשנה השנייה.):
* פרשת מי מריבה: מרים הנביאה מתה, והעם מתלונן על מחסור במים. ה' מצווה את משה רבנו לדבר אל הסלע כדי שיוציא מים. משה, בכעסו על בני ישראל, מכה את הסלע ומוציא מים. ה' קובע שמשה ואהרון חטאו בפרשה זו, לכן לא ייכנסו לארץ ישראל: "יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל - לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם" (כ', יב).
* משה מבקש ממלך אדום לעבור דרך ארצו; מלך אדום מסרב ועם ישראל עוקף את ארץ אדום.
* מות אהרון הכהן, אלעזר בנו יורש את תפקיד הכהן הגדול.
* "הכנעני מלך ערד" נלחם בישראל, ישראל מנצחים ומחרימים את הערים שכבשו.
* פרשת נחש הנחושת, נפשו של העם קצרה מטורח הדרך והם מתלוננים על מחסור במים ועל מאכלם המורכב ממן. ה' שולח נחשים המכישים את העם. כדי להתגבר על הנחשים מצווה ה' את משה לעשות נחש מנחושת.

* העם ממשיך במסע ומגיע לגבול ארץ מואב, ושר שם את שירת הבאר.
* עם ישראל נלחם בסיחון מלך האמורי ובעוג מלך הבשן ומנצח אותם.


ולדבר התורה:
גם השבוע אני ממשיכה במתכונת של הקשר בין ההפטרה שקוראים לאחר קריאת התורה לפרשה עצמה.
ההפטרה של הפרשה היא בספר שופטים, פרק י"א פסוקים א-לג (התימנים מסיימים בפסוק מ). בהפטרה מתואר סיפורו של יפתח הגלעדי ומלחמתו בבני עמון. לפני המלחמה נותן יפתח סקירה היסטורית, הכוללת גם את המלחמה נגד סיחון ועוג המתוארת בפרשה.
השבת היא שבת ראש חודש ולכן ההפטרה תהיה ההפטרה של שבת ראש חודש.

בדברים הבאים אתייחס להפטרת פרשת חוקת.
הדברים הם של דוד נתיב

החל מפרשת חוקת מתארת התורה את אירועי שנת ה-40 של בני ישראל במדבר. בין האירועים המתוארים הוא המשא ומתן עם עמי עבר הירדן והמלחמות עם סיחון, יעזר ועוג. הד מלחמות אלה הוא חלק מן ההפטרה, הלקוחה מספר שופטים פרק י"א.
בחלקה האחרון של תקופת השופטים היה לישראל עימות עם שני עמים: בני עמון ופלישתים. השבטים בעבר הירדן המזרחי וגם שבטי מרכז הארץ, סבלו קשות מידי בני עמון במשך 18 שנה.
צבא עמון נערך למתקפה נוספת על שבטי עבר הירדן, והישראלים התארגנו לקראת מתקפה זו.
בהיעדר שלטון מרכזי בתקופת השופטים, חפשו המתארגנים מנהיג עם רקע צבאי שיוכל להוביל אותם לעימות עם בני עמון
.

יפתח, שגורש מביתו על ידי אחיו מאביו (על רקע של חלוקת ירושה), רכש ניסיון צבאי כמנהיג של החבורה שנפלטה מהחברה וחיה על חרבה. באין מועמד אחר, הוזמן יפתח לעמוד בראש הצבא.

עם מינויו כמנהיג, פתח יפתח במשא ומתן עם מלך בני עמון כדי לסיים את העימות בדרכי שלום. במשא ומתן זה מגלה יפתח בקיאות מפליגה בתולדות העם, מימי יציאת מצרים, והוא מגייס טיעונים רבים כדי לבסס את זכותם של שבטי ישראל בגלעד על אדמתם. למרות רקעו הקשה והיותו מנותק מחיים רגילים בבית ישראלי, הערכים והידע שקנה בילדותו הנחו אותו במשא ומתן זה.
כאשר כל המאמצים לסיים את העימות בדו שיח נכשלו, הוביל יפתח את שבטי הגלעד למלחמת מנע והכה את בני עמון מכה גדולה.
כאמור, שרי גלעד שהיו במצוקה נוכח הלחץ של בני עמון, חפשו אדם עם רקע צבאי שיוכל להיות להם לקצין. יפתח התנה את הסכמתו להלחם בראש הצבא בכך שימונה להיות ראש לכל יושבי גלעד. במילים אחרות: הוא מסרב להיות רק מנהיג צבאי - קצין, אשר בתום המלחמה ימשיך להוביל את חבורת נפלטי החברה. הוא חפץ להישאר מנהיג הגלעד לאחר הנצחון (ראש) ולא רק מפקד צבאי (קצין). ואכן כך הוסכם עם זקני גלעד: "וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין".
 המילה קצין מופיעה במקרא כשם נרדף למנהיג. במספר אירועים המשמעות של מנהיגות צבאית דווקא- הכרחית. מכאן המונח קצין, השגור כל כך בפינו.
 יפתח, שהיה אדם עם כישרון מוכח של מנהיגות צבאית, גויס לעמוד בראש המאבק של שבטי עבר הירדן בגלעד מול בני עמון. על אף שאדם כמוהו היה אמור להיות שש אלי קרב, הוא לא נהג כך. הוא העדיף לסיים את הסכסוך הצבאי בדו שיח וללא קרב.
במהלך דו שיח זה, המובא בהפטרה בהרחבה, הוא מגלה ידיעות נרחבות בפרטי המלחמה שהתקיימה מאות שנים קודם זמנו. הוא עמד על כך שישראל לא כבשו את ארצם מידי בני עמון אלא מידי סיחון, לכן אין לבני עמון כל טענה על תוקפנות ישראלית נגדם
.
מעבר לכך: שתיקתם הממושכת של בני עמון מאז אותה מלחמה, במשך כ-250 שנה, גם היא עדות שישיבתם של ישראל במקום לא נבעה מפגיעה בהם. הטענות החדשות העולות ערב המלחמה הם ניסיונות ליצור הצדקה מוסרית ומשפטית לתביעות העמוניות, למרות שאין לכך כל בסיס
.

משפט הפתיחה בדברי יפתח אומר הכל: "מה לי ולך כי באת אלי להלחם בארצי".
זו ארצי. נקודה
.
כשיש בטחון בצדקת הדרך אפשר לצאת למלחמה ולנצח.

שתהיה לכולנו שבת שלום
זמני כניסת השבת:
ירושלים- 19:13.  תל-אביב- 19:29.  באר-שבע- 19:29.   חיפה- 19:22

זמני יציאת השבת:
ירושלים- 20:31.  תל-אביב- 20:34.  באר-שבע- 20:32.  חיפה- 20:35
רבינו תם- 21:07
קישור לדף פרשת חקת


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה